Тук се простират земите на Империя Онлайн. Върху тях са разположени всички обекти – терените, върху които императорът основава и развива своите владения. Мерната единица за площ на глобaлната карта е точка.

Ексклузивна зона

Пространство от 36 точки от Глобалната карта, резервирано само за своя притежател. В центъра на ексклузивната зона се намира столицата на Империята. Тя е оградена от 4 свободни терена, които могат да бъдат анексирани по мирен път и 4 независими града, които могат да бъдат разграбвани, анексирани или превърнати във васали. Границите на ексклузивната зона са видими за останалите играчи. Независимите градове обаче не могат да бъдат видени от други потребители - показват се само анексирани провинции и васализираните градове.

Забележка: Ексклузивната зона е неприкосновена за един потребител, докато той е активен. Ако потребителят не е влизал в акаунта си повече от 7 дни и има само 1 провинция (столица), неговата ексклузивна зона или части от нея могат да бъдат завладени от друг потребител.

Столица

Първата провинция от империята. Намира се в центъра на ексклузивната зона и заема четири точки. Разположена е върху неутрален терен и носи икономически и военни бонуси:

 • 100 000 към капацитета на фермите
 • 10% към добива на всички ресурси
 • 20 точки ежедневно щастие
 • 20 точки към лимита на щастието
 • 30% към жизнените точки на крепостта
 • 20% към жизнените точки на защитната армия
 • 10 точки морал в защита

Независим град

В ексклузивната зона са разположени 4 независими града от различен тип (един от първи тип, два от втори тип и един от трети тип), които могат да бъдат анексирани, васализирани или разграбвани.

 • Първи тип – намира се югозападно от столицата и граничи с нея. Полевата армия се състои от 20 леки стрелци и 20 леки мечоносци. Няма гарнизонна армия.
 • Втори тип – разположението им в ексклузивната зона и полевата и гарнизонната армии са произволно генерирани.
 • Трети тип - разположението им в ексклузивната зона и полевата и гарнизонната армии са произволно генерирани.

Един независим град заема 1 точка от ексклузивната зона. Характеризира се с постоянна икономика, като произвежда ресурс и злато, съобразно броя население и нивото крепост, които има. Независимите градове в ексклузивната зона не притежават икономически бонуси. Максималното количество натрупан един вид ресурс е равен на капацитета на крепостта, разделен на четири. Независимият град може да бъде анексиран по мирен и военен път.

Независим празен терен

Може да бъде анексиран по мирен път. Няма сгради, армия и население. Празните терени притежават различни бонуси. Простират се върху до четири точки.

Видове терени

Терените, разположени върху глобалната карта се разделят на три групи – независими градове, свободни терени и терени на специален ресурс.

Независими градове

Простират се и извън ексклузивната зона върху свободен терен, където също могат да бъдат разграбвани, анексирани и васализирани. Има 15 нива независими градове, като първите три нива от тях в началото се намират в ексклузивната зона.
Растежът е показател за независимите градове, който се повишава след всяка успешна атака от страна на играч. След определен брой успешни атаки, се повишава и нивото на независимия град, а Растежът се нулира. Ниво 1: Растеж 0, Ниво 2: Растеж 5, Ниво 3: Растеж 6, Ниво 4: Растеж 7, Ниво 5: Растеж 8, Ниво 6: Растеж 9, Ниво 7: Растеж 10, Ниво 8: Растеж 11, Ниво 9: Растеж 12, Ниво 10: Растеж 13, Ниво 11: Растеж 14, Ниво 12: Растеж 15, Ниво 13: Растеж 16, Ниво 14: Растеж 17, Ниво 15: Растеж 18.

Население Ниво крепост Ферми Къщи Мини Казарми Храм Централен площад Капацитет на ресурси Данък Пътища Вид единици Полева армия Бр. на карта
1 10 000 1 1 3 3 1 1 1 7 000 3 1 Леки 40 Ексклузивна зона
2 15 000 2 1 4 4 1 1 1 11 000 3 1 Леки 100 Ексклузивна зона
3 20 000 3 2 5 5 2 1 2 16 000 3 2 Леки 300 Ексклузивна зона
4 30 000 4 3 6 6 2 1 2 33 000 3 2 Леки 500 2 790
5 40 000 4 4 6 7 3 1 3 44 000 3 3 Тежки 1 000 1 670
6 50 000 5 5 7 8 3 1 3 76 000 3 3 Тежки 2 000 1 000
7 60 000 5 6 7 9 4 1 4 110 000 3 4 Тежки 4 000 600
8 70 000 6 7 7 10 4 1 4 140 000 4 4 Тежки 13 000 360
9 90 000 6 8 8 11 5 1 5 180 000 4 5 Елитни 25 000 220
10 110 000 7 9 9 11 5 1 5 280 000 4 5 Елитни 50 000 130
11 130 000 7 10 10 12 6 1 6 410 000 4 6 Елитни 50 000 80
12 150 000 8 11 11 12 6 1 7 500 000 4 7 Елитни 50 000 40
13 180 000 8 11 12 13 7 1 8 690 000 4 8 Елитни 50 000 30
14 210 000 9 12 13 13 7 1 9 860 000 4 9 Елитни 50 000 20
15 240 000 9 12 14 14 8 1 10 1 000 000 4 10 Елитни 50 000 10

Свободни терени

Разположени са и извън ексклузивната зона на играча, където той също може да ги завладява. Всеки анексиран или колонизиран терен (с изключение на неутрален) носи на империята различни видове бонуси и модификатори. Съществува шанс за допълнителен бонус към описаните в таблицата модификатори.

Ферми Дърво Камък Желязо Крепост Конница (тип Бойна единица) Лек стрелец Защита
Неутрален - - - - - - - -
Плодороден 20% -10% -10% -10% -20% 20%
Горист 10% 10% -10% -10% -20% -10% -20% 10%
Хълмист 10% 10% само за защитника 10%
Хълмисто-горист -5% 15% 10% -10% -10% 15%
Планински -20% 20% 20% 20% -20% 20% само за защитника 20%
Планинско-горист -25% 25% 20% 20% 20% -30% 25%
Плодороден Горист Хълмист Хълмисто-горист Планински Планинско-горист
от 10% до 20% към търговския потенциал от 10% до 20% към добива на дърво от 5% до 10% към добива на дърво от 10% до 20% към добива на дърво от 5% до 10% към добива на желязо от 5% до 10% към добива на дърво
от 10% до 20% към времето за обучение на стрелци от 10% до 20% към търговския потенциал от 5% до 10% към добива на желязо от 10% до 20% към търговския потенциал от 5% до 10% към добива на камък от 5% до 10% към добива на желязо
от 10% до 20% към времето за обучение на пехота от 10% до 20% към времето за обучение на пехота от 5% до 10% към добива на камък от 10% до 20% към времето за обучение на пехота от 10% до 20% към времето за обучение на стрелци от 5% до 10% към добива на камък
от 10% до 20% към времето за обучение на конница от 10% до 20% към времето за строеж на обсадни машини от 5% до 10% към ферми от 10% до 20% към времето за строеж на обсадни машини от 10% до 20% към времето за обучение на пехота от 10% до 20% към времето за обучение на пехота
от 10% до 20% към времето за строеж на обсадни машини от 5% до 10% към ферми от 10% до 20% към търговския потенциал от 10 000 до 40 000 към капацитета на фермите. Стойността на бонуса винаги е число, кратно на 1 000. от 10 000 до 40 000 към капацитета на фермите. Стойността на бонуса винаги е число, кратно на 1 000. от 10 000 до 40 000 към капацитета на фермите. Стойността на бонуса винаги е число, кратно на 1 000.
от 10% до 20% към ферми от 10 000 до 40 000 към капацитета на фермите. Стойността на бонуса винаги е число, кратно на 1 000. от 10% до 20% към времето за обучение на стрелци от 5 до 10 към лимита на щастието от 5 до 10 към лимита на щастието от 5 до 10 към лимита на щастието
от 10 000 до 40 000 към капацитета на фермите. Стойността на бонуса винаги е число, кратно на 1 000. от 5 до 10 към лимита на щастието от 10% до 20% към времето за обучение на пехота от 5 до 10 бонус щастие на ден от 5 до 10 бонус щастие на ден от 5 до 10 бонус щастие на ден
от 5 до 10 към лимита на щастието от 5 до 10 бонус щастие на ден от 10% до 20% към времето за обучение на конница - - -
от 5 до 10 бонус щастие на ден - от 10% до 20% към времето за строеж на обсадни машини - - -
- - от 10 000 до 40 000 към капацитета на фермите. Стойността на бонуса винаги е число, кратно на 1 000. - - -
- - от 5 до 10 към лимита на щастието - - -
- - от 5 до 10 бонус щастие на ден - - -

Стойностите се генерират на случаен принцип.

Тъй като независимите свободни терени могат да заемат до 4 точки, е възможно пространството на бъдещата провинция (колония) да се простира върху повече от един терен с различни бонуси. В този случай, при присъединяване, играчът трябва да избере вида терен и бонуса на бъдещото си владение.

Специални ресурси

Дават бонус на цялата империя, ако върху такъв терен бъдат основани провинция, колония или търговски пост. Бонусът се начислява само при условие че строежът на обекта върху терена е завършен. Заемат 1 точка върху глобалната карта и са разположени извън ексклузивната зона.

* Не е възможно натрупването на бонус от един и същ специален ресурс. Ако са налични 2 бонуса от един и същ ресурс, се взима предвид по-големият бонус. Еднакви бонуси от два различни терена специален ресурс се натрупват.

Пример: Ако имате 2 владения върху богато находище на злато, ще имате 10% бонус към дохода на злато. Ако имате 1 колония върху богато находище на жито и една върху богато находище на ориз, ще имате 20% бонус към ефекта на фермите.

** Специалните ресурси Древен храм, Свещен древен храм, Подкова, Тежка подкова, Тис, Богато находище на Тис, Въглища, Богато находище на Въглища, Коне, Тежко въоръжени Коне, Вълна, Богато находище на Вълна, Памук и Богато находище на Памук гарантират бонуси на съюзните армии, ако член основе владение на тях. Специален ресурс Гранит дава бонус на крепостите в съюзни владения, ако член основе владение на него.

Име Ефект Търговски потенциал
Специален ресурс Дърво 5% бонус към добива на дърво 500
Богато находище на Дърво 10% бонус към добива на дърво 750
Специален ресурс Желязо 5% бонус към добива на желязо 500
Богато находище на Желязо 10% бонус към добива на желязо 750
Специален ресурс Камък 5% бонус към добива на камък 500
Богато находище на Камък 10% бонус към добива на камък 750
Специален ресурс Злато 5% бонус към генерираното злато от наложения данък на денонощие 2 000
Богато находище на Злато 10% бонус към генерираното злато от наложения данък на денонощие 3 000
Специален ресурс Диаманти 5% бонус към броя закупени диаманти с обикновени пакети от меню Премиум 1 000
Богато находище на Диаманти 10% бонус към броя закупени диаманти с обикновени пакети от меню Премиум 2 000
Специален ресурс Вино 5 допълнителни точки към щастието във всички владения 1 000
Специален Ресурс Скъпоценни камъни 10 допълнителни точки към щастието във всички владения 1 000
Специален Ресурс Слонова кост увеличава с 5 максималното щастие във всички владения 3 000
Специален ресурс Коприна увеличава с 10 максималното щастие във всички владения 5 000
Специален ресурс Древен Храм 5 точки бонус към морала на армията 250
Специален ресурс Свещен Древен Храм 10 точки бонус към морала на армията 500
Специален Ресурс Подкова 5% бонус към Атака на всички Конници 500
Специален ресурс Тежка подкова 10% бонус към Атака на всички Конници 500
Специален ресурс Тис 5% бонус към атаката на стрелците 500
Богато находище на Тис 10% бонус към атаката на стрелците 500
Специален Ресурс Въглища 5% бонус към атаката на пехотата (мечоносци и копиеносци) 500
Богато находище на Въглища 10% бонус към атаката на пехотата (мечоносци и копиеносци) 500
Специален Ресурс Гранит 5% бонус към жизнените точки на крепостта 500
Богато находище на Гранит 10% бонус към жизнените точки на крепостта 500
Специален Ресурс Коноп намалява времето за строеж с 5% 500
Богато находище на Коноп намалява времето за строеж с 10% 500
Специален ресурс Папирус намалява времето за проучване с 5% 500
Специален ресурс Пергамент намалява времето за проучване с 10% 1 000
Специален ресурс Ориз 5% бонус към ефекта на фермите 500
Богато находище на Ориз 10% бонус към ефекта на фермите 750
Специален ресурс Жито 5% бонус към ефекта на фермите 500
Богато находище на Жито 10% бонус към ефекта на фермите 750
Специален ресурс Подправки намалява таксата за публикуване на оферта за ресурс на пазара от 10% на 9% 5 000
Специален ресурс Коне намалява времето за пътуване на армията по време на мисия с 5% 500
Специален ресурс Тежки коне намалява времето за пътуване на армията по време на мисия с 10% 1 000
Специален ресурс Вълна намалява издръжката на армията с 5% 500
Богато находище на Вълна намалява издръжката на армията с 10% 1 000
Специален ресурс Памук намалява издръжката на армията с 5% 500
Богато находище на Памук намалява издръжката на армията с 10% 1 000
Специален ресурс Мрамор намалява времето за строеж на Храм в Съюзен замък с 5% 3 000
Богато находище на Мрамор намалява времето за строеж на Храм в Съюзен замък с 10% 5 000
Специален ресурс Кафе 5% бонус към търговския потенциал 1 000
Богато находище на Кафе 10% бонус към търговския потенциал 2 000
Специален ресурс Карти увеличава разстоянието до империята, на което играч може да основава колонии, търговски и военни постове и васали с 15% 500
Специален ресурс Подробни карти увеличава разстоянието до империята, на което играч може да основава колонии, търговски и военни постове и васали с 30% 1 000
Специален ресурс Древни руини 5% бонус към съдържанието на ковчеже от храма 1 000
Специален ресурс Сребро 10% бонус към генерираните точки опит на губернатор 2 000
Богато находище на Сребро 15% бонус към генерираните точки опит на губернатор 3 000
Специален ресурс Бронз 10% бонус към генерираните точки опит на генерал 1 000
Богато находище на Бронз 15% бонус към генерираните точки опит на генерал 2 000
Специален ресурс Отвари увеличава шанса за оцеляването на собствен генерал с 5%
увеличава шанса за смъртта на вражески генерал с 5%
1 000
Специален ресурс Еликсири увеличава шанса за оцеляването на собствен генерал с 10%
увеличава шанса за смъртта на вражески генерал с 10%
2 000
Специален ресурс Глина 5% бонус към капацитета на къщите 500
Богато находище на Глина 10% бонус към капацитета на къщите 1 000

Варварски станове

Неутрални владения, разположени върху глобалната карта, които имат собствена войска и шпиони. Те могат да бъдат шпионирани и нападани в Полева битка, но не могат да бъдат завладени. Ако играч спечели Полевата битка срещу Варварски стан, поселението се премахва от Глобалната карта, а играчът получава съответни награди.

 • Разположение

  Варварските станове са разположени върху глобалната карта на случаен принцип върху неутрален терен, обикновено в близост до Специален ресурс. С изключение на 1 стан на Местно племе във всяка Ексклузивна зона, останалите племена не могат да се разполагат в Ексклузивните зони на играчи. Населването се извършва на определено време в зависимост от скоростта на света. Броят на Варварските станове по цялата глобална карта не надвишава 2000. Тяхното генериране започва на 1.75 ден след началото на света. Всеки квадрант (един квадрат обхваща 100х100 точки) има пет такива поселения. Когато едно или повече владения бъдат победени и изчезнат от картата, системата генерира нови, за да станат отново пет. Те отново са разположени произволно по картата, като не е задължително новите владения да заемат мястото на вече разрушените.

  Забележка: Два Варварски станa могат да споделят една граница помежду си, както и да бъдат долепени до владение на потребител.

 • Видове Варварски станове

  Видът на това владение се определя от армията, разположена в него. Военните проучвания и единиците, които го защитават - съответно леки, тежки или елитни, зависят от етапа (броят изминали седмици), на който се намира сезонът в момента на генериране на владението. Съществуват 15 нива Варварски станове.

 • Шпионаж и атакуване

  Варварските станове могат да се шпионират и атакуват от Глобалната карта или от менюто за бързо търсене на варвари в лявата част на главния екран. Те не могат да бъдат избирани от Оперативния център.

  • Шпионаж

   Шпионският доклад съдържа информация за разположената във владението войска и награда, която то дава.

  • Атакуване

   Единствената възможна атака срещу Варварски стан е Полева битка. Времето за мисията се изчислява по формулата за движение на глобалната карта, като войската се движи със скоростта на най-бавната единица, която я съставя. Опцията за мигновено пристигане не е достъпна. При успешна Полева битка, победилият играч получава определената награда, а Варварския стан изчезва от Глобалната карта.

   * Всеки победен Варварски стан от даден играч ще увеличава армията на следващия атакуван стан с определен процент. Увеличението се отнася до атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Всеки ден модификаторът за увеличаване на варварската армия се нулира, а тя възвръща първоначалния си брой.

 • Награди

  При унищожаване на Варварски стан, играчът получава награда. Размерът на наградата зависи от нивото на нападнатия Стан – колкото по-високо е то, толкова по-голяма е наградата. Наградите обикновено са във вид на ресурс или - при победа над Роботърговско племе - в Освободено население.

  Забележка: Неполучените награди от Варварски станове в меню Инвентар / подменю Съкровищница се губят в края на сезона!

  • Основни

   Всеки Варварски стан носи основна награда. Тя може да бъде:

   • Освободеното население е награда за победи срещу Варварски стан на Роботърговците. То се появява в меню Инвентар / подменю Съкровищница, където може да бъде получено веднага или в по-късен момент.
    Когато решите да получите Освободеното население, то ще бъде добавено към Местното население на избраното към момента Владение.
   • Ресурси – печелят се от четирите вида ресурси – дърво, желязо, камък и злато, които мисията отнася във владението, от която е тръгнала.

Атаки от Варварски станове

Всеки варварски стан може да изпраща атаки срещу играчи, разположени на разстояние максимум 70 имперски мили от стана. В това число влизат и местните варварски станове, които могат да атакуват само играча, в чиято ексклузивна зона са генерирани. Всяко варварско владение разпраща атаки, докато не бъде унищожено. Разрушаването му обаче не влияе на вече изпратените от него атаки – те достигат целта си при всички положения. Валидни цели за варварски стан от определено ниво са само владения на играчи в определен точков диапазон:

 • Варварски станове според точките на играчите:

  Ниво От (точки) До (точки)
  1 3 425 44 636
  2 8 927 87 956
  3 17 591 161 646
  4 32 329 290 133
  5 58 027 500 778
  6 100 156 859 720
  7 171 944 1 415 851
  8 283 170 2 354 056
  9 470 811 3 904 598
  10 780 920 6 449 250
  11 1 289 850 10 613 265
  12 2 122 653 17 438 218
  13 3 487 644 28 588 628
  14 5 717 726 46 800 738
  15 9 360 148 99 999 999

 • Видовете атаки зависят от типа варварски стан както следва:
  • местните варвари винаги пращат крепостни обсади
  • завоевателите винаги пращат крепостни обсади
  • унищожителите пращат крепостни обсади и опожарявания в съотношение 50:50
  • роботърговците винаги пращат опожарявания*

   * Ако преди това има проведено опожаряване в същата провинция, се провежда полева битка.
 • Цели на варварските атаки

  Възможни цели на варварските атаки са всички провинции (вкл. Столица) и колонии на играча, които са повишили нивото си на варварска заплаха над определена стойност. Военни и търговски постове, както и васали, не подлежат на атаки. Времето за пътуване атаките е от 55 до 60 минути на случаен принцип, като стават видими в момента на тръгването си. Композицията на атакуващата варварска армия се определя от разположената в стана армия, като за крепостни обсади се добавя и определен процент обсадни машини. Базовият морал на варварите при опожаряване е 100 точки, а при крепостна обсада е 120 точки. Тъй като всеки стан има свой собствен генерал, то всяка изпратена от този стан атака ще бъде предвождана от него. Уменията му оказват влияние върху битката и са видими в екрана с мисии. Изключение правят местните варвари, които никога нямат предвождащ генерал. Няма ограничение за броя атаки, които могат да тръгнат от един и същи варварски стан, като това не променя вида и композицията на войската, която се изпраща от стана. Варварските атаки не заключват мигновените премиум опции на играча.

 • Повишаване на варварска заплаха във владенията на играча

  Нивото на варварска заплаха определя шанса дадено владение да бъде атакувано, стига да има разположен стан в радиус от 70 имперски мили. Заплахата се натрупва отделно във всяко владение по определена логика.

  Нивото на варварската заплаха се повишава по 3 начина:
  • с течение на времето – на всеки час заплахата се повишава с определен фиксиран процент
  • пускане на сграда (независимо каква)
  • пускане на военна мисия (без обход)
  При тръгване на атака към дадено владение, нивото на варварска заплаха в него се нулира, а във всички останали владения на играча се намалява с малък процент.
 • Сила на варварските атаки

  Определя се от бройката варварски станове, които играчът е атакувал успешно в последните 24ч. Колкото повече атаки е осъществил играчът, с толкова по-голяма сила ще му отвърнат варварите. Ако играчът не е атакувал успешно варварски стан в последните 24 часа, нападащата го армия ще бъде 50% от базовата бройка, разположена в атакуващия варварски стан. За всеки успешно нападнат варварски стан, силата на атаката се увеличава с 10%. Пример: Играч бива атакуван от стан, в който има 1000 леки коня. Ако играчът не е нападал никакви варварски станове в последните 24ч., то във варварската атака ще има 50% от базовия състав или 500 леки коня. Ако играчът е унищожил 10 стана в последните 24 ч., то в атаката ще има 150% от базовия състав или 1500 леки коня.
  Броят атаки, които всеки играч може да изпраща към варварски станове, e ограничен до 30 атаки на ден. Това също така означава, че максималната очаквана сила на варварска атака, която може да бъде достигната, е 350%.


Проучвания на варварски станове

Варварските станове разполагат с военни проучвания, които ги правят по-конкурентноспособни в битка срещу играчи. Тези проучвания се използват както в атака, така и в защита.

 • Проучвания на варварски станове според ниво:

  Ниво Атака - Стрелец Атака - Меле Брони Бойни коне Военна медицина Контрашпионаж
  1 1 1 1 1 1 1
  2 2 2 2 2 3 3
  3 4 4 4 4 5 5
  4 6 6 6 6 7 7
  5 8 8 8 8 9 9
  6 10 10 10 10 11 11
  7 12 12 12 12 13 13
  8 14 14 14 13 15 15
  9 16 16 16 14 17 17
  10 18 18 18 15 19 19
  11 20 20 20 16 21 21
  12 22 22 22 17 23 23
  13 24 24 24 18 25 25
  14 27 27 27 19 27 27
  15 30 30 30 20 29 29

Разрастване

Анексирани провинции

Максималният брой провинции, които даден играч може да анексира, е 30 (столица + 29 анексирани). За да анексирате даден терен (независим град, независим свободен терен или терен върху специален ресурс) и да го превърнете в провинция, е необходимо едно проучено ниво Централизирана власт. Анексирането може да бъде извършено по мирен или военен път през глобалната карта:

 • Анексиране на независим град
  • мирен път – заплащане на цената в ресурс умножено х 1,5 на всички сгради, налични във владението. При мирно анексиране нивата на сградите в провинцията се запазват.
  • по военен път – необходимо е да нападнете терена с крепостна обсада. След спечелване на битката, той става част от империята, но всичките му сгради губят едно ниво. Изключение правят крепостта и мините, ако в шаблона на независимия град е заложено ниво 1 крепост или ниво 10 мини. Армията в независимия град се бие с минималните нива на необходимите за военните единици проучвания.

  След присъединяване на независим град провинцията заема 4 точки.

 • Анексиране на независим свободен терен – може да бъде завладян само по мирен път, като се изпрати мисия от до 25 000 население, което да се установи там. След анексиране във владението ще са налични:
  • Градски център
  • Товарна станция 1-во ниво
  • Къщи 1-во ниво
  • Храм
 • Характеристики:
  • Събираемост

   Всяка следваща анексирана провинция има 10% по-неефективно производство от предходната.

  • Щастие

   Базовият лимит на щастието в анксираните провинции е 100, а в столицата се добавят +20 бонус.

  • Транспорт на ресурси

   Извършва се в Товарна станция. Една провинция се простира на 2х2 точки. Транспортът между собствени провинции е 0.625 минути за 1 точка, т.е. 1.25 минути между долепени провинции, 5 минути между провинции, между които има друга провинция, 7.5 минути между провинции, между които има други 2 провинции и т.н.

  • Имперски пътища

   Инфраструктура, която се строи между анексираните провинции. Всяко ниво повишава дохода на търговия между провинциите с 10% от търговския потенциал.

  • Пътуване на армия

   Придвижването на армията между провинции следва механиката на транспорта на ресурси. Пътуването на вражеска атака от провинция до провинция или колония, винаги е еднакво. Това е времето от столицата на нападателя до тази на защитника.

  • Губернаторски умения

   Освен характерните за завладения свободен терен или независим град бонус, при анексиране и колонизиране се прибавят още два специални бонуса – 50% увеличение на две различни губернаторски умения. Системата избира на случаен принцип 2 умения от всички губернаторски умения, към които потребителят да получава бонуси. Анексираната провинция може да се възползва от губернаторските бонуси единствено, ако в нея е назначен велик човек, който ги притежава. Ако в провинцията няма назначен губернатор или има назначен губернатор с други губернаторски умения, провинцията няма да получава бонусите, тоест те са пасивни и трябва да се изпълнят определени условия, за да имат ефект над провинцията. Целта е на поста губернатор, да бъде назначен велик човек, който притежава и двете умения, за да се получават и двата бонуса.

Васали

Заемат 1 точка от глобалната карта. Максималният брой независими градове, които един играч може да васализира, е 30. За да васализирате независим град, е необходимо проучено ниво Централизирана власт и Васална логистика.

 • Превръщане във васал

  Превръщането на даден независим град във васал става само по военен път, чрез крепостна обсада. Васализираното владение може да граничи с чужда империя или владение (ексклузивна зона, провинции извън нея, колония, военен, търговски пост), но не и с друг васал или независим град. Трябва да имат поне една точка разстояние помежду си.

 • Характеристики на васалите
  • Население – спира да расте от момента на васализиране до превръщането в анексирана провинция. Броят му е заложен в шаблона за независимия град.
  • Армия – запазва броя си до момента на анексиране. Броят на единиците е заложен в шаблона за независим град.
  • Доход
   • Доход от търговия – зависи от нивото Търговски маршрути. Златото се получава в хазната в столицата.
   • Доход от налог – стойността му е заложена в шаблона за независимия град. Златото от него не се трупа автоматично в хазната, а трябва ръчно да се изтегли.
  • Васалите могат да бъдат анексирани, освобождавани или завладявани от други играчи.
   • Анексиране на васал – възможно е, само когато владението споделя граница с друга анексирана провинция или със столицата. Може да бъде анексиран по мирен или по военен път, следвайки механиката за анексиране на независим град.

    Забележка: При мирно или военно анексиране, към нетните точки на потребителя се добавят и точките от сградите, които се прехвърлят от незавсимия град в анексираната провинция.
    След анексиране по военен път сградите във владението губят едно ниво, с изключение на:
    - Къщи – запазват нивото, заложено в шаблона на независимия град;
    - Крепост – ако в шаблона на независимия град е заложено ниво 1.

   • Освобождаване на васал – васал може да бъде освободена по ваше желание във всеки един момент. Тогава той отново се превръща в независим град, а вие губите дохода от него. Ресурсите, натрупани докато независимият град е бил васал, изчезват и започват да се генерират от 0. Един играч може да загуби васала си, ако акаунтът му остане блокиран от администраторите повече от 7 дни или е във ваканционен мод повече от 16 дни за светове със скорост х4 и повече от 7 дни за светове със скорост х10.
   • Завладяване на васал – васалът не може да бъде разграбван от врагове, но може да бъде отнет, в случай че се намира извън ексклузивната зона. Друг играч може да го нападне и да се бие срещу армията и крепостта, която той е имал, когато е бил независим град. При успешна атака, го васализира за себе си.
   • Платено вдигане на ниво на васали - имате възможност да повишите нивото на васал като заплатите в ресурс разликата между цената на сградите в текущото ниво и цената им в следващото. Имайте предвид, че повишаването на нивото на васал увеличава и армията, разположена в него. Повишаването на ниво на васала не е налично при заключваща атака или когато васалът е под атака.

Колонии

Заема до 4 точки върху глобалната карта и не може да бъде създадена в рамките на ексклузивната зона. Големината на една колония зависи от броя на нейното население. За основаване на колония е небходимо свободно ниво Колониализъм и поне едно проучено ниво Колониална логистика. Може да бъде създадена върху независими неутрални терени, терени с бонуси и терени със специален ресурс, разположени до колония, васал, търговски или военен пост на друг играч. Ако васал и колония на различни играчи споделят обща граница, собственикът на васала няма да може да го анексира, преди да разруши чуждата колония. Не може да се колонизира терен, граничещ с чужда анексирана провинция.

 • Колонизиране

  Извършва се само по мирен път. За целта трябва да изпратите мисия с 50 000 население и ресурс от анексирана провинция или друга колония към свободен терен или терен със специален ресурс. Строежът отнема 6:00 часа, след което колонията разполага със следните сгради: Ферми – ниво 8, Площад – ниво 1, Товарна станция – ниво 1, Търговски маршрут – ниво 1, Къщи – ниво 7, Крепост – ниво 4. Цената за основаването е равна на сбора от цената всички сгради при ниво на архитектура 0.

  • Колонизиране на терен – ако площта за колонизиране се простира върху различни терени, играчът трябва да избере един от тях със съответния бонус и един модификатор, в случай че бонусът от модификатор, влияещ върху тази площ, е повече от един. Колонията получава и два уникални бонуса – 50% увеличение на две губернаторски умения.
  • Колонизиране на специален ресурс – основаването на колония върху такъв терен се осъществява по същия начин както върху празния терен, с тази разлика, че освен бонус и модификатор от терена и бонус към две губернаторски умения, колонията носи и бонус от специалния ресурс, който влияе на цялата империя. Колонията върху специален ресурс може да бъде нападана без ограничение в обхвата, следователно и без наказания за морала, доблестта и атаката на атакуващия.
 • Характеристики на колониите

  Имат статут на анексирани провинции – в тях може да се строят сгради, да се наема армия и да се произвежда и транспортира ресурс.

  • Унищожаване на колония
  • При вражеска атака - една колония бива разрушена, когато остане без крепост. Всяка успешна крепостна обсада сваля едно ниво крепост. Когато остане с крепост ниво 0, изчезва от картата. Половината население и 90% от разположената в колонията армия се връщат към провинцията (колонията), от която е била основана. Собственикът губи събрания до момента в нея ресурс, нетните точки от инвестираните ресурси и 10 точки щастие. В случай на пътуваща армия от Империята към колонията, тя се връща обратно. Ако колонията бъде разрушена, докато все още тече военна мисия, изпратена от нея, тази армия се връща в столицата на империята, а времето за пътуване остава непроменено, т.е. армията ще се върне в столицата за същото време, за което би се върнала в колонията. Всяка изгубена битка в защита в колония предполага разполагане на полето на целия останал гарнизон. Атаките в колонии върху специален ресурс нямат ограничения по обхват и не носят наказания за морала, доблестта и силата на атака на нападателя.
  • По желание на собственика – може да унищожите собствена колония, като изберете опцията „Унищожаване на колония”. Разрушаването изпраща 50% от населението на колонията към провинцията (колонията), от която колонията е била основана, губите събраните в нея ресурси и нетните точки за ресурсите, които сте инвестирали в нейното основаване и развитие. Една колония не може да бъда разрушена от собственика си, ако в нея има разположена армия или пътуваща мисия от или към колонията.
  • Автоматично разрушаване – един играч може да загуби колонията си, ако акаунтът му остане блокиран от администраторите повече от 7 дни или е във ваканционен мод повече от 16 дни за светове със скорост х4 и повече от 7 дни за светове със скорост х10. 50% от населението и 90% от разположената армия се връщат към провинцията (колонията), от която колонията е била основана. Собственикът губи нетните точки от инвестираните ресурси. Всички налични ресурси се прехвърлят в столицата. При автоматично разрушаване на колонията, не се отнема щастие.

   Забележка: Само колониите, основани върху специален ресурс могат да бъдат автоматично разрушени.

  • Неразрушимост

   Колониите могат да станат неразрушими, ако бъдат запазени 7 дни след построяване на осмо ниво крепост. След изтичане на този период колонията придобива статут на анексирана провинция, като единствената разлика е, че е възможно да не споделя граница с другите провинции. Ако има построена сграда Търговски маршрут, тя ще се превърне в Имперски път, когато колонията граничи с една от провинциите. Ако крепостта на неразрушима колония бъде унищожена, не пада с едно ниво. Защитникът може да я поправи, като заплати необходимото количество ресурс.

   Забележка: Неразрушимите колонии също могат да бъдат унищожени от собственика.

  • Щастие

   Пресмята се по същия начин като при анексираните провинции, като новото тук е негативен модификатор за отдалеченост – колкото по-отдалечена е от столицата, толкова по-голямо наказание се налага върху щастието й. Модификаторът се изчислява по следната формула 0,00025 * разстояние * разстояние - 0,23 * разстояние -13

   Пример: Потребител притежава колония на разстояние 5 точки от столицата си. Щастието от отдалеченост на тази колония пресмятаме по следната формула: 0,00025 * 5 * 5 - 0,23 * 5 -13 = 0,00625 - 1,15 - 13 = -14,143 = -14 щастие от отдалеченост.

   Когато разстоянието е повече от 400, загубата винаги ще бъде -65.
   Строеж на нива на сградата Колониална управа, достъпна във всяка колония, намалява загубите на щастие поради отдалеченост от Империята в съответната колония.

   Лимитът на щастие е 100. Може да бъде увеличен с 10 точки при колонизиране на терен със специален ресурс Коприна. Ако Щастието падне под 50 има нарастващ шанс от 2% за вдигане на метеж, който да доведе до временнo спиране на данъкоплатството за минимум 24 часа до повторно увеличаване на щастието. Ако Щастието падне под 20 има нарастващ шанс от 2% за вдигане на бунт, който да доведе до временна липса на достъп до колонията за минимум 24 часа до повторно увеличаване на щастието, като е позволено само органзиране на фестивали за повишаване на щастието.

  • Събираемост

   Първата основана колония има 90% събираемост, като всяка следваща е с 10% по-неефективна, като към процента се прибавя и половината от наказанието за отдалеченост. Проучването Колониална бюрокрация увеличава ефективността на производството с 5% без да надхвърля 100%. Базовата събираемост (без ефекта на проучването Колониална бюрокрация) на десетата подред колония ще бъде 0 и всяка след нея ще е с 10% по-неефективна, като стойността става отрицателна.

   Пример: Ако потребител има наказание за отдалеченост на първа колония С1 -14 щастие, то събираемостта й ще се изчисли по следния начин: 100% - 10% - 14/2 = 83%, без ефекта на Колониалната бюрокрация. Ако има едно проучено ниво на проучването, събирамеостта на производството ще се увеличи с 5% и ще стане 88%.

   *В случай че строежът на колония е започнал по време на управление Империализъм, което има модификатор “Без загуби на щастие от отдалечени владения”, наказанието за отдалеченост няма да се прибави към събираемостта на тази колония. Колониите, които не са били построени по време на Империализъм, продължават да търпят наказанието за отдалеченост, прибавено към събираемостта, дори когато управлението Империализъм е било активирано по-късно.

  • Колониална данъчна система

   Колониите имат същият модел данъчна система като този в анексираните провинции.

  • Транспорт на ресурси

   Извършва се в меню Товарна станция и следва модела на транспорт между анексирани провинции.

   • Търговски маршрут – сграда, която се строи в колониите и търговските постове. Изпълняват функцията на имперските пътища между анексираните провинции. Всяко ниво усвоява 10% от търговския потенциал на владението с по-малко население.
  • Пътуване на армия

   Времето за пътуване на армията между провинции и колонии е същото като при анексираните провинции, като се търси най-прекия път.

Търговски пост

Заема една точка от глобалната карта и може да бъде основан само върху терен със специален ресурс извън ексклузивната зона, като може да граничи с чужд търговски пост, колония, военен пост и васал. Не може да се построи непосредствено до империята на друг играч (столица или анексирана провинция). Дава бонус от специален ресурс на цялата империя и допълнително злато от търговски потенциал чрез развитие на търговския маршрут в него. Тъй като лежи само върху една точка на глобалната карта, избраният терен носи един вид бонус или модификатор.

 • Основаване на търговски пост

  За основаване на търговски пост е необходимо проучени нива на Търговска администрация и Търговска логистика. Всяко ниво Търговска администрация позволява основаването на един търговски пост. Първо ниво на Търговската логистика увеличава разстоянието от империята, на което може да се създава търговски пост с 5 точки. Всяко следващо ниво е с 8% по-ефективно от предходното. Цената за основаване на един търговски пост е равна на сбора на цените от сградите в него при Архитектура 0.

  • Крепост - ниво 3
  • Търговски маршрут - ниво 1
  • Товарна станция - ниво 1

   Основава се от бутон в падащото меню при щракване с мишката върху терена на глобалната карта. Мисията пътува със скоростта на транспортните колички. Строежът трае 3 часа и през този период атаките към него са невъзможни. Основаването на търговски пост дава еднократен бонус 10 точки щастие на цялата империя.

   • Характеристики на търговския пост
    • Сгради

     Налични сгради в Градския център на търговския пост, които играчът ще може да развива са Търговски маршрути и Товарна станция. Крепостта не може да се надгражда, максималното й ниво е 3. В таб „Военни” ще бъде наличен бутон за строеж на ново ниво крепост, в случай че бъде разрушено при вражеска атака. Освен това ще може да се строи 1 ниво кули.

   • Транспорт на ресурси

    Извършва се от менюто на Товарната станция и следва модела на транспорт между анексирани провинции.

    • Търговски маршрут – сграда, която се строи в колониите и търговските постове. Изпълняват функцията на имперските пътища между анексираните провинции. Всяко ниво усвоява 10% от търговския потенциал на владението с по-малко население.
   • Армия и защита

    В търговския пост не може да се разполага армия. В случай на вражеска атака владението разчита на крепостта и кулите. Въпреки това може допълнително да защитите владението, като до него създадете военен пост. По този начин, ако иска да прати атака към търговски пост, нападателят първо ще трябва да разруши военния.

   • Търговски потенциал

    В търговския пост няма население и потенциалът се определя от специалния ресурс, върху който лежи. Може да разгледате стойностите търговски потенциал на отделните терени в раздел "Глобална карта" => "Видове терени" => "Специални ресурси". Търговският потенциал е абстрактна мерна единица, която определя възможността на едно владение да спечели допълнително злато, което се добавя в хазната. Генерираното злато се изчислява на база отношението между търговския потенциал на търговския пост и търговския потенциал на столицата. Определя се кое от двете владения има по-малко население (съответно по-малък търговски потенциал) и при строежа на всяко ниво на сградата "Търговски маршрут", потребителят печели 10% от търговския потенциал на владението с по-малко население.

   • Разрушаване

    Търговският пост може да бъде разрушен от своя собственик или при вражеска атака.

    • При вражеска атака

     Успешната крепостна обсада, изпратена към търговския пост, разрушава едно ниво на крепостта. Когато достигне 0, владението е разрушено и потребителят губи натрупания в крепостта ресурс, нетните точки, спечелени от основаването и развитието му, търговския потенциал от нивата Търговски маршрут и бонуса от специалния ресурс на терена. Отнемат се еднократно 5 точки щастие във всички владения.
     Атаките към терени на специален ресурс нямат ограничения по обхват и не носят наказания за морала, доблестта и силата на атака на нападателя.

    • По желание на собственика

     Опцията се намира в падащото меню на глобалната карта, което се отваря при кликане върху владението. При разрушаване на търговския пост потребителят губи натрупания в крепостта ресурс, нетните точки, спечелени от основаването и развитието му, търговския потенциал от нивата Търговски маршрут и бонуса от специалния ресурс на терена.

    • Автоматично разрушаване

     Възможно е да изгубите търговския си пост автоматично. Това става в случаите, когато:

     • Акаунтът е във ваканционен мод повече от 16 дни за светове със скорост х4 и повече от 7 дни за светове със скорост х10.
     • Акаунтът е блокиран повече от 7 дни

     При автоматично разрушаване потребителят губи бонуса от специален ресурс, спечелените нетни точки от основаването и развитието на владението, като наличните в крепостта ресурси се прехвърлят в столицата.

Военен пост

Заема една точка на глобалната карта и може да бъде основан навсякъде освен върху независим град и специален ресурс. Неговата основна функция е да защитава търговските постове, тъй като в тях не може да се разполага защитна армия. За целта военният пост трябва да споделя граница с търговския пост. Тогава вражеската крепостна обсада, изпратена към търговски пост първо трябва да разруши военния пост и едва след това да нападне търговския пост. Военните постове могат да се строят и до други владения, но предпазват единствено търговския пост.

 • Основаване на военен пост

  Нужно е проучено ниво 5 на Централизирана власт, поне 1 ниво на проучванията Военна администрация и Военна логистика. Всяко следващо ниво на Военна администрация позволява основаването на още един военен пост. Първо ниво на Военната логистика увеличава разстоянието от империята, на което може да се създава военен пост с 5 точки. Цената е равна на сбора на цените от сградите в него при Архитектура 0.

  • Крепост ниво 4
  • Товарна станция ниво 1
  • Военен лагер ниво 1

   Всяко ниво Военен лагер позволява разполагането на 120 000 полева армия.

  Основава се от бутон в падащото меню при щракване с мишката върху терена на глобалната карта. Ако избраният терен носи съответен военен бонус или военен бонус от модификатор, владението получава само него. Не се възползва от икономически бонус. Строежът трае 3 часа и през този период атаките към него са невъзможни. Мисията пътува със скоростта на транспортните колички.

 • Характеристики на военния пост
  • Сгради

   След приключване на строежа владението разполага със заложените нива на Крепост, Товарна станция и Военен лагер, които може да надгражда. В таб Военни могат да се строят всички защитни съоръжения и Защитен вал – сграда, достъпна само в това владение. Всяко ниво дава бонус 2% към защитата на полевата армия. Военният пост няма население, производство и събираемост.

  • Транспорт

   Осъществява се в меню Товарна станция и следва модела на транспортиране на ресурси между анексирани провинции.

  • Армия и пътуване на армията

   Броят армия, която може да се разположи във владението, се определя от нивото на сградата Военен лагер. Времето за преместване на единици от/към военния пост е фиксирано: 180 и не може да бъде извършвано мигновено срещу диаманти. Ако лимитът на военния пост е достигнат, докато към него се движи преместваща се армия, тя не се разтоварва, а се връща към владението, от което е била изпратена. Ако във военния пост има свободни места, но не достатъчно за цялата преместваща се армия, те се запълват пропорционално, а останалите единици се връщат във владението, от което са били изпратени. Ако военният пост бъде разрушен, докато към него пътува преместваща се армия, тя се връща във владението, от което е била изпратена. Издръжката на полева армия във военен пост е х1,2.

  • Защита

   В оперативния център е достъпна опция за отстъпление на защитната армия. Ако потребителят избере да я използва, армията няма да се бие. Тази опция е налична само във военния пост.

  • Разрушаване
   • При вражеска атака

    Успешната крепостна обсада, изпратена към военен пост, разрушава едно ниво на крепостта. Когато достигне 0, владението се счита за разрушено. Играчът губи натрупаните в него ресурси, както и спечелените нетни точки от създаването и развитието му. Ако при разрушаването на военен пост в него има разположена армия, играчът губи 10% от оцелелите войници. Останалите се връщат във владението, от което е пратена мисията за основаване. Ако това владение също е разрушено, армията ще се отправи към Столицата. Ако военният пост бъде разрушен, докато все още тече военна мисия, изпратена от него, тази армия се връща в Столицата на империята, а времето за пътуване остава непроменено, т.е. армията ще се върне в столицата за същото време, за което би се върнала във военния пост.


    Атаките към военен пост, който пази търговски пост, нямат ограничения по обхват и не носят наказания за морала, доблестта и силата на атака на нападателя.

   • По желание на собственика

    Опцията се намира в падащото меню на глобалната карта, което се отваря при кликане върху владението. Военният пост не може да бъде разрушен, ако в този момент там има разположена армия или има пътуваща военна или шпионска мисия. При разрушаване на военния пост потребителят губи натрупания в крепостта ресурс и нетните точки, спечелени от основаването и развитието му.