عضو معمولی  

یک عضو متحد بدون حقوق خاص در اتحاد و بدون پاداش خاص.

عضویت پرمیوم  

شما می توانید سطح پرمیوم را بالا برده و جوایز بزرگتر و متنوع تری دریافت کنید. شما می توانید با صرف الماس در حساب سراسری خود در همه قلمروهای نسخه 6 به جز موارد مسابقات، امتیاز پرمیوم را جمع کنید. شما می توانید پرمیوم خود را با یک بار خرید به مدت 30 روز فعال کنید.

بسته کامل پاداش های سطح 10 پرمیوم شامل موارد زیر است:

- رشد جمعیت
- تولیدات
- پاداش قدرت حمله ارتش
- امتیاز رضايتمندی روزانه در تمام ایالات
- پاداش نقاط ضربه پذیری دشمن
- پاداش ظرفیت ایستگاه کاروان
- زمان کوتاهتر آموزش واحد و ظرفیت بیشتر پادگان
- جوایز بزرگتر برای دستاوردهای تکمیل شده
- جای خالی اضافه ساخت و ساز
- آیتم ها
- گزینه های هوشمند

برای اطلاعات بیشتر در مورد پرمیوم، به منوی پرمیوم درون بازی مراجعه کنید.

عقب نشینی  

فرمانی که می تواند در ایستگاه نظامی به سربازان صادر شود. در صورت یک حمله به ایستگاه نظامی، نیروهای تحت فرمان عقب نشینی با دشمن درگیر نمی شوند.

عکس صفحه  

با آیکن دوربین کوچکی در گوشه سمت راست بالای نقشه می توانید از نقشه سراسری عکس بگیرید. تصویر بطور خودکار بر روی کامپیوترتان ذخیره می شود.