Савези

Оснивање савеза

 • Сваки играч може да оснује савез, чиме аутоматски постаје његов први вођа.
 • Сваки савез може примити до 50 чланова.
 • Сваки члан који је напустио или је избачен из савеза може се вратити назад само једном.

Структура савеза

 • Сви чланови су подељени у 4 групе - вође, официри, обични чланови и новајлије.
 • Сви чланови могу размењивати поруке на трибуни. Само вође и официри могу слати савезничке објаве. Свака позиција на месту официра или вође је активна за период од најмање 17 сати, дакле не можете променити позицију у савезу ако је последње унапређење било пре мање од 17 сати.
 • Сваки савез има ризницу савеза која служи за истраживања (која утичу на све чланове). Истраживања захтевају све 4 сировине, а објава рата само злато.
  • Истраживања и грађевине савеза се стављају у ред чекања.
  • Грађевина или истраживање може бити тренутно завршено са дијамантима уколико је преостало мање од 48 сати до завршетка.
  • Цена за тренутно истраживање по једном сату је 60 дијаманата (520 дијаманта по сату х 20 коефицијент ).
  • Цена за тренутну изградњу по једном сату је 1700 дијаманата ( 1 дијамант по сату х 10 коефицијент ).
 • Сви савезници осим новајлија могу да донирају сировине у ризницу савеза. Једном дониране сировине не могу бити враћене играчу, већ остају савезу.
 • Савезници плаћају порез који је поставио вођа, први официр или официр Финансија. Порези савеза могу бити 0%-30% производње по сату свих сировина од сваког члана.
 • Сви чланови осим новајлија могу видети колико сировина су донирали други чланови у ризницу савеза.
 • Чланови истог савеза се не могу међусобно нападати.
 • Играч се може придружити истом савезу само два пута.

Позиције у савезу

Вођа

 • Основни бонус - 10 бодова морала. Износ бонуса у потпуности зависи од статуса лојалности вође у савезу.
 • Вођа може да види све економске* и војне извештаје чланова, као и све војске у покрету унутар савеза.

  * Извештаји се састоје од: становништва (запосленог / отпуштеног), раста становништва по сату, лимита становништва, лимит након кога раст почиње да се успорава, расположивих сировина, капитала у ризници, производње по сату (за сваку од сировина), одржавање војске по сату, пореске стопе и нивоа задовољства.

 • Вођа покреће истраживања савеза користећи расположиве сировине у ризници савеза.
 • Поставља, унапређује и разрешава чланове са официрских места.
 • Прихвата и избацује чланове савеза.
 • Објављује непријатељство, потписује уговоре о ненападању и оснива федерације са другим савезима.
 • Објављује рат другим савезима.
 • Одређује порез савеза за све чланове.
 • Поставља заједничке и/или индивидулане квоте за подизање дијаманата из ризнице савеза.

Први официр

 • Први официр има сва права као и вођа осим избацивања вође из савеза.
 • Првог официра именује вођа, али он може да одлучи да то не уради.

Официр финансија

 • Основни бонус: коришћење пијаце са 50% нижом тржишном провизијом, тј. 5%. Стварна вредност бонуса зависи од статуса лојалности играча у савезу.
 • Он види економске и извештаје битака од свих чланова.
 • Може подесити порезе члановима.

Официр науке

 • Основни бонус - време за истраживање му је 20% краће него уобичајено, али стварна вредност бонуса зависи од статуса лојалности играча у савезу.
 • Ниво универзитета официра науке има утицај на цену истраживања савеза (умањује је за 0,02 по нивоу). Због тога је најразумније решење да се на то место постави члан са највишим нивоом универзитета. Треба имати у виду да статус лојалности официра науке има утицај на време истраживања савеза, тако да замена официра науке у другом или трећем статусу лојалности са новим може проузроковати повећање цена уместо снижења.
 • Он види економске и извештаје битака од свих чланова.
 • Може такође покретати истраживања савеза.

Официр изградње

 • Основни бонус - време за изградњу му је 20% краће него уобичајено, али права вредност бонуса зависи од статуса лојалности играча у савезу.
 • Ниво архитектуре официра за изградњу утиче на цену грађевина савеза (дворца савеза и грађевина у њему), односно умањује их за 0,02 по нивоу. Због тога је најразумније решење да се на то место постави члан са највишим нивоом архитектуре. Треба имати у виду да и статус лојалности официра за изградњу има утицај на грађевине савеза, тако да замена официра изградње у другом или трећем статусу лојалности са новим може проузроковати повећање цене уместо снижења.
 • Он види економске и извештаје битака од свих чланова.
 • Може покретати изградњу грађевина савеза.

Официр дипломатије

 • Има унапред фиксиран бонус од +1 бод части дневно, али само у другој и трећој фази лојалности.
 • Accepts new members and can expel alliance members, except for the leader and the first officer.
 • Он види економске и извештаје битака од свих чланова.
 • Задужен је за дипломатију савеза, тражи нове чланове савеза, преговара о споразумима итд.

Командир

 • Сваки командир може да има највише 5 чланова савеза у својој групи.
 • Основни бонус - 10 бодова морала, тачан износ зависи од статуса лојалности савезу.
 • Командири могу да виде све доступне војске унутар своје групе као и економске и извештаје битака од свих чланова.
 • Они су такође одговорни за кретања свих трупа савеза.
 • Сви командири могу да шаљу масовне поруке целом савезу.

Обични чланови и новајлије

Обични чланови немају посебна права или бонусе.

Вођа може да оформи групе од обичних чланова и да запосли члана из круга официра или вођа који ће њима управљати, задржавајући право да мења саставе група и премешта чланове из једне у другу групу. Играчи у групи имају лакшу комуникацију због дозвољених масовних порука унутар одређене групе.

Новајлије су играчи који су се придружили савезу али још увек нису одобрени од стране вође. Они имају ограничен приступ менијима савеза, али упркос томе добијају бонусе од истраживања савеза. Они плаћају порезе као остали чланови у савезу, али не могу гласати за вођу. Једном одобрени од вође, новајлије постају обични чланови.

Избор вође

Сваки члан се може кандидовати за вођу 4 пута.

Док је гласање у току, не може бити избачен из савеза.

Гласање траје 24 сата, сви чланови осим новајлија имају право да гласају са својим нето економским бодовима.

Статус лојалности

Одређује колико је који члан одан савезу. Лојалност се израчунава на основу времена проведеног у савезу. Новајлије не освајају лојалност.

Подељено је у три фазе:

 • Од 1. до 3. дана у савезу - обични чланови су новајлије, а чланови на местима вође и официра су млађи вођа и млађи официр.
 • Од 3. до 12. дана у савезу - обични чланови су ветерани, а чланови на местима вође и официре су вођа и официр.
 • Од 12. дана до краја сезоне - савезници на местима вође и официра су старији вођа и старији официр. Нема промена у статусу лојалности за обичне чланове.

Фазе лојалности дефинишу основни степен индивидуалног бонуса код оних који га имају на следећи начин:

Напуштање савеза и поновно придруживање или променa положаја унутар истог савеза ресетује ове бонусе и бројач статуса лојалности се покреће поново од 0.

 • Од 1. до 3. дана - 50% основног индивидуалног бонуса (ако постоји) за све млађе вође и млађе официре.
 • Од 3. до 12. дана - 100% основног индивидуалног бонуса за вође и официре.
 • Од 12. дана до краја сезоне - 150% основног индивидуалног бонуса само за чланове на местима вођа и официра.

Савезни развој

Модул који омогућује члановима савеза да креирају унутрашње групе и раде заједно како би остварили различите бонусе које могу да користе сви чланови савеза!
Модул замењује командирове групе. За његово активирање потребно је најмање 20 активних чланова савеза.
Ако број чланова савеза падне испод 20, Савезни развој и даље остаје активан.

Механика:

 • Вођа савеза може да дода или уклони чланове из групе;
 • Сваком групом управља официр у савезу. Официри могу да додају чланове само у властите групе;
 • Ако позиција официра у савезу још није заузета, група не може да буде створена док се не именује официр;
 • Свака група може да има најмање два и највише шест чланова, укључујући официра који је задужен за њу;
 • Чланови групе учествују са бодовима освојеним на ранг-листи Лиге. Бодови помажу у испуњавању одређених корака како би генерисали бонусе за све чланове савеза;
 • Ако играч буде избачен из групе, изгубиће кораке које је постигао;
 • Ови бонуси могу да варирају за сваки корак. Ако је корак постигнут, почиње ритуал који аутоматски гарантује бонус свим члановима савеза;
 • Трајање бонуса је 48 сати;

Попис савезних група и њихови бонуси:

Група за истраживање - на челу је официр науке

Чланови те групе испуњавају кораке помоћу бодова од истраживања које су освојили на ранг-листи Истраживања. Постоје четири бонуса између којих чланови савеза могу да бирају:
1. Смањење цена војних истраживања;
2. Смањење времена војних истраживања;
3. Смањење цена економских истраживања;
4. Смањење времена економских истраживања;

Група за градњу - на челу је официр за изградњу

Чланови те групе испуњавају кораке помоћу бодова од изградње које су освојили на ранг-листи Грађевине. Постоје четири бонуса између којих чланови савеза могу да бирају:
1. Смањење цена изградње војних грађевина;
2. Смањење времена изградње војних грађевина;
3. Смањење цена изградње економских грађевина;
4. Смањење времена изградње економских грађевина;

Група за економију - на челу је официр финансија

Чланови те групе испуњавају кораке помоћу бодова просперитета које су освојили на ранг-листи Економија. Постоје четири бонуса између којих чланови савеза могу да бирају:
1. Повећање производње дрва;
2. Повећање производње гвожђа;
3. Повећање производње камена;
4. Повећање прихода злата;

Група за дипломатију - на челу је официр дипломатије

Чланови те групе испуњавају кораке помоћу бодова царског домета које су освојили на ранг-листи Царски домет. Постоје четири бонуса између којих чланови савеза могу да бирају:
1. Смањење цена оснивања свих врста удаљених поседа;
2. Смањење времена оснивања свих врста удаљених поседа;
3. Повећање ефекта колонија на специјалним сировинама (изузев тисовине, угља, потковице, гранита и дијаманте);
4. Повећање ефекта трговачких станица на специјалним сировинама (изузев тисовине, угља, потковице, гранита и дијаманте);

Борбена скупина вође - на челу је вођа савеза

Чланови те групе испуњавају кораке помоћу бодова војног рејтинга које су освојили на ранг-листи Војна наука. Постоје четири бонуса између којих чланови савеза могу да бирају:
1. Повећање основног напада стрелаца;
2. Повећање основног напада пешадије;
3. Повећање основног напада коњице;
4. Повећање основних животних бодова свих људских војних јединица;

* Сви бонуси у борбеноој групи вође утичу на савезну војску.

Борбена група првог официра - на челу је први официр савеза

Чланови те групе испуњавају кораке помоћу бодова војног рејтинга које су освојили на ранг-листи Војна наука. Постоје четири бонуса између којих чланови савеза могу да бирају:
1. Смањење времена обуке војске;
2. Смањење времена путовања војске (примењује се на коначно време након свих осталих бонуса/казни);
3. Смањење морала непријатељске војске (примењује се на исти начин као и чудо Змајеве зидине);
4. Повећање животних бодова тврђаве (примењује се на коначни износ након свих осталих бонуса/казни);

* Бонуси за смањење времена путовања, смањење морала непријатељске војске и повећање животних бодова тврђаве утичу на савезну војску.

Место окупљања

Место окупљања може бити основано од стране вође или првог официра дуплим кликом на било које место на глобалној мапи које није заузето од стране царства или терена са специјалних сировина. Постоји фиксно време за оснивање места окупљања - 15 минута.

Нису потребне сировине за оснивање, нити војска за освајање. Једини услов је минимум 5 000 000 укупне суме нето економских бодова од чланова (не важи за светове Блиц Мастерс) и најмање један ниво администрације савеза. Сваки ниво овог истраживања омогућава оснивање два места окупљања.

Његова функција је да окупи све војске савеза у погодну полазну тачку у случају војног задатка приликом освајања дворца савеза, напада на дворац савеза или непријатељско место окупљања.

Место окупљања има тврђаву (до 9. нивоа, почевши од 0), куле и ров. Пораз у одбрани кошта један ниво тврђаве. Када ниво тврђаве падне на 0, место окупљања се сматра уништеним. Ако чак и после пораза и даље постоји војска савеза она се враћа насумично у друго место окупљања или дворац савеза. Ако не постоји такво, системско место окупљања ће се створити близу вођиног царства и војска савеза се шаље тамо.

Може бити нападнуто од стране окупљених снага из другог дворца савеза или места окупљања, без ограничења у домету нето економских бодова. Напад не може бити послат на поседе савеза са више од 3 000 000 војних јединица (7 000 000 у световима са активном специјализацијом војске). Све опсадне машине се рачунају као број јединица једнак пратећој посади. Вођа и први официр могу да униште сопствено место окупљања уколико у њему нема распоређене војске или нема војске која путује из њега или ка њему. Приликом уништења места окупљања, губе се нето економски бодови који су освојени за његово оснивање.

Постоји период слободан од напада који траје 1 сати од оснивања.

Искрцавање донираних или премештених савезничких трупа се извршава једном сваке минуте. А искрцавање савезничких војски, које се враћају са нападачке мисије и обрачунавање свих битака савеза се извршава тренутно, након што је циљ постигнут а бројач покаже 00:00:00.

Донација војске савезу

Сви чланови, осим новајлија, могу донирати војску у место окупљања или дворац савеза.

Донација се врши путем глобалне мапе. Време путовања не може бити краће од 2.5 минуте/а.

Максимална количина донираних јединица у место окупљања или у дворац је 3 000 000 (7 000 000 у световима са активном специјализацијом војске).

Ако је број донираних јединица већи од броја преосталих јединица за донирање, слотови се попуњавају пропорцијално.

Трошкове одржавања дониране војске која путује према месту окупљања или дворцу плаћа играч који је донирао војску. Трупе постају власништво савеза у тренутку кад стигну и њихови економски бодови се одузму играчу донатору и додају савезу. Након донирања, трупе не могу бити враћене.

Одржавање војске савеза на мисији - х1.2.

Дворац савеза

Упоредо са местима предвиђених за оснивање колонија и места окупљања, глобална мапа располаже са 9 додатних места – различите врсте и од изузетне важности. То су места предвиђена за изградњу дворца савеза.

Омогућава изградњу грађевина савеза – обичних и посебних грађевина. Оне посебне обезбеђују савезу прогресивно ширење културног и војног утицаја, територијално дистрибуирано преко глобалне мапе.

Особине дворца савеза:

 • Тврђаве
  Ниво Цена Камен Дрво Животни бодови Гарнизон Макс. број далекометних опсадних машина Куле Ров
  1 11 500 10 000 1 500 1 056 000 550 80 5 10
  2 46 000 40 000 6 000 2 112 000 1 100 160 10 10
  3 184 000 160 000 24 000 4 224 000 2 200 300 20 10
  4 736 000 640 000 96 000 8 448 000 4 400 600 30 10
  5 2 944 000 2 560 000 384 000 16 896 000 8 800 1 200 40 10
  6 11 776 000 10 240 000 1 536 000 33 792 000 17 600 2 500 60 10
  7 47 104 000 40 960 000 6 144 000 67 584 000 35 200 5 000 100 10
  8 188 416 000 163 840 000 24 576 000 135 168 000 70 400 10 000 140 10
  9 753 664 000 655 360 000 98 304 000 270 336 000 140 800 20 000 180 10
  10 3 014 656 000 2 621 440 000 393 216 000 540 672 000 281 600 40 000 240 10
  11 12 058 624 000 10 485 760 000 1 572 864 000 811 008 000 563 200 80 000 240 10
 • Утврђења на пољу

  Сваки ниво даје +5% животних бодова одбрамбеној војсци на пољу. Максимални ниво - 15.

 • Велики храм

  Повећава културни и војни утицај дворца савеза за одређени радијус* по нивоу. Раст је ишчезавајуће природе тј. са сваким следећим нивоом разлика између два нивоа је мања у поређењу са претходном. Дворац са великим храмом 1. нивоа има домет 77.76 радијуса, са 2. нивоом - 125,47, 3. нивоом - 170,33, 4. нивоом - 212,49 и све тако до достизања задњег нивоа 32 који гарантује домет 756,19 радијуса.

  *1 радијус = 1 поен (империјална миља)

Из дворца савеза се могу послати напади на друге дворце савеза или места окупљања.

Контрола над дворцем савеза повећава лимит сировина који се могу добровољно донирати у ризницу савеза, до 20% у златном еквиваленту тренутних економских бодова играча.

Утицај савеза

Јединствена особина дворца савеза.

Дворац савеза је основан са дометом утицаја 27, онда се тај радијус надограђује и самим тим и шири преко околних територија, изградњом и надоградњом посебне грађевине, великог храма који је доступан у њему.

Утицај централног дворца може достићи 44% у случају да се не преклапа са утицајем другог замка.

Ако се домет утицаја једног дворца са другим преклапа, дворац са развијенијим Великим храмом, онај са већим дометом, присваја онај део преклопљеног домета од слабијег дворца. Ако оба дворца имају исте нивое посебних грађевина, преклапајућа зона постаје неутрална све док један од двораца не достигне супериорнији ниво. Код неутралне зоне укупан радијус преклапања се дели на 2 једнака дела и додаје укупном домету сваког савеза, али сва царства смештена у тој зони губе дневне бонусе који се односе на производњу, морал и задовољство. Без обзира колико је масивно преклапање кругова радијуса, као прво, унутрашњи круг домета нечијег утицаја никада не може бити одузет.

Чланови савеза или федерације чија се царства налазе у подручју утицаја сопственог или савезниковог дворца имају корист од 5% бонуса на производњу, +5 дневни бонус на задовољство са општим ефектом и +5 бонус морала. У рату сва царства на подручју непријатељског подручја утицаја имају 5% нижу производњу, -5 дневни бонус на задовољство са општим ефектом и -5 морала.

Напад послат из дворца савеза може бити усмерен само према другом дворцу савеза или месту окупљања, без ограничења у домету нето економских бодова.

Преузимање двораца у Блиц Мастерс световима и Паралелном универзуму спроводи се путем модула "Оданост". На мапи је распоређено 36 двораца. Дворци развијају утицај изградњом великог храма те ширењем домета, али утицај не представља проценат поседоване површине на мапи већ прикупљене поене утицаја: 1 налог/ексклузивна зона/престоница у домету утицаја дворца = 1 поен утицаја. Успешне опсаде против савезног дворца ће одузимају нивое тврђаве која се налази у њему, већ одузимају бодове од показатеља "Оданост". Сваки дворац има максимално дозвољену оданост у зависности од нивоа његове тврђаве. Једини начин за повећање оданости је време - сваких 12 минута повећава се за 1 бод у световима брзине х10, сваких 30 минута у световима брзине х4, до достизања дозвољеног максимума. Када један савез спроведе успешну опсаду тврђаве против одређеног дворца, од дворца се одузимају одређени бодови оданости. Тачну вредност одузетог одређује истраживање "Освајање". Што је виши ниво овог истраживања, то ће више бодова оданости бити одузето једним ударцем. Дворац се сматра преузетим када савез успе да сведе његову оданост на 0. Истраживање има још један ефекат - одређује почетну оданост приликом преузимања дворца, без обзира да ли је независан или одузет другом савезу. Независни дворци немају оданост. Независан дворац се сматра освојеним када у њему остане мање од 1000 војних јединица. За освајање дворца који је у власништву непријатељског савеза, потребно је да имате минимум један ниво истраживања "Освајање".

Освајање независног дворца

Чак и пре него што је освојен, дворац има тврђаву, војску и гарнизон, тј. освајање независног дворца захтева битку коју спроводи војска савеза, распоређена у месту окупљања или у дворцу који већ контролише савез. Услови и механика те врсте битке су исте као и оне између индивидуалних играча. Приликом напада на војску савеза рачуна се морал вође и новои истраживања Блиска борба, Стреличарство, Оклоп, Ратни коњи и Утврђење: Ниво вође + Ниво првог официра/2 + Ниво свих савезника на позицији командира/5 + Тренутни ниво истраживања савеза. Ефекат истраживања може бити максимум 100 (Пример: Вођа има ниво Блиске борбе: 30, први официр: 20, 5 командира савеза: 10, ниво истраживања савеза: 5 5 >>> 30 + 20/2 + (5х10)/5 + 5 = 30 + 10 + 10 + 5 = 55).
Бонуси специјалних сировина свих чланова, ако их има, се узимају у обзир, али без акумулације истог типа, тј. ако постоје 2 или више бонуса истог типа, само један од њих, онај највећи, ће се обрачунати.

Напад на дворац савеза, у циљу освајања, нема ограничења у домету нето економских бодова.

Независни дворац има тврђаву 8, стрелце у гарнизону и војску на пољу, видљиву у опису алатке. Ниво тврђаве не пада за један ниво након сваког успешног напада, већ остаје 8. Дворац је освојен када у њему остане мање од 1000 војних јединица. Тврђава освојеног дворца се мора поново изградити, почевши од нивоа 1.

Напад на дворац савеза

Дворац савеза се може напасти само војском која је распоређена у другом дворцу савеза или из неког места окупљања савеза.

Може бити нападнут од савезне војске али не са више од 3 000 000 војних јединица (7 000 000 у световима са активном специјализацијом војске). Све опсадне машине се рачунају као број јединица једнак пратећој посади (под условом да је дворац под контролом неког савеза).

Након освајања постоји период од 1 сати без напада.

Изгубљена опсада тврђаве у савезном поседу подразумева да ће преостала војска из гарнизона бити распоређена на поље.

Дворац је уништен кад ниво тврђаве падне на 0 (за сваки пораз у одбрани тврђава падне за 1 ниво). Онда агресорски савез постаје власник, који може наставити ширење домета утицаја уплатом 20% од уложених сировина претходног савеза у велики храм; ако ова цена не буде плаћена током наредних 24 сата након освајања, ниво ће пасти на 0.

Искрцавање донираних или премештених савезничких трупа се извршава једном сваке минуте. А искрцавање савезничких војски, које се враћају са нападачке мисије и обрачунавање свих битака савеза се извршава тренутно, након што је циљ постигнут а бројач покаже 00:00:00.

Победник света

Свет ће завршити фиксног датума. За победника ће бити објављен савез који има највиши проценат утицаја крајњег датума или највише нето економских бодова савеза уколико ниједан савез нема неопходни домет утицаја.

Односи међу савезима

Постоје 5 различитих нивоа међусобних односа између два савеза. Могу их видети само играчи у савезу. Савези стартују статусом неутралног односа. Међутим, могу то променити у било ком тренутку објављујући непријатељство или рат непријатељском савезу, без потребе потврде као одговор, или шаљући позив за пакт о ненападању или мировни споразум, што захтева обавезну потврду са друге стране.

Мировни споразум

 • Савези који потпишу мировни споразум оснивају федерацију.
 • Ако су савез “А” и савез “Б” формирали федерацију а савез “Ц” објави рат “Б”, онда “А” има право да објави рат ослобођен пореза савезу “Ц”. С друге стране, ако 2 савеза унутар Федерације започну рат чланови Федерације могу изабрати страну или остати неутрални.
 • Савези, уједињени мировним споразумом, не могу објавити рат једни другима.

Пакт о ненападању (ПОН)

 • Гарантује да неће доћи до напада између укључених страна.
 • Да би се објавио рат, пакт о ненападању мора бити поништен.

Неутралност

 • Основни статус сваког савеза.
 • Ако савез објави рат неутралном савезу, сви чланови агресорског савеза ће изгубити 4 бода части и односи између оба савеза након рата ће аутоматски постати непријатељски.
 • Свака промена у статусу ствара приватну поруку за укључене стране.

Непријатељство

 • Овај однос омогућава објаву рата без икаквих последица на част.
 • Непријатељство је активно одмах по објављивању.

Ратови савеза

Услови рата

 • Ратови се могу објављивати између два савеза, као што могу бити објављени између целих федерација.
 • Рат има фиксно трајање од 17 сати, а победник се одређује на основу укупне нанешене штете која је изазвана током рата.
 • Рат постаје активан 1 сати након објаве.
 • Опсаде тврђава и поробљавање у домету нето економских бодова до х5 нису санкционисане губицима части.
 • Ниједан напад не може трајати мање од 10 минута. Ако је мета удаљена на 5 минута, мисија ће трајати тачно 10 минута. Војне и транспортне мисије између припојених провинција док сте под нападом од стране непријатељског савеза трају 1.25 минута.
 • У рату свака провинција може бити поробљена сваких 8 сата.
 • Нападима ван дозвољеног домета нето економских бодова х2 у рату не губе се бодови части, али морал и снага напада трпе казну према правилу за напад изван домета ван рата.
 • Контрашпијунажа играчима у рату је вештачки повећана за 1 ниво, али само за време рата.
 • У рату све капитулације између чланова непријатељских савеза се укидају.
 • Савез може објавити 1 рат сваких 2 сата/и.
 • Обајвљивање рата одузима 10 бодова задовољства сваком агресорском члану.
 • Да би се објавио рат:
  • Ако је разлика у нето економским бодовима нападачког савеза и савеза бранилаца унутар домета x2, за објаву рата нападач мора да плати порез у злату у износу од 5 пута властитих нето економских бодова. Ако је разлика изнад домета х2, нападач мора да плати порез, заснован на нето економским бодовима обе стране – за сваке 0,1 разлике изнад дозвољеног домета х2 порез се повећава за 0,5 злата по нето економском боду.
  • Сума нето економских бодова обе укључене стране не сме бити ван домета х5.
  • Савези морају да имају најмање 5000 бодова (укупно) како би учествовали у рату.
 • Циљеви рата
  • Напредак савеза на ранг листи.
  • За освајање сировина у износу од 50% златног еквивалента уништене непријатељске војске за време рата. Ратни приход се добија на крају рата у дрвету и гвожђу. Добијају га играчи победничког савеза,који су учествовали у биткама. Савез који је изгубио не добија ништа.

   * Златни еквивалент одговара изгубљеним нето економским бодовима противника добијених за регрутацију војске, а не златном еквиваленту сировина потрошених за њихову регрутацију.

   Напомена! За уништене тврђаве и поробљавање се не добија ратни приход.

 • Одређивање победника у рату
  • Када рат почне, оба савеза започињу са прикупљањем војних бодова нападајући се међусобно.
  • Напади свих чланова се сабирају у резултат савеза.
  • По истеку 17 сати савез који је сакупио више бодова ће бити победник.
 • Бодови се могу зарадити на три начина:
  • Уништавањем непријатељских тврђава
   Ниво тврђаве Војни бодови
   1 1
   2 2
   3 3
   4 4
   5 8
   6 16
   7 32
   8 64
   9 128
  • Успешним биткама на пољу - све војне јединице убијене приликом битке на пољу доносе бодове. Војска у вредности од 5000 злата једнака је 1 боду.
  • Поробљавање – сваких 1000 убијених сељака доноси 1 бод.
 • Укупан број војних бодова победника иде у ранг савеза, а губитника – само 25%.
 • Уколико је више од 50% нето економских бодова (чланова) агресорског савеза завршило у одмор модулу/или празничној заштити, савез аутоматски губи рат. Ако више од 50% нето економских бодова припадају једном члану и он напусти савез, агресорски савез аутоматски губи рат.
 • Уколико је више од 75% укупних нето економских бодова (чланова) савеза-браниоца завршило у одмор модулу/или празничној заштити, савез аутоматски губи рат. Ако више од 75% нето економских бодова припадају једном члану и он напусти савез, савез-бранилац аутоматски губи рат. Агресорски савез ће добити назад 50% од плаћеног пореза за рат.

  Напомена: Ови проценти тренутних неактивности се примењују на укупну нето економију савеза, а не на нето бодове активних
  (не у одмор модулу/празничној заштити) чланова.

  Пример 1: Ако је укупан збир економских бодова савеза 10 000 000 и 5 000 001 од ових играча заврше у oдмор модулу и/или празничној заштити савез не може објавити рат. Уколико је укупна нето вредност савеза 10 000 000 и 7 500 001 бодова заврше у одмор модулу и/или празничној заштити, савезу не може бити објављен рат.

  Пример 2:Ако је укупна нето вредност агресорског/бранилачког савеза 10 000 000 и 5 000 000 / 7 500 000 од ових заврше у одмор модулу и/или празничној заштити пре објаве рата, у том случају после почетка рата чак и ако само један члан активира одмор модул и/или празничну заштиту или напусти/или буде избачен из савеза, савез агресор/бранилац губи рат.
  Након почетка рата, тренутне активности су динамичке у оба савеза, што значи да те вредности, проценти, који воде до могућег губитка се примењују приликом деактивације/истека одмор модула/празничне заштите и избацивањем/својевољним изласком из савеза.

  Пример 3: Ако је укупна нето вредност савеза у време објаве рата 6 000 000, у том случају савез треба да се одрекне 3 000 001 бодова у одмор модулу и/или празничној заштити, да би изгубио рат као агресор, и 4 500 001, да изгуби као бранилац.
  Ако је нето вредност савеза у време објаве рата 6 000 000 и 1 000 000 бодова напусти савез/се избаци из савеза, тада тренутна вредност активности постаје 5 000 000 и савезу ће бити потребно да 2 500 001 бодова заврши у одмор модулу и/или празничној заштити да би изгубио рат као агресор и 3 750 001 бодова да изгуби као бранилац.

  Пример 4: Ако су нето економски бодови савеза тренутно 5 000 000, од којих 2 500 001 бодова припадају једном члану и он напусти савез, савез аутоматски губи рат као агресор; аутоматски губитак ће бити регистрован за одбрамбени савез ако играч који је напустио савез има 3 750 001 нето економских бодова.

 • Победа у рату обезбеђује 10 бодова задовољства сваком играчу.

Ризница савеза и истраживања

Сваки савез има ризницу, где се акумулирају средства као резултат плаћања пореза чланова или добровољних донација. Порез је постављен у четири типа сировина засебно (означено за сваку сировину), док је лимит за сваку од њих 30%. Добровољне донације не могу бити неограничене. Са 1. нивоом администрације савеза, играчи могу донирати до 5% њихових нето економских бодова у златном еквиваленту. Овај лимит се повећава сваким нивоом Савезне администрације и достиже 33% на 15. нивоу. Али, ако cавез контролише најмање један дворац, проценат се повећава на 20%, осим у случају када савез више не поседује ниво Администрације који дозвољава виши проценат.

Пример: Ако играч има 1000 бодова (1 000 000 златног еквивалента) и његов савез има 1. ниво администрације, то значи да играч не може донирати више од 50 000 злата. Ако је већ следећег дана порастао на 2000 нето економских бодова, лимит донације ће бити 100 000,

Поред објаве рата и потписивања споразума, та средства се могу користити за покретање истраживања савеза, која утичу на све чланове. Стога ако одређени играч има већ истражен пети ниво утврђења, а његов савез има први ниво истог истраживања, играч користи бонус од шестог нивоа утврђења, али нема потребне нивое истраживања да би изградио тврђаву шестог нивоа, јер је потребно лично истраживање шестог нивоа, а не од савеза.

Чланови такође могу донирати дијаманте у ризницу савеза. Донирање је ограничено, можете да донирате 340000 дијаманата дневно. Можете да донирате купљене и привремене дијаманте. Једном донирани купљени дијаманти сматрају се привременим са валидношћу од 336 сати. Привремени дијаманти донирају се према њиховом тренутном трајању.

Ранг савеза

Заснован на нето економским бодовима савеза - укупна сума нето економских бодова од свих чланова.

Заснован на војним бодовима освојеним у ратовима и биткама у којима су ангажоване војске савеза.

На основи вредности савеза - тренутна нето економска вредност свих објеката и имовине савеза: истраживања, грађевине, јединице.

Трговински биланс - пренос злата између играча

Играчи могу послати или примити злато из Товарне станице. Када играч са више нето економских бодова, поклања сировину играчу са мање нето економских бодова, снажнији играч плаћа таксу од 10%.

Пример: Ако играч има 1000 нето економских бодова (1 000 000 златног еквивалента) његов лимит трговинског биланса је 100 000 сировина што значи да он/она може примити или послати максимално 100 000 злата.

Лимит трговинског биланса расте или пада с обзиром на раст или пад економских бодова играча.

Пример: У првом дану играч има 1000 нето економских бодова и може примити или послати до 100 000 злата. У другом дану његови/њени нето економски бодови порасту на 2000 па се аутоматски и лимит повећава на 200 000 злата. Уколико у дану 1 он прими 100 000 сировина његов/њен биланс ће бити искоришћен и неће бити у могућности да прими више. У другом дану ће бити у могућности да прими још 100 000 злата јер је његов/њен трговински биланс порастао на 200 000злата а услед повећања нето економије. Исто важи и када играч изгуби нето економске бодове.

Пренос злата се опорезује. Што је играч ближе ограничењу, више злата ће бити изгубљено током преноса. Пошиљалац ће бити обавештен колико ће његових сировина бити изгубљено због опорезивања.

Играч може слати злато коришћењем снадбевних кола и биће примљено у транспортној станици.

Напомена! Како би успешно пренели злато, потребна вам је транспортна станица и снабдевна кола. Злато се шаље преко картице Пренос злата у транспортној станици.

Неки корисни савети за све који желе да постану ратници у савезу

Не остављајте војску у тврђавама док траје рат или бар не постављајте војску у слабе тврђаве, јер ћете бити лака мета за непријатеља.

Немојте објављивати ратове против превише слабих савеза - можете освојити нешто мало бодова, а ризик је велики.

Уништавањем непријатељске тврђаве, празне или не, освојили сте бодове.

Покушајте да уништите непријатељску војску на пољу, што ће Вам помоћи да касније освојите тврђаву. Из истог разлога, чувајте своју војску, осим ако сте сигурни да је нико не може савладати.