Váleční koně  

Výzkum, který zvyšuje rychlost jednotek kavalerie +3% za úroveň a Bojový zápal +2% za úroveň.

Válečník dne  

Každodenní odměna, kterou získáte za výjimečné vojenské úspěchy. Hodnotí se bitvy hráče proti ostatním aktivním hráčům a hodnotí se také získané vojenské body, drancované obyvatelstvo, rozdíl v bodech mezi účastníky bitvy a rozměr ztrát. Aby byla odměna vyhlášena, je nutno provést dané minimum bitev za den, v konkrétním světě, v opačném případě není odměna vyhlášena. Hráč s největším počtem odměn Válečník dne za dobu sezony získá medaili na jejím konci.

Válečný architekt  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje čas potřebný na stavbu Vojenských budov. Úroveň 1: -1% času; Úroveň 2: -2% času; Úroveň 3: -4% času; Ниво 4: -6% času; Úroveň 5: -10% času

Válečný šik  

Bojvoá jednotka.
Budova: Kasárna pěchoty
Potřebné předpoklady: Útok - vřava 1, Vojenská doktrína 2, Vojenský výcvik 15, Centralizace 11,Brnění 18

• Typ: Boj z blízka,Pěchota, Kopiník
• Přednostní nasazení: Centr (Frontová linie)

+ Dlouhá zbraň: Útok x 2 proti Jezdectvu
+ Hradba z kopí: Tato jednotka neutralizuje bonus Bojový zápal k Útoku Jezdectva
+ Bojový zápal: V prvním kole bitvy se tato jednotka bije s výhodou - Útok х 1.2
+ Množstevní výhoda: Za každých 1000 jednotek Falangy, dostává každý z nich + 0,5% k Útoku a Životním bodům (max. 100%)

- Zranitelní proti Střelcům: Proti této jednotce mají všichni Střelci zvýšený Útok
- Handicap v boji z blízka: Útok x 0,5 proti šermířům
- Těžké vojsko: Tato jednotka trpí újmu, když se bije na křídle - Útok x 0.8, Životní body x 0.8
- Útočná morálka: Když je v Posádce, trpí tato jednotka újmu po dobu Plenění pevnosti - Útok х 0,5

Pro více informací o jednotce klikněte zde.

Válečný stratég  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje kapacitu Posádky Pevnosti. Úroveň 1: +4% Kapacity posádky; Úroveň 2: +6% Kapacity posádky; Úroveň 3: +10% Kapacity posádky; Úroveň 4: +14% Kapacity posádky; Úroveň 5: +20% Kapacity posádky

Válka  

17- hodinový vojenský střet mezi dvěma aliancemi. Poskytuje vojenské body a vojenský příjem.

Pro další informací o pravidlech a podmínkách války, klikněte zde.

Vazal  

Jedna z administrativních jednotek na Globální mapě. Podřídit jako vazala lze pouze nezávislé město. Na podřízení vazala je nutné mít aspoň jednu úroveň Centralizace. obyvatelstvo vazala se nezvyšuje, zůstává konstantní dokud není anektována provincie. Vazalové platí daň ve zlatě, která je vyměřena celé populaci. Vazala je možné osvobodit nebo anektovat, pokud sousedí s jinou provincií. Na to je také potřeba volná úroveň centralizace. Aby bylo možné [250]]nezávislé město], mimo exkluzivní zónu [53]]proměnit ve vazala], je potřeba výzkum [501]]logistika vazalů]
Zůstávejte neustále pozorní, protože vaši vazalové mohou být dobyti ostatními hráči.

Pro více informací o vazalech klikněte zde.

Vedoucí vojenské stanice  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje limit jednotek, které mohou být rozmístěny do Vojenské stanice. Úroveň 1: +2% limitu; Úroveň 2: +4% limitu; Úroveň 3: +6% limitu; Úroveň 4: +10% limitu; Úroveň 5: +15% limitu

Vedoucího křídla  

Alianční struktura jednotky skládající se z Lídra a Prvního důstojníka. Členové Vedoucího křídla mají individuální speciální bonusy.

Velící důstojník  

Alianční pozice, která se stará o vojenský rozvoj řadových členů a pomáhá jim s náborem armád a vedení bitev poskytováním rad. Zodpovídají také za přemístění celého alianční vojska. Speciální bonus - 10 bodů Morálky, ale skutečný rozsah záleží na statutu loajality.

Pro více informací o právech velitele klikněte zde.

Velitel kavalerie  

Dovednost, dostupná při zvýšení úrovně na Generál. Zvyšuje Útok všech jednotek Jízdy. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok

Velitel lukostřelců  

Dovednost, dostupná po dosažení úrovně Generál. Zvyšuje Útok všech jednotek Střelců. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok

Velitel pěchoty  

Dovednost, dostupná pouze při zvýšení na úroveň Generál. Zvyšuje Útok všech jednotek Kopiníků a Šermířů. Úroveň 1: +2% Útok; Úroveň 2: +4% Útok; Úroveň 3: +6% Útok; Úroveň 4: +10% Útok; Úroveň 5: +15% Útok

Velká slavnost  

Modifikátor štěstí s jednorázovým nebo postupným pozitivním efektem na stávající lokální hodnotu štěstí. Organizuje se na náměstí. Každá velká slavnost se platí pevně stanovenou sumou 340 diamantů. Masová slavnost se může zorganizovat ve všech provinciích a celková cena je nižší. Základní efekt je +2 štěstí a zvyšuje se o 2 štěstí za každou úroveň náměstí. Velká slavnost se může zorganizovat pouze jednou za každých 24 hodin.

Velkolepý chrám  

Speciální budova aliančního hradu, která zvyšuje rozsah kulturního a vojenského vlivu s určitým poloměrem na každou úroveň. Zvýšení má utichající charakter, t.j. s každou následující úrovní je rozdíl mezi dvěma úrovněmi menší ve srovnání s předchozí.

Pro více informací o Velkolepém Chrámu, klikněte zde a zde.

Velký člověk  

Člen vládnoucí třídy Vaší říše. Každá říše má své vlastní Velké lidi - Císaře, Císařskou rodinu a Šlechtu. Všichni Velcí lidé se nacházejí v Paláci. Můžete je jmenovat guvernéry a generály ve Vašich panstvích a získat tak bonusy k ekonomickému a vojenskému rozvoji říše. Můžete je také odesílat jiným hráčům za účelem manželství s některým ze členů jejich Císařské rodiny a uzavřít tak dynastický mír. Jestliže nejste s některým ze šlechticů spokojeni, můžete jej poslat do vyhnanství. Toto neplatí pro Císaře a Císařovnu.

Velmi nízká daňová sazba  

Druhá Daňová úroveň. 200 zlata za 100 pracovníků za hodinu. 5 bodů ztraceného Štěstí za 24 hodin.

Velmi vysoká daňová sazba  

Šestá Daňová úroveň. 600 zlata za 100 pracovníků za hodinu. 75 bodů  ztraceného Štěstí za 24 hodin.

Vesničané  

Obyvatelstvo provincií a kolonií.

Veterán  

Společný název pro všechny řadové členy ve druhé etapě loajality.

Věž vědění  

Globální událost ve světech Imperia Online. Více informací o globálních událostech se dozvíte zde.

Věže  

[300]Vojenská budova].
Typ: Místní, Přídavné zařízení, Obranná struktura
Podmínky: Viz níže
Maximální úroveň: 24

Přídavné zařízení Pevnosti. Během Útoku na pevnost, útočí každá Věž na nepřátelské jednotky. Jedna Věž má Útok 3000 a nemá vlastní Životní body. Útok Věže se dělí rovnoměrně mezi všechny její cíle.

Pokud je Pevnost zničena, jsou také zničeny všechny její Věže. Je-li zničená úroveň Pevnosti opravena, jsou její Věže opraveny také.

Každá Věž upřednostňuje nepřátelské jednotky v tomto pořadí:
- Bojová linie; jestliže obránce způsobí takové množství ztrát, že zničí nepřátelskou Bojovou linii, zbylá část ztrát bude způsobena Beranidlům a Pěchotě v boji z blízka na frontě.
- Dělostřelecká linie
- Palebná linie
- Kavalerie ve Frontové linii

Každá pevnost může mít maximální počet Věží v závislosti na své úrovni, a to takto:

Úroveň Pevnosti 3 – 1 Věž
Úroveň Pevnosti 4 – 2 Věže
Úroveň Pevnosti 5 – 4 Věže
Úroveň Pevnosti 6 – 6 Věží
Úroveň Pevnosti 7 – 12 Věží
Úroveň Pevnosti 8 – 18 Věží
Úroveň Pevnosti 9 – 24 Věží

Když je Pevnost vylepšena, ztrácí všechny svoje Věže.

Pro více informací o Věžích, klikněte zde.

Vítězství  

Výhra v bitvě.

Vítězství v obraně  

Vyhraná bitva v obraně.

Vítězství v útoku  

Vyhraná bitva v útoku.

Vklady  

Zvyšuje procento úroku u vkladů o 0,5% za úroveň u krátkodobých vkladů a 1% u dlouhodobých vkladů. Zvyšuje chráněné množství zlata ve vkladu v případě útoku o 2% za úroveň. Začíná na 7% při úrovni 1.

Vládní opatření  

Vládní opatření je modul přístupný všem hráčům ve webové verzi hry. Jeho základní charakteristiky:
Získáváte nová opatření každých 6 hodin. Čím více času každé opatření zabere, tím větší odměnu v surovinách obdržíte. S každým opatřením máte šanci získat i předmět, kromě surovin.
Členství v alianci a aktivní premium odblokují další kategorie.
Premium zvyšuje opatření, která získáte v kategorii Individuální a Alianční. Současně můžete plnit po jednom opatření z každé kategorie.

Vlády  

Funkce, která hráčům umožňuje vybírat ze 4 různých stylů vlády pro své říše.

- Každá vláda přináší kladné i záporné modifikátory, které ovlivňují různé aspekty hry
- Jsou zaměřeny na různé herní styly - ofenzívní, defenzívní atd
- Styl vlády je možno změnit, ale dočasně to uvrhne celou říši do přechodného období, nazývané Anarchie. Toto období trvá 12h při rychlosti x4 / 6h při rychlosti x10h a může být zkráceno bonusem z úrovně "Muž zákona"
- Můžete si zvolit neutralitu, při které Vaše říše nebude ovlivňována modifikátory
- Vlády se odblokují po dosažení Centralizace 1 a jsou viditelné v Žebříčku

Voják  

Společný název pro všechny vojenské jednotky tvořené lidmi, bez ohledu na třídu.
Vojáci: lukostřelci, kopiníci, šermíři a kavalerie.

Vojenská administrativa  

Výzkum, který zvyšuje počet vojenských stanic, které můžete založit na Globální mapě. Každá úroveň umožňuje založit ještě jednu vojenskou stanici.

Vojenská Architektura  

Výzkum, který ovlivňuje Pevnosti. Snížuje dobu stvby Pevností o 15% za každou úroveň. Zvyšuje kapacitu posádky o 10% základní kapacity.

Vojenská budova  

Společný název pro všechny budovy, které ovlivňují vojenskou stránku rozvoje Říše.

Vojenská doktrína  

Výzkum, který dává panovníkovi dovednost provádět několik souběžných misí a najmout několik výcvikových skupin zároveň. Každá úroveň zvyšuje o 1 počet útoků a počet výcvikových skupin, které se dají najmout současně v kasárnách o 3.

Vojenská jednotka  

Společný název pro všechny jednotky, vojáky a obléhací stroje, které se podílejí na bitvě a mohou působit škody.

Vojenská logistika  

Výzkum, který zvyšuje vzdálenost od Císařství, na kterou je možno založit vojenskou stanici. 1. úroveň zajišťuje vzdálenost do 20 císařských mil od Hlavního města. Každá další úroveň zvyšuje účinek předchozí o 8% a přidává ještě 5 Císařských mil k okruhu.

Vojenská Medicína  

Výzkum, který dává panovníkovi dovednost obnovit více zabitých jednotek po bitvě. Zvýší obnovení jednotek po bitvě o 1% za úroveň. Maximální obnovení  – 75%.

Vojenská stanice  

Panství, které zabírá 1 bod (1x1 IM) na Globální mapě a může být založeno všude mimo exkluzívní zóny, s výjimkou nezávislých měst a terénů se speciálními surovinami. Její hlavní funkce je chránit některou z obchodních stanic, protože tyto nemají obranou armádu. Aby mohla plnit tuto svou funkci, vojenská stanice musí mít společnou hranici s obchodní stanicí. Tímto způsobem musí nepřítel nejprve zničit vojenskou stanici a až po té má možnost zaútočit na obchodní stanici. Můžete stavět vojenské stanice i v sousedství dalších panství, ale obranný efekt působí pouze na obchodní stanice.

Pro více informací o vojenských stanicích klikněte zde.

Vojenská univerzita  

Symbol vzdělání a osvěty spolu s Univerzitou a Akademií věd. Vojenská univerzita, která se nachází pouze v hlavním městě, je budova, kde se provádějí veškeré Vojenské výzkumy. Jeho úroveň snižují čas jejich trvání o 0,5krát za úroveň ze základního času a jejich cenu 0,02 krát. Úroveň 20 umožňuje výstavbu Akademie vojenských věd.

Vojenská zpráva  

Obsahuje informace o bitvě. Skládá se z animace bitvy, kde můžete vidět jak se
vaše armáda pohybuje, bojuje, způsobuje a utrpí škody, dále textovou část, která zobrazuje výchozí a konečné armády a hodnoty morálky obou stran, ztracené životní body, získané suroviny, čest, vojenské body a zásobovací vozy. Vojenské zprávy se mohou sdílet s jinými hráči, pomocí odkazu v dolní části zprávy.

Vojenská zpráva  

Zpráva, která obsahuje vojenskou zprávu. Všechny vojenské zprávy, obranné a útočné přicházejí v červené obálce a ukládají se v podmenu Systém v menu Zprávy s etiketou Vojenské.

Vojenské body  

Měří vojenské úspěchy a vládcovské schopnosti hráče. Vojenské body se získávají v bitvách s jinými aktivními hráči a v obraně před tábory barbarů . Zabitá armáda v hodnotě 5000 ekvivalentu zlata přináší 1 vojenský bod. Zničené různé úrovně Pevnosti dávají určité množství vojenských bodů, jakož i plenění populace, ale jen ve válce a započítávají se pouze do výsledku války. Při útoku na zničenou pevnost a nezávislé město nelze získat vojenské body.

Pro více informací o vojenských bodech klikněte zde.

Vojenský ekonom  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje výdaje na údržbu veškerého vojska. Úroveň 1: -1% Údržby; Úroveň 2: -2% Údržby; Úroveň 3: -4% Údržby; Úroveň 4: -6% Údržby; Úroveň 5: -10% Údržby

Vojenský příjem  

Je poskytnut ve dřevě a železe do 24 hodin po ukončení [185]války] těm hráčům, kteří jsou členy vítězné aliance a kteří se zúčastnili bitev. Vojenský příjem se rovná 50% zlatého ekvivalentu zničené nepřátelské armády*. Neexistuje konečný termín pro obdržení příjmu, pokud je hráč stále členem stejné aliance.

* Zlatý ekvivalent čistých bodů obdržených za najmutí těchto jednotek, nikoliv zlatý ekvivalent surovin spotřebovaných pro jejich najmutí.

Poznámka! Žádný vojenský příjem není připsán za zničené pevnosti a vypleněnoupopulaci.

Vojenský tábor  

Speciální budova možná ve vojenských stanicích, která zajistí rozmístění vojáků v panství. Každá úroveň vojenského tábora umožňuje rozmístění 120 000 polní armády.

Vojenský vědec  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Snižuje čas potřebný na Výzkumy na Vojenské univerzitě. Úroveň 1: -1% času; Úroveň 2: -2% času; Úroveň 3: -4% času; Úroveň 4: -6% času; Úroveň 5: -10% času

Vojenský výcvik  

Výzkum, které zvýší začáteční hodnotu [88]Morálky] v obraně a v útoku. 1 bod Morálky za každou úroveň.

Vojenský výzkum  

Společný název pro všechny výzkumy, které ovlivňují vojenskou stránku rozvoje Říše.

Volby  

Volba lídra prostřednictvím nominace a 24 hodinové doby hlasování čistými body členů. Každý spojenec může kandidovat maximálně 4 krát.

Pro více informací o volbách klikněte zde.

Vrah generálů  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje šanci na zabití nepřátelského Generála, jestliže vyhrajete bitvu. Úroveň 1: +5% šance; Úroveň 2: +10% šance; Úroveň 3: +20% šance; Úroveň 4: +30% šance; Úroveň 5: +50% šance

Vrchní generál  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje zkušenost všech Generálů. Úroveň 1: +2% Zkušenosti; Úroveň 2: +4% Zkušenosti; Úroveň 3: +6% Zkušenosti; Úroveň 4: +10% Zkušenosti; Úroveň 5: +15% Zkušenosti

Vrchní guvernér  

Dovednost, která náleží Císaři, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje zkušenost všech Guvernérů. Úroveň 1: +2% Zkušenosti; Úroveň 2: +4% Zkušenosti; Úroveň 3: +6% Zkušenosti; Úroveň 4: +10% Zkušenosti; Úroveň 5: +15% Zkušenosti

Vůdce  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Generála. Zvyšuje Rychlost armády. Úroveň 1: +4% Rychlosti; Úroveň 2: +6% Rychlosti; Úroveň 3: +10% Rychlosti; Úroveň 4: +14% Rychlosti; Úroveň 5: +20% Rychlosti

Výběrčí daní  

Dovednost, přístupná při zvýšení úrovně Guvernéra. Zvyšuje Zlato, vybírané jako daně. Úroveň 1: +2% Zlata; Úroveň 2: +4% Zlata; Úroveň 3: +6% Zlata; Úroveň 4: +8% Zlata; Úroveň 5: +12% Zlata

Výcvik  

Proces mezi náborem a mobilizováním, během kterého se z vesničanů stávají odvážní vojáci. Čím více je jednotka elitní, tím delší je čas tréninku. Výcvikový čas jednotky se sníží o 20% při aktivaci Premium. Vycvičené skupiny se zobrazí jako ikona v pravé části Mapy vesnice.

Výcvikové skupiny  

Skupina vojáků stejného druhu a třídy najatých najednou. Počet cvičených skupin se zvyšuje v závislosti na úrovni Vojenské doktríny.

Výdaje  

To co Říše utratí  - údržba armády, alianční daň, splácení půjčky, výstavby, výzkumy, nábor armády, slavnosti, založení kolonií, alianční dary, oprava pevnosti.

Vyhlásit válku  

Přechod z Neutrality nebo Nepřátelství ke stavu [války.

Vyhnanství  

Funkce, umožňující odstranění šlechtice, v případě, že s ním nejste spokojen/a. Vyhnání šlechtice do vyhnanství Vás připraví o bonusy za jeho dovednosti. Funkci nelze použít pro Císaře a Císařovnu. Nemůžete vyhnat šlechtice, čekající na uzavření dynastického manželství, šlechtice, čekající na přijetí k císařskému dvoru a šlechtice ve věku nižším než 16 let.

Vylepšení jednotek  

Přeměna nižší třídy jednotek na vyšší třídu jednotek stejného druhu, pokud máte potřebné úrovně výzkumů. Můžete vylepšit lehké a/nebo těžké jednotky na elitní jednotky stejného druhu. Změnu můžete provést ve čtvrtém podmenu každých kasáren. Pro tento účel nepotřebujete žádné volné obyvatelstvo. Hodnota zlepšení je rozdíl mezi celkovou cenou vyšší jednotky a celkovou cenou nižší třídy jednotky. Čas výcviku bude jako u vyšší jednotky. Obléhací stroje a špioni nemohou být vylepšováni. Pokud máte dostatek surovin může vylepšit všechny zbývající volné jednotky najednou, ale pamatujte, že se seřadí do fronty.

Vypálení  

Způsobí škody civilní populaci. Pokud je polní armáda v obraně, nejprve musí být poražena a až potom může začít vypálení, tj. Polní bitva předchází vypálení. Výhrou je zlato za každého zabitého vesničana. Je uplatněn postih ztrátou Cti.

Pro více informací o vypálení klikněte [military#military_26]zde] , zde a zde.

Vysoká daňová sazba  

Pátá Daňová úroveň. 500 zlata za 100 pracovníků za hodinu. 50 bodů ztraceného Štěstí za 24 hodin.

Výtržnosti  

Stav v anektovaných provinciích a koloniích, způsobený nespokojeností populace kvůli nízkým hodnotám Štěstí. Když se Štěstí sníží pod 50, je zde velká šance, která se zvyšuje o 2% na každý bod Štěstí (např. při 49 bodů o 2%, při 48 bodů o 4% atd.), na povstání, které vede k zablokování vymáhaní daní, dokud se Štěstí opět nezvýší.

Vyvážená formace  

Přednastavená, jediná formace, kterou všichni hráči bez úrovně Taktiky používají.
První linie - 15% armády v Přední linii je na každém křídle, 60% v Centru a 10% v Rezervách.
Třetí linie - lukostřelci – 20% Lukostřelců na každém křídle a 20% v Centru.

Výzkum  

Výzkumy jsou podstatné pro rozvoj ekonomiky a vojenských záležitostí v Říši. Jejich celkový rozvoj je rozdělený na úrovně. Každá úroveň zvyšuje efekt výzkumu, který je globální. Čím více dokončených úrovní má výzkum, tím víc je vyvinutý. Výzkumy se objednávají v jedné z univerzit: ekonomické se nacházejí v Univerzitě a vojenské - ve Vojenské univerzitě. Výzkumy můžou být objednané v obou akademiích: Akademie věd a Akademie vojenských věd.

Výzvědná jednotka  

Viz špioni.

Vztahy mezi Aliancemi  

Diplomatický status vůči jiné alianci. Mírové vztahy vyžadují potvrzení z druhé strany, aby vstoupily v platnost. Zrušení ujednání jakož i vyhlášení nepřátelství nebo války je jednostranný čin.
5 druhů vztahů mezi aliancemi v Imperia Online: Mírová Smlouva, PN(Pakt o neútočení), Neutrální, Nepřátelský a Válka.

Pro více informací o vztazích mezi aliancemi, klikněte zde.