Оrdinarie medlem  

En bundsförvant utan några speciella fördelar i alliansen och inte heller några speciella bonusar.