Garnizon  

Garnizon određuje broj jedinica koje mogu biti smještene unutar utvrde. Sve jedinice izvan garnizona u posjedu suočit će se sa neprijateljom u bici na polju ako je posjed pod napadom.

Kapacitet garnizona je jednak osnovnom garnizonu koji se određuje prema nivou utvrde. Kapacitet garnizona se može povećati istraživanjem Vojne arhitekture i generalskom vještinom Garnizonski taktičar.

Vojska koja se nalazi u garnizonu, nema [troškove održavanja i na njoj nema utjecaj gubitak morala tokom opsade utvrde. Strijelci imaju znatno poboljšan napad kada su u garnizonu. Opsadne sprave u garnizonu se računaju kao broj jedinica jednak pratećoj posadi.

Tokom bitke vojska u garnizonu je raspoređena u dvije borbene linije: prednja linija i linija artiljerije. Prednja linija garnizona nema divizije i sastavljena je od konjice i pješadije u garnizonu.

Tokom [47]]juriša na utvrdu] jedinice u garnizonu mogu biti napadnute samo od strane neprijateljskih strijelaca i trpe samo 20% od njihovog napada. Neprijateljski strijelci za prioritet imaju prednju liniju garnizona prije linije artiljerije garnizona.

Tokom juriša na utvrdu samo strijelci u garnizonu i artiljerija se bore protiv vojske neprijatelja.

Garnizonski taktičar  

Vještina dostupna generalu prilikom napredovanja. Povećava kapacitet garnizona utvrde. Nivo 1: +4% na kapacitet garnizona; Nivo 2: +6% na kapacitet garnizona; Nivo 3: +10% na kapacitet garnizona; Nivo 4: +14% na kapacitet garnizona; Nivo 5: +20% na kapacitet garnizona.

General bojnik  

Vojni čin za igrače sa 150 000-224 999 vojnih bodova.

General pukovnik  

Vojni čin za igrače sa 225 000-324 999 vojnih bodova.

General zbora  

Vojni čin za igrače sa 325 000-499 999 vojnih bodova.

Globalan događaj  

Događaj u svjetovima Imperije Online koji podrazumijeva poseban sastav vojske od strane igrača kako bi pobijedio u postavljenom izazovu i jamči nagrade za najaktivnije sudionike na događaju. Više informacija o globalnim događajima možete pročitati ovdje.

Globalna mapa  

Zemlja u kojoj je smješten svijet Velikana. Mapa je ista i vidljiva za sve igrače svijeta. Mjesto gdje su smještena sva carstva, kolonije, dvorci saveza i okupljališta. Na njoj se dešava sva interakcija između saveza i igrača, kao što su napadi i špijuniranje. Mjera za kvadrat na globalnoj mapi je točka. 1 točka = 1 carska milja. Dimenzija mape je 2000x2000 točaka. Pristupa joj se putem najgornje ikone u lijevom gornjem uglu igre.

Globalni događaji  

Postoje mnoge drevne misterije koje možete otkriti u svjetovima Imperije Online. One mogu donijeti dragocjena blaga onim vladarima koji su dovoljno hrabri da ih potraže. Prilika za to su globalni događaji koji se pojavljuju u svakom svijetu nakon određenog vremena nakon početka sezone. Globalni događaji su u obliku epskih utvrda, tamnih mjesta, tornjeva koji donose znanje i još mnogo toga. Zadatak igrača je da planiraju i krenu u pohod protiv tih objekata kako bi osvojili dragocjene nagrade.

Tamna utvrda

Funkcionalnost

• Vojska u napadu na Tamnu utvrdu putuje točno 15 minuta u jednom smjeru (30 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x4 i 6 minuta u jednom smjeru (12 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x10. Na utvrdu možete poslati trenutni napad po cijeni od 2550 dijamanata u svjetovima brzine x4 i 1020 dijamanata u svjetovima brzine x10.
• Tamna utvrda posjeduje ogromnu količinu životnih bodova. Broj životnih bodova izračunava se na temelju razvoja svijeta, glavni čimbenik u tom razvoju je ukupan broj treniranih jedinica svih igrača u zadnjih sedam dana.
• Svakim napadom zarađujete zlato čija se količina određuje prema nanesenoj šteti. Količina zlata se postupno smanjuje. Ako je šteta nanesena od strane igrača, veća od 10% početnih životnih bodova Tamne utvrde, nagrada iznosi minimalnu količinu zlata.
• Trenutni napad na utvrdu postaje nedostupan ako je nanesena šteta veća od 20% početnih životnih bodova Tamne utvrde.
• U slučaju da Tamna utvrda ne bude uništena, osobne nagrade se dvostruko smanjuju. Najmanja nagrada je škrinja koja sadržava 1 sat proizvodnje.
• Rangiranje se temelji na ukupno nanesenoj šteti.

Bitka

• U Tamnoj utvrdi nema vojske, već masivni zid utvrde. Cilj bitke je srušiti zid.
• Bitka završava kada napadačka vojska pobjegne zbog niskog morala.
• Čak i ako vojska pobjegne zbog niskog morala, igrač ne gubi jedinice u bici i bitka je uvijek u korist igrača.
• Događaj može završiti prijevremeno ako igrači uspiju srušiti zid Tamne utvrde prije unaprijed određenog kraja događaja.

Lubanja izobilja

Funkcionalnost

• Vojska u napadu na Lubanju izobilja putuje točno 15 minuta u jednom smjeru (30 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x4 i 6 minuta u jednom smjeru (12 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x10. Na Lubanju izobilja možete poslati trenutni napad po cijeni od 2550 dijamanata u svjetovima brzine x4 i 1020 dijamanata u svjetovima brzine x10.
• Izdržljivost Lubanje izobilja ovisi o razvoju svijeta, glavni čimbenik u tom razvoju je ukupan broj treniranih jedinica svih igrača u zadnjih sedam dana.
• Maksimalna količina bisera koju može donijeti napad na Lubanju izobilja, je 404. Količina bisera određuje se prema postotku cjelokupne vojske koju šaljete u napad na Lubanju izobilja.
• Bisere možete iskoristiti za 10-minutno skraćenje svih građevina u tijeku. Cijena iznosi 100 bisera u svjetovima brzine x4 i 250 bisera u svjetovima brzine x10.
• Trenutni napad na Lubanju izobilja postaje nedostupan ako je nanesena šteta veća od 20% početnih životnih bodova Lubanje izobilja.
• Svi neiskorišteni biseri nestaju nakon kraja događaja.
• Rangiranje se temelji na ukupno nanesenoj šteti.

Bitka

• U Lubanji izobilja nema vojske. Nanesena šteta ovisi o kapacitetu nošenja napadačke vojske.
• Igrač ne gubi jedinice u bici i bitka je uvijek u korist igrača.
• Događaj može završiti prijevremeno ako igrači uspiju poništiti životne bodove Lubanje izobilja prije unaprijed određenog kraja događaja.

Toranj znanja

Funkcionalnost

• Špijuni u misiju na Toranj znanja putuju točno 15 minuta u jednom smjeru (30 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x4 i 6 minuta u jednom smjeru (12 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x10. Postoji opcija trenutne špijunaže po cijeni od 2550 dijamanata u svjetovima u brzine x4 i 1020 dijamanata u svjetovima brzine x10.
• Izdržljivost Tornja znanja ovisi o razvoju svijeta, glavni čimbenik u tom razvoju je ukupan broj treniranih špijuna svih igrača u zadnjih sedam dana.
• Slanjem špijuna pomažete Tornju znanja da prikupi obavještajne bodove. Vaš doprinos Tornju znanja određuje se prema broju poslanih špijuna i nivou špijunaže, kontrašpijunaže i izviđanja.
• U svakoj misiji na Toranj znanja možete osvojiti maksimalno 808 svitaka. Količina svitaka određuje se prema postotku svih špijuna koje šaljete u Toranj znanja.
• U Toranj znanja možete poslati samo špijune.
• Svitke možete iskoristiti za 10-minutno skraćenje svih istraživanja u tijeku. Cijena iznosi 100 svitaka u svjetovima brzine x4 i 250 svitaka u svjetovima brzine x10.
• Opcija trenutne špijunaže postaje nedostupan ako su obavještajni bodovi koje ste pridonijeli, više od 20% početnih životnih bodova Tornja znanja.
• Svi neiskorišteni svici nestaju nakon kraja događaja.
• Rangiranje se temelji na ukupnom broju obavještajnih bodova.

Misija

• U Tornju znanja nema vojske. Iz perspektive igrača, on zapravo šalje špijune kako bi pomogao u prikupljanju svitaka za biblioteku Tornja znanja. Stoga, umjesto da se vitalni pokazatelj (ljestvica životnih bodova) tornja smanjuje, on se povećava.
• Igrač ne gubi špijune za vrijeme misije i svaka misija se smatra uspješnom.
• Događaj može završiti prijevremeno ako igrači uspiju popuniti ljestvicu životnih bodova Tornja znanja prije unaprijed određenog kraja događaja.

Kameni zatvor

Funkcionalnost

• Vojska u napadu na Kameni zatvor putuje točno 15 minuta u jednom smjeru (30 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x4 i 6 minuta u jednom smjeru (12 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x10. Na Kameni zatvor možete poslati trenutni napad po cijeni od 2550 dijamanata u svjetovima brzine x4 i 1020 dijamanata u svjetovima brzine x10.
• Izdržljivost Kamenog zatvora ovisi o razvoju svijeta, glavni čimbenik u tom razvoju je ukupan broj treniranih jedinica svih igrača u zadnjih sedam dana.
• Svaki napad na Kameni zatvor donosi maksimalnu količinu totema – 404. Količina totema određuje se prema postotku cjelokupne vojske koju šaljete u napad na Kameni zatvor. Napadi na Kameni zatvor ne donose zlato od opskrbne pošiljke.
• Sve jedinice koje imaju snagu porobljavanja, pogodne su za napad na Kameni zatvor.
• Toteme možete iskoristiti za povećanje rasta stanovništva za 20% u roku od 30 minuta u svim provincijama. Cijena iznosi 300 svitaka u svjetovima brzine x4 i 750 svitaka u svjetovima brzine x10.
• Bonus na rast stanovništva ne može biti aktivan više od 24 sata.
• Trenutni napad na Kameni zatvor postaje nedostupan ako je nanesena šteta veća od 20% početnih životnih bodova Kamenog zatvora.
• Informacija o trajanju bonusa je dostupna u izbornicima Farme i Kuće u igri.
• Svi neiskorišteni totemi nestaju nakon kraja događaja.
• Rangiranje se temelji na ukupno nanesenoj šteti.

Bitka

• U Kamenom zatvoru nema vojske. Iz perspektive igrača, on zapravo šalje vojsku kako bi se borila protiv osvajača i oslobodila zarobljenike.
• Bodove osvajate tijekom bitke na temelju snage porobljavanja vojske.
• Igrač ne gubi vojsku u bici i svaka bitka se smatra uspješnom.
• Događaj može završiti prijevremeno ako igrači uspiju uništiti Kameni zatvor prije unaprijed određenog kraja događaja.

Vječni dvorac

Funkcionalnost

• Igrači šalju velikane koji putuju točno 15 minuta u jednom smjeru (30 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x4 i 6 minuta u jednom smjeru (12 minuta u oba smjera, osim u snježnom vremenu) u svjetovima brzine x10. U Vječni dvorac možete poslati trenutno izaslanstvo po cijeni od 2550 dijamanata u svjetovima brzine x4 i 1020 dijamanata u svjetovima brzine x10.
• Broj životnih bodova Vječnog dvorca određuje se prema snazi i prosječnom broju velikana svih aktivnih igrača tijekom posljednja 24 sata.
• Broj životnih bodova koji se oduzimaju Vječnom dvorcu, određuje se prema snazi poslanih velikana.
• Svako izaslanstvo poslano u Vječni dvorac, može Vam donijeti maksimalno 606 odlikovanja. Količina zarađenih odlikovanja određuje se prema postotku ukupne snage izaslanstva.
• U Vječni dvorac možete slati samo velikane.
• Odlikovanja možete koristiti za smanjenje održavanja vojske za 10% u roku od 10 minuta. Cijena iznosi 300 odlikovanja u svjetovima brzine x4 i 750 odlikovanja u svjetovima x10.
• Opcija za slanje trenutne misije u Vječni dvorac postaje nedostupna ako je nanesena šteta jednaka ili veća od 20% početnog broja životnih bodova Vječnog dvorca.
• Sva neiskorištena odlikovanja nestaju nakon kraja događaja.
• Rangiranje se temelji na ukupno nanesenoj šteti.

Misija

• U Vječnom dvorcu nema raspoložive vojske. S gledišta igrača, on šalje izaslanstvo na pregovore.
• Igrači ne gube velikane.
• Događaj može završiti prijevremeno ako igrači uspiju dovesti na nulu životne bodove Vječnog dvorca prije unaprijed određenog kraja događaja.

Ljestvica „Globalni događaji“

• Rangiranje se prikazuje u posebnoj kartici u izborniku Globalni događaji koje je dostupno za vrijeme trajanja događaja.

Globalni efekt  

Efekt koji se odnosi na cijelo carstvo.

Globalni račun  

U svim svjetovima Imperije Online se koristi isto korisničko ime, e-mail i šifra, što znači da se kod prve registracije to korisničko ime i e-mail trajno rezervira u svim svjetovima. Ako igrač već ima račun i želi se registrirati u novi svijet sa istim podacima, mora kliknuti na link "Imate račun" u formi za registraciju. Ukoliko igrač promijeni šifru, promjena utječe na račune u svim svjetovima.

Graditelj opsadnih sprava  

Jedna od vještina dostupna Generalu prilikom napredovanja. Smanjuje vrijeme Treniranja za sve jedinice Opsadnih strojeva. Nivo 1: -5% Vrijeme treniranja; Nivo 2: -10% Vrijeme treniranja; Nivo 3: -15% Vrijeme treniranja; Nivo 4: -20% ; Nivo 5: -30% Vrijeme treniranja.

Gradska vijećnica  

Mjesto gdje se grade sve građevine.

Gradski trg  

Mjesto gdje se seljani okupljaju i odmaraju nakon napornog rada. Festivali se organiziraju na Gradskom trgu. Svaki nivo Gradskog trga povećava efekt festivala za 1 (mali festival) i za 2 (veliki festival)

Građevina  

Zajedničko ime za sve građevine u "Velikanima" čiji se razvoj dijeli na nivoe. Svaki nivo povećava kapacitet građevine ili pojačava njezin efekt. Većina građevina je lokalna, ali neke od njih imaju utjecaj na cijelo carstvo (dva sveučilišta, dvije akademije znanosti i građevina čuda). Što ima više nivoa, građevina je razvijenija. Sve građevine su vidljive na mapi sela. Klikom na građevinu otvara se informativni prozor koji pokazuje razvoj te građevine ili omogućava pristup građevini. Građevine se grade u gradskoj vijećnici.

Građevine saveza  

Grade se pomoću resursa iz riznice saveza, građevine saveza mogu biti izgrađene u okupljalištima i dvorcima saveza. Povećavaju obrambene mogućnosti posjeda saveza ili mu šire domet utjecaja. Njihovu cijenu i vrijeme gradnje smanjuje arhitektura časnika izgradnje.

Grupa u treniranju  

Grupa vojnika istog tipa i klase, regrutirana istodobno. Broj grupa za treniranje se može povećati istraživanjem vojnog umijeća.

Gubitak populacije  

Gubitak populacije na sat zbog nedovoljnog kapaciteta farmi.

Guverner  

Pozicija dostupna svim velikanima koji su dosegnuli zrelost. Mogu biti postavljeni kao guverneri provincije, kolonije ili trgovačke postaje. Svaki velikan može biti guverner samo jednog posjeda istovremeno. Vladar je guverner prijestolnice i ne može biti drugdje.
Guverneri primaju bodove iskustva dok su na dužnosti i stječu različite vještine koje donose posebne bonuse.

Za više informacija o guvernerima kliknite ovdje.