قاتل ژنرال  

یکی از مهارتهای موجود برای ژنرالها بمحض ارتقا سطح. اگر شما در نبرد پیروز شوید احتمال قتل ژنرال مخالف را افزایش می دهد. سطح 1: +5٪ احتمال؛ سطح 2: +10٪ شانس؛ سطح 3: +20٪ احتمال؛ سطح 4: +30٪ احتمال؛ سطح 5: +50٪ احتمال

قبیله  

قوم مشخصی از بربرها که فرهنگ و آداب و رسوم آنها از قبایل دیگر متمایز است. هر قبیله ترکیب ارتش و پاداش شکست خود را دارد.

قبایل موجود:
- یورشگران
- فاتحان
- برده داران
- بومیان

قدرت غارت  

پارامتر واحدی که تعیین کننده تعداد روستاییان کشته شده بوسیله فقط یک واحد از همان نوع.

قطار ذخیره  

میزان طلایی که برنده در نبرد بدست می آورد که برابر معادل هزینه نگهداری ارتش شکست خورده در 24 ساعت به شکل طلا می باشد. قطار ذخیره طلای بدست آمده از ارتش کشته شده، بمنظور نقل وانتقال آنها از میدان نبرد به امپراطوری به ظرفیت حمل اصلی نیازی ندارد. تخریب واگنهای نقل و انتقال دشمن قطار ذخیره ایجاد نمی کند.

قلعه  

دفاع اصلی ایالت.
قلعه مشخص کننده حداکثر ظرفیت ایالت برای ذخیره کردن منابع می باشد.
با افزایش هر سطح تولید منبع 10% افزایش می یابد.
اگر قلعه نابود شد با سنگ یک سوم قیمت می تواند بازسازی شود.
با افزایش سطحهای استحکام نقاط ضربه پذیری شان افزایش می یابد.

قلعه تاریکی  

یک رویداد سراسری در قلمروهای امپراطوران آنلاین. برای اطلاعات بیشتر درباره رویدادهای سراسری اینجا را بخوانید.

قلعه کوب  

واحد ارتشی.
آموزش دیده در: کارگاه ماشین آلات
پیش نیازها: تمرین نظامی 1

• نوع: تن به تن، موتور محاصره، تخریبی
• اولویت استقرار: خط مقدم

+ عیب: این واحد فقط می تواند به قلعه ها حمله کند. خارج از حمله به قلعه در خط توپخانه مستقر هستند.
+ پشتیبانی پیاده نظام: در طول حمله به قلعه، این واحد در خط مقدم مستقر شده و همراه با بقیه پیاده نظام ها حمله می کنند. تعداد واحد مجاز برای حمله به طور همزمان برابر است با حد مجاز پیاده نظام مهاجم تقسیم بر تعداد متصدی موتور محاصره
• متصدی موتور محاصره: به 35 جمعیت بیکار برای استخدام نیاز می باشد. 35 جای خالی در قلعه را اشغال می کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره آمار واحدها، اینجا کلیک کنید.

قلمرو  

یک جهان، جایی که یک فصل قرار می گیرد. فقط بازیکنان یک قلمرو می توانند با هم تعامل داشته باشند. قلمروها در "افراد بزرگ" می توانند بر اساس زبان مربوط به یک ملیت باشند - بطور مثال: زبان بلغاری، اسپانیایی، پرتغالی و غیره، یا می تواند وابسته به تمام ملیتهای دنیا باشد که تمام ملیتها یکجا جمع می شوند.