Tajny agent  

Umiejętność dostępna przy podwyższeniu poziomu doświadczenia gubernatorskiego. Daje ona dodatkowe poziomy kontrwywiadu. Poziom 1: +1 poziom, Poziom 2: +2, Poziom 3: +3, Poziom 4: +4, Poziom 5: +5

Taktyki
 

Badanie, które daje suwerenowi umiejętność posługiwania się formacjami bojowymi. Każdy poziom udostępnia 1 formację.

Talenty  

Cechy Wielkich Ludzi są im przekazywane przez ich rodziców. Każdy Wielki Człowiek losowo dziedziczy jedną cechę po ojcu oraz jedną po matce. Wielcy Ludzie posiadają obie przekazane cechy od narodzin do śmierci i nie mogą one im zostać zmienione. Następca tronu dziedziczy dwa talenty oraz posiada jeden specjalny talent – Dziedzic. Z kolei władca posiada dodatkową cechę – Władca – oraz może nabyć jedną dodatkową – Haniebny – po zerwaniu pokoju z innym graczem.

Po więcej informacji na temat talentów kliknij tutaj.

Tarany  

Jednostka wojskowa.
Budynek: Machiny oblężnicze
Wymaga: Trening wojskowy 1

• Rodzaj: Do walki wręcz, Machina oblężnicza, Do burzenia murów
• Położenie jednostek: linia szturmująca

Umiejętności:

+ Wyłom: Ta jednostka może atakować tylko twierdz; jednostka ta jest częścią artylerii
+ Wsparcie piechoty: podczas oblężenia twierdzy ta jednostka znajduje się na pierwszej linii walki i atakuje wraz z jednostkami piechoty; liczba jednostek, które mogą w tym samym czasie atakować jest równa limitu piechoty w armii atakującej, podzielony przez liczbę osób, potrzebnych do wyprodukowania taranu
+ Ludność: Wymaga 35 osób z bezrobotnej ludności, zajmuje 35 miejsc w garnizonie

Po więcej informacji kliknij tutaj.

Targowisko  

Posiadłość na Mapie Globalnej, zajmująca 1 punkt (1x1 MI) i może zostać postawiona tylko na specjalnym surowcu, poza ekskluzywną strefą. Może graniczyć z targowiskiem, kolonią, bazą wojskową bądź wasalem innego gracza, lecz nie z jego imperium. Bonus ze specjalnego surowca wpływa na całe imperium. Budowanie dróg handlowych zapewnia dodatkowe złoto poprzez potencjał handlowy.

Po więcej informacji na temat targowisk kliknij tutaj.

Tartak  

Budynek gospodarczy.
Rodzaj: Miejscowy, Do produkcji
Wymagane badania: Architektura 1
Maksymalny poziom: 35

Budynek, w którym jest produkowane drewno. Każdy poziom zwiększa miejsca pracy w Tartaku.

Tawerna  

Budynek, dostępny we wszystkich anektowanych prowincjach, koloniach, targowiskach i bazach wojskowych, w których gra się hazard, w celu wygrania złota.

Tawerna pojawia się na mapie wioski natychmiast po zakończeniu Samouczka.

Teren  

Każde miejsce na Mapie globalnym, na którym różne jednostki administracyjne mogą zostać założone albo na którym już istnieje dany obiekt i może zostać podbity. Teren może być neutralnym lub posiadać mnóstwo modyfikatorów, bonusów i kar w zależności od jego rodzaju.

Więcej informacji odnośnie rodzaju terenów i ich wpływu znajdziesz tutaj.

Teren kolonii  

Przyroda danego punktu na Mapie globalnej, gdzie można założyć kolonię. Tereny kolonii mogą być wolne punkty na mapie z modyfikatorami w zależności od rodzaju terenu albo tereny ze specjalnym zasobem, które dają globalny bonus.

Teren prowincji  

Teren, na którym została założona anektowaną prowincję. Podzieleni są na 6 typów, według struktury geograficznej. Każdy rodzaj daje inne modyfikatory, zastosowane do wydobycia zasobów, ataku, obrony, parametr ataku jednostek i t.d.

Więcej informacji na temat terenów prowincji znajdziesz tutaj.

Teren ze specjalnym surowcem  

Kolonialne tereny lub targowiska, które mają bonus i są rozmieszczone losowo na Mapie globalnej. Dają różne bonusy o globalnym efekcie nad całym Imperium. Ataki na kolonie lub targowiska, które są założone na terenie ze Specjalnym surowcem, nie mają kary do morale, ataku i honoru, które są związane z zasięgiem punktów ekonomicznych, zastosowanych nad atakującego.

Więcej informacji odnośnie specjalnych zasobów i ich bonusów znajdziesz tutaj.

Tolerans handlowy  

Charakterystyka Rynku. Pozwala użytkownikom ręcznie(menu Rynek >> Ustawienia rynku) ustawić różnice między cenami potencjalnie zakupionej oferty i bieżącej oferty na rynku, bez otwierania się uprzedzającego okienka o zmianie ceny. Ta różnica może być od 1% do 50% albo może być ustalone kupowanie wszelkich ofert, niezależnie od ceny. Im większy jest procent tolerancji handlowej, tym większa jest szansa zakupienia droższej oferty.

Przykład: Jeżeli aktualna najniższa cena dla żelaza wynosi 2,00 i twoja tolerancja handlowa jest ustawiona domyślnie na 10%, wtedy zakup żelaza będzie nieprzerywany do ceny 2,20 bez jakiegokolwiek ostrzeżenia przez system o zmianie ceny. Jeśli ustawimy tolerancję na 1% i gdy cena żelaza będzie powyżej 2.02 podczas zakupu, system poinformuje Ciebie o tym od razu.

Traktat sojuszniczy  

Rodzaj umowy sojuszniczej w "Imperii Online". Oznacza, że oba sojusze nie będą pomiędzy sobą walczyć. Oznacza również, że kiedy jeden z nich walczy w wojnie jako obrońca, to drugi sojusz może bezpłatnie się włączyć.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Transfer diamentów  

Transfer zakupionych diamentów z jednego świata do drugiego, w ramach jednego konta globalnego, do którego logujecie się korzystając z tej samej nazwy użytkownika i hasła. Opcja ta jest dostępna w menu "Transfer diamentów" w menu Premium.

Transfer wojska  

Wysyłanie jednostek z jednej prowincji/kolonii/[513]bazy wojskowej] do drugiej. Wojska można przemieścić klikając na przycisk "Wprowadź do garnizonu" i "Przenieś na polu". Pierwszy przycisk wysyła wybrane jednostki według ich utrzymania (najpierw są wysyłane najdroższe), automatycznie wypełniając garnizonów wybranych kolonii/prowincji/[513]baz wojskowych]. Drugi przycisk proporcjonalnie rozmieszcza wybrane jednostki na polu wybranych prowincji/kolonii/baz wojskowych.

Uwaga: Obrońca nie może przemieszczać wojsko od i do prowincji podczas ataku, kiedy pozostały mniej niż 5 sekund do uderzenia.

Transfer złota  

Wysyłanie złota do sojusznika, które jest ograniczone. Gracze mogą wysyłać i dostawać złoto, o wartości nie większej niż 10% ich punktów ekonomicznych obliczonych w złocie. Transfer jest płatny(naliczana jest prowizja). Im bliżej do limitu jest jeden gracz, tym więcej złota traci podczas transferu. Złoto wysyłane są za pomocą wózków towarowych. Dostarczane są w karawanie towarowej.

Uwaga! Aby transfer był pomyślny musicie mieć Karawanę towarową oraz wózki transportowe. Złoto wysyłane jest z menu Transfer złota w Karawany towarowej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Transport  

Transfer zasobów z jednej jednostki administracyjnej do drugiej. Transport może krążyć między prowincjami w granicach zony Ekskluzywnej lub anektowanych prowincji i innych posiadłości gracza na mapie Globalnej.

Transport i budowa  

Opcja, która automatycznie przemieszcza potrzebne zasoby do budowy budynków do anektowanej prowincji/kolonii/targowiska lub bazy wojskowej od stolicy i zaczyna budowę natychmiast klikając na przycisku, jeśli są wypełnione następujące wymagania: potrzebne zasoby są dostępne w stolicy i pojemność Karawany towarowej stolicy starczy do ich jednorazowego transportu albo osiągnęła maksymalny poziom. Opcja ta nie jest dostępna gdy Imperium jest atakowany*.

*Jest następujący wyjątek: Ta opcja jest odblokowana podczas ataku gdy jest drastyczna różnica między złotą równowartością armii atakującej i złotą równowartością punktów ekonomicznych obrońcy.

Transport i Rekrutacja  

Opcja, która automatycznie transportuje potrzebne zasoby do wynajęcia wojska w anektowanej prowincji ze stolicy i rozpoczyna szkolenie natychmiast tylko przy pomocy jednego kliknięcia, jeżeli najpierw spełniliście następujące wymagania: potrzebne zasoby muszą być dostępne w stolicy i pojemność karawany towarowej w stolicy musi być wystarczająca aby przetransportować zasoby na raz albo jest na maksymalnym poziomie. Opcja ta nie jest dostępna gdy imperium jest atakowany.

Transport i Ulepszenie  

Opcja, która natychmiast transportuje potrzebne do ulepszenia jednostek zasoby, do anektowanej prowincji ze stolicy i rozpoczyna szkolenie natychmiast tylko przy pomocy jednym kliknięciem, jeżeli następujące wymagania zostały spełnione: potrzebne zasoby muszą być dostępne w stolicy i pojemność karawany towarowej w stolicy musi być wystarczająca aby przetransportować zasoby na raz albo musi być na maksymalnym poziomie. Opcja ta nie jest dostępna gdy Imperium jest atakowany.

Trebuszet  

Jednostka wojskowa.
Budynek: Machiny oblężnicze
Wymaga: Trening wojskowy 15, [Modernizacja machin oblężniczych 20, Władza scentralizowana 11

• Rodzaj: Do walki na dystans, Machina oblężnicza, Artyleria
• Położenie jednostek: Linia Artylerii

Umiejętności:

+ Niszczyciel ścian: jednostka ta ma przewagę gdy atakuje twierdz - Atak x 1.5
+ Daleki zasięg: Jednostka ta ma 3 dodatkowe rundy podczas bitwy w polu oraz oblężeniu, poprzedzające walkę wręcz

• Nietrafny: Atak x 0.15 przeciw piechoty, kawalerii i przeciw machinom oblężniczym
• Obszar uszkodzenia: podczas bitwy na polu oraz oblężeniu twierdzy, atak tej jednostki rozdziela się równomiernie między wrogimi liniami, flankami i centra (rezerw nie ponosi straty)
• Ludność: Wymaga 75 bezrobotnej ludności; zajmuje 75 wolnych miejsc w garnizonie

Po więcej informacji kliknij tutaj.

Trener konnicy  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższenie doświadczenia gubernatorskiego. Bonus, który daje ta umiejętność to krótszy czas szkolenia wszystkich jednostek kawalerii. Poziom 1: -5% do czasu szkolenia; Poziom 2: -10%; Poziom 3: -15%; Poziom 4: -20%; Poziom 5: -30% do czasu szkolenia

Trener piechoty  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższenie doświadczenia gubernatorskiego. Zmniejsza czas szkolenia włóczników oraz mieczników. Poziom 1:-5%; Poziom 2: -10%; Poziom 3: -15%; Poziom 4: -20%; Poziom 5: -30%

Trener łuczników  

Umiejętność, która staje się dostępna po podwyższenie doświadczenia gubernatorskiego. Zmniejsza czas szkolenia wszystkich jednostek łuczników. Poziom 1: -5%; Poziom 2: -10%; Poziom 3: -15%; Poziom 4: -20%; Poziom 5: -30%

Trening wojenny  

Badanie, które zwiększa początkowe morale w obronie i w ataku. 1 punkt morale na poziom.

Trybuna  

Znajdująca się w menu Wiadomości >> Trybuna jest miejscem, gdzie członkowie sojuszu mogą rozmawiać niezależnie od stanowiska, którego zajmują, mogą publikować natychmiastowe wiadomości, które są pokazywane chronologicznie. Najnowsze pokazywane są najpierw, a najstarsze - na samym dole. Wszystkie nowe wiadomości na trybunie pokazują się w szarej kopercie w wiadomościach.

Turnieje  

Konkursy w grze, które obejmują różne aspekty gry:

Rozwój ekonomiczny;
Rozwój wojskowy, ataki i podporządkowanie wroga;
Wszystkie inne ważne aspekty gry.

Turnieje są podzielone na dwie główne kategorie:

 • Turnieje solo, które wymagają od władców osiągnięcia osobistych osiągnięć i rezultatów;
 • Turnieje Przymierza, które wymagają osiągnięcia celów z członkami drużyny.

Turnieje mają poziomy rzadkości - niektóre turnieje będą występować rzadko, ale będą dłuższe, z większymi nagrodami. Nagrody są podzielone na kamienie milowe zgodnie z osiągniętym wynikiem i są rozdawane na koniec każdego turnieju.

Rodzaje nagród mogą być:

 • Diamenty;
 • Zasoby;
 • Różne przedmioty.

• Gracze w królestwach z prędkością x4 rywalizują w turniejach między różnymi sferami. W tych turniejach gracze są podzieleni na grupy, które określają ich punkty za swoją wartość netto. Oznacza to, że wszyscy gracze z tych królestw rywalizują ze sobą, zamiast rywalizować z graczami z ich królestwa, bazując na ich punktach netto.
• Gracze w królestwach z prędkością x10 rywalizują tylko z graczami z królestwa. Nie są one dystrybuowane w grupach według punktów wartości netto.
• Dystrybucja grup odbywa się tylko na początku każdego turnieju. Jeśli gracz przejdzie powyżej lub poniżej wartości netto wymaganej dla grupy, w której był rozdawany, nie zostanie przeniesiony do innej grupy, dopóki turniej się nie skończy.

Twierdza  

Podstawowa obrona posiadłości.
- określa maksymalną pojemność zasobów, które mogą być chronione w prowincji.
- każdy kolejny poziom zwiększa wydobycie zasobów.
- Jeżeli zostanie zniszczona, może zostać odbudowana, wtedy gracz zapłaci tyle ile kosztował poprzedni poziom, np. 25% z ceny obecnego poziomu. Zniszczenie twierdzy nie blokuje możliwość zamawiania budynków oraz badań, ale bonus do produkcji oraz punktów życia jest mniejszy - taki jaki miał poprzedni poziom.
- poziom badana Fortyfikacje zwiększa punktów życia twierdzy.