! 10 saatlik üretim  

İmparatorluğun kaynakщ üretiminin saat başına 10 ile çarpımına eşit olan miktar bir kerelik alma. Onu her 12 saatte alabilirsiniz. Belirtilmesi gereken önemli bir faktör – verilen [[205altın] miktarı, [235]vergi oranı] göz önünde bulundurularak otomatik olarak hesaplanmıştır. Onların etkisiyle eyaletlerde/kolonilerde Mutluluk dengesini -5den aşağı olamaz. Bundan dolayı başka vergi oranı belirlenirse, 10 saat için altın miktarı değişmez. 10-saatlik üretimin verilmesi güncel Mutluluk değerlerini etkilemez.