Ваканционен мод  

Забранява всички атаки към Вашата Империя, докато не бъде спрян. Ако има атака, която вече е пратена към Вас, дори и да активирате Ваканционния мод, тя ще бъде проведена. Ваканционният мод СПИРА добивът на всички ресурси, издръжката на армията и прираста на населението, а 168-те часа на изплащане на заем, както и периодът на депозит се преустановяват до деактивиране на мода. Започнатите строежи и проучвания остават активни, докато приключат. Премиум членството не се удължава. Ваканционният мод, веднъж активиран, не може да бъде спрян през първите 24/48 часа (в зависимост от скоростта на света). За да използвате тази услуга, се нуждаете от 1700 диаманта.

* Може да активирате Ваканционен мод или Празнична защита, само ако армията Ви не е на мисия, с изключение на обход и преместване между владения. Моля, имайте предвид, че армията, която пътува между владенията или е на обход по време на ваканционен мод, продължава да взима издръжка.

Варварски стан  

Неутрални поселения на Глобалната карта.
Варварските станове могат да принадлежат на едно от няколко Племена, всяко от които със своите специфични характеристики.
Всеки Варварски стан има характеристика Ниво, чиято стойност варира между 1 и 15, и която обозначава цялостната сила на Стана. Колкото по-късно през сезона се появи даден Стан – толкова по-високо е неговото Ниво. Нивото влияе на няколко характеристики на Стана, включително награди и численост на армията.
Всеки Варварски стан може да бъде Шпиониран или Атакуван, както всяко друго вражеско Владение. За разлика от другите Владения, Станът не притежава Крепост и нападенията срещу него винаги протичат под формата на Полева битка. Когато един Варварски стан бъде победен, той изчезва от Глобалната карта.
Всеки Свят се населява от точно определен брой Варварски станове, като числеността на отделните племена е произволна. Когато играчите унищожават Становете, веднъж на 24 часа Светът се населва отново до първоначалния брой Станове. Новите Станове се появяват в околността на унищожените.
Варварските станове често се заселват до Специални ресурси и възпрепятстват строежа на Търговски пост или Колония върху тях, докато не бъдат унищожени.

За повече информация относно Варварските станове, натиснете тук.

Васал  

Една от административните единици на Глобалната карта. Само независимите градове могат да бъдат завладявани и превърнати във васали. Необходимо е поне едно ниво Централизирана власт за превръщане във васали. Васалното население не расте, остава константа, докато провинцията не се анексира. Васалите плащат данък в злато, с който се облага цялото население там. В даден момент може или да освободите васала, или да го анексирате ако граничи с една от вашите вече съществуващи анексираните провинции. Това също изисква свободно ниво Централизирана власт. За да можете да васализирате независим град по-далеч от ексклузивната Ви зона, трябва да проучите Васална логистика. Бъдете нащрек, защото други играчи могат да превземат Вашите васали.

За повече информация относно васалите, натиснете тук.

Васален налог  

Данък в злато, наложен върху цялото население на васала. Златото от васалите не се трупа автоматично в хазната, а трябва ръчно да се изтегли.

Васална логистика  

Проучване което увеличава възможното разстояние от Вашата империя до нови васали. 1-во ниво на Васалната логистика осигурява поле с радиус 10 имперски мили от Столицата, в рамките на което можете да превръщате във васали независимите градове. Всяко следващо ниво увеличава ефекта на предишното с 8% и добавя още 5 Имперски мили към радиуса.

Велик човек  

Представител на управляващата класа на Вашата империя. Всяка империя има собствени Велики хора - Император, Имперско семейство и Благородници. Всички Велики хора се намират в Двореца. Можете да ги назначавате като губернатори и генерали на Вашите владения и така ще получавате бонуси към икономическото и военното развитие на империята. Също така можете да ги изпращате до други играчи с цел брак с някой от членовете на Имперското им семейство, за да сключите династичен мир. Ако не сте доволни от някой аристократ, можете да го изпратите в изгнание. Опцията не е валидна за Императора и Императрицата.

Великият храм  

Специалната сградa на съюзния замък, която увеличава обсега на културно и военно влияние с определен радиус на ниво. Увеличението има затихващ характер, т.е. с всяко следващо ниво разликата между две нива става все по-малка в сравнение с тази между предишните две.

За повече информация относно Великия храм, натиснете тук и тук.

Ветеран  

Общо название на всички редови членове във втори и трети етап на лоялност.

Випуск  

Група войници от един и същ вид и клас, наети наведнъж. Броят випуски се увеличава от нивата на Военна доктрина.

Висока данъчна ставка  

Петото данъчно ниво. 500 злато за всеки 100 работници на час. Отнема 50 Щастие за 24 часа.

Внедряване  

Пресичане на границите на вражеска Империя от страна на шпионитe и успешно получаване на шпионски доклад.

Внос  

"Храна" за населението, която се внася от Фермите в империята, в които е в излишък, към Фермите, в които не достига.

Вноска по заем  

Количеството злато, което Империята изплаща на банката автоматично на всеки час.

Водач  

Умение, достъпно при вдигане на ниво Генерал. Увеличава Скоростта на войската. Ниво 1: +4% Скорост; Ниво 2: +6% Скорост; Ниво 3: +10% Скорост; Ниво 4: +14% Скорост; Ниво 5: +20% Скорост

Военен доклад  

Съдържа информация за битка. Състои се от анимирана биткa, където можете да видите как армиите се местят, сражават, нанасят и понасят щети, и текстова част, изброяваща началните и крайните армии и стойности морал на двете страни, изгубени нетни точки, спечелен ресурс, доблест, военни точки и обоз. Военните доклади могат да се споделят с други играчи чрез линк за препращане от долната част на доклада.

Военен икономист  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява Издръжката на всички войски. Ниво 1: -1% Издръжка; Ниво 2: -2% Издръжка; Ниво 3: -4% Издръжка; Ниво 4: -6% Издръжка; Ниво 5: -10% Издръжка

Военен лагер  

Специална сграда достъпна от военните постове, която осигурява разполагането на войници във владението. Всяко ниво на военния лагер позволява разполагането на 120 000 полева армия.

Военен пост  

Владение, което заема 1 точка (1x1 IM) от Глобалната карта и може да бъде основано навсякъде извън ексклузивните зони, с изключение на независимите градове и терени със специални ресурси. Главната му функция е да пази някой търговски пост, тъй като те нямат защитна армия. За да изпълнява тази си роля, военният пост трябва да има обща граница с търговския пост. По този начин врагът първо трябва да разруши военния пост и само след това ще има възможност да атакува търговския. Можете да строите военни постове и до други владения, но защитният ефект е валиден само спрямо търговските постове.

За повече информация относно военните постове вижте тук.

Военен приход  

Дава се под формата на дърво и желязо до 24 часа след края на войната на играчите, част от съюза- победител, които са участвали в битки. Военният приход е равен на 50% от златния еквивалент* на избитата армия. Съюзът, загубил войната, също ще печели военен приход, равен на 25% от златния еквивалент на избитите вражески единици. Няма краен срок за изтегляне на прихода, докато играчът да е част от същия съюз.

* Златният еквивалент на нетните точки, получени за наемането на тези единици, а не златният еквивалент на ресурсите, похарчени за наемането им.

Забележка: Не се дава военен приход за разрушени крепости и опожарено население.

Военен строител  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява времето за строеж на Военни сгради. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време

Военен университет  

Символът на знание и просвещение заедно с Университета и Академия на науките. Военният университет, наличен само в столицата, е сградата, където се развиват всички Военни проучвания. Нивата му намаляват времето за откриването им с 0,5 пъти на ниво от базовото време и цената им с 0,02 пъти. Ниво 20 позволява строежа на Академия на военните науки.

Военен учен  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Hамалява времето за Проучвания във Военния университет. Ниво 1: -1% време; Ниво 2: -2% време; Ниво 3: -4% време; Ниво 4: -6% време; Ниво 5: -10% време

Военнa сградa  

Общо наименование на всички сгради, които оказват влияние върху военния аспект на Империята.

Военнo проучванe  

Общо наименование на всички проучвания, които оказват влияние върху военния аспект на Империята.

Военна администрация  

Проучване, което увеличава броя на военните постове, които можете да основете на Глобалната карта. Всяко ниво позволява създаването на още един военен пост.

Военна Архитектура  

Проучване, което оказва влияние върху крепостите. Съкращава времето за строене на крепости с 15% на ниво. Увеличава капацитета на гарнизона с 10% от базовия.

Военна доктрина  

Проучване, което дава на суверена възможността да провежда няколко едновременни мисии и да наема няколко випуска по едно и също време. Всяко ниво увеличава с 1 броя на атаките, както и броя випуски, които се наемат по едно и също време в казармите, с 3.

Военна единица  

Общо наименование на всички единици, войници и обсадни машини, които участват в битка и нанасят щети.

Военна медицина  

Проучване, което дава на суверена умението да възстановява повече убити единици след битка. Увеличава процента възстановяване на загубите след битка с 0,5% за нападател/1% за защитник на ниво.
Максимален възстановителен процент - 65%.

Военна подготовка  

Проучване, което увеличава началния морал в защита и нападение. 1 точка морал на ниво.

Военни точки  

Показател, отчитащ военните постижения и управленческите умения на играчите. Военните точки се печелят в битки с други активни играчи, както и в защита от варварски станове. Избита армия на стойност 5000 златен еквивалент носи 1 военна точка. Разрушаването на различни крепостни нива също носи определено количество военни точки. Опожаряването на население дава военни точки, но само по време на война, зачетени само за резултата на войната. При атакуване на разрушена крепост и независим град не се печелят военни точки.

За повече информация относно военните точки, натиснете тук.

Военно съобщение  

Съобщение, съдържащо военен доклад. Всички военни доклади, в защита и нападение, пристигат в червен плик и се пазят в подменю Системни на меню Съобщения с етикет Военни.

Воин на деня  

Ежедневна награда, която се присъжда за изключителни военни успехи. Разглеждат се битките на играч срещу други активни играчи в обхват х2, като се вземат предвид спечелени военни точки, опожарено население, разлика в точките между участниците в битката и размер на загубите. За да се присъди тази награда е необходимо провеждането на определен минимум от битки за деня в конкретния свят, иначе отличие не се присъжда. Играчът с най-много отличия Воин на деня по време на сезона ще получи медал в края му.

Война  

17-часов военен сблъсък между два съюза. Дава военни точки и военен приход.

За по-подробна информация относно условията и правилата на войната, натиснете тук.

Войник  

Общо наименование на всички военни единици с човешка природа, независимо от класа.
Войниците са: стрелци, копиеносци, мечоносци и конници.

Враждебност  

Отношенията, които позволяват обявяване на война без каквито и да било последствия за доблестта. Враждебността е активна веднага след обявяването си.

Временни диаманти  

Диаманти със срок на годност. Временните диаманти могат да бъдат използвани в рамките на определен период от време от момента на получаването им. Има ограничения за употребата им:
- Може да закупите само временни предмети, при условие че имате на разположение временни диаманти.
- Временните диаманти не може да се прехвърлят в друг свят.
- Специален ресурс Диаманти не осигурява бонус към броя временни диаманти, закупени със специална оферта.
- Купените временни диаманти се зареждат в акаунта единствено след влизане или действие от страна на собственика.
- Временните диаманти не се прехвърлят в новия сезон.

Връзка за покана на приятел  

Връзка за покана на приятели, които искат да играят заедно с вас в същия свят се намира в таб Данни за акаунта в меню Настройки. За всеки 10 нива, достигнати от Ваш приятел, ще получавате увеличаващо се количество диаманти или предмети. Това важи само за новорегистрирани акаунт, т.е. ако приятелят Ви вече има акаунт в играта, то Вие няма да получите награда. Може да получите до 50 награди от покани на приятел за месец.

Възстановяване  

Процентът изгубени единици, които играчът възстановява след битка. Възстановителният процент може да бъде увеличен с проучването на Военна медицина.

За повече информация относно възстановяването, натиснете тук.

Въпроси  

Официалният списък с често задавани въпроси на Империя Онлайн. Съдържа подробни отговори на всички въпроси, които един играч би могъл да си зададе, тематично организирани в няколко големи категории.

Върховен генерал  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава опита на всички Генерали. Ниво 1: +2% Опит; Ниво 2: +4% Опит; Ниво 3: +6% Опит; Ниво 4: +10% Опит; Ниво 5: +15% Опит

Върховен губернатор  

Умение, което принадлежи на Императора достъпно при вдигане на ниво Губернатор. Увеличава опита на всички Губернатори. Ниво 1: +2% Опит; Ниво 2: +4% Опит; Ниво 3: +6% Опит; Ниво 4: +10% Опит; Ниво 5: +15% Опит