Kaart van het dorp  

De kaart die de huidige provincie of vestiging met alle bijhorende gebouwen visualiseert. De algemene stijl van een geannexeerde provincie hangt af van het Fortlevel. Ze verandert wanneer de fortlevels 4 en 7 bereikt worden. De kaart van het dorp wordt automatisch geladen door in te loggen op de account, waarbij de hoofdstadwordt getoond.

Kamer der Edelen  

Een kamer waar u kistjes kunt kopen die u Groten der Aarde opleveren. De leeftijd en aangeboren talenten van de Groten der aarde worden willekeurig bepaald. Hoe zeldzamer het kistje dat u opent, hoe groter de kans dat u een Grote der Aarde krijgt met dezelfde zeldzaamheid die u hebt. De kans bestaat dat u een Grote der Aarde krijgt met een zesde aangeboren talent. Alle Groten der aarde die u koopt van de Kamer der Edelen kunnen worden toegevoegd aan een sectie voor edelen in het kasteel. Deze sectie heeft onbeperkte plaatsen.

Kandidaat officier  

Militaire rang voor een speler met 3 000-7 499 militaire punten.

Kapitein  

Militaire rang voor een speler met 35 000-49 999 militaire punten.

Kazerne  

Algemene benaming voor alle gebouwen waar eenheden worden gerekruteerd en getraind.

Activering van het Premiumlidmaatschap verhoogt de capaciteit van de kazerne met 20%.

Keizer  

1. De keizer is de grootste van alle Groten der Aarde. Hij is heerser over het hele rijk en vanaf het begin gouverneur van de hoofdstad. De keizer kan in een aanval of in een verdediging ook aangesteld worden als Generaal. Als Generaal-wachter kan hij elke provincie, kolonie of militaire post beschermen. Als een generaal in de aanval kunt u hem op invasiemissie sturen naar andere spelers of onafhankelijke steden. Wanneer de keizer is aangesteld in een van deze functies, ontvangt hij speciale bonussen die exclusief voor hem zijn.
Klik op here voor meer informatie over de keizer.

2.Een talent dat enkel de Keizer heeft. Het geeft een bonus van +10 moreel bij elk gevecht en +10 Tevredenheidspunten in de Hoofdstad (De Keizer is altijd gouverneur van de hoofdstad.).

Keizerlijk transport  

Het verplaatsen van grondstoffen tussen geannexeerde provincies binnen de grenzen van het Rijk (de exclusieve zone van de speler). Het wordt uitgevoerd via het Depot. De hoeveelheid vervoerde grondstoffen is afhankelijk van de capaciteit van het Depot van de provincie van herkomst.
Wanneer het maximale niveau van het Depot is bereikt, kunt u alle beschikbare grondstoffen tegelijk vervoeren. Alleen hout, ijzer en steen kunnen worden getransporteerd; goud wordt enkel in de hoofdstad opgeslagen en kan niet worden verplaatst. In vredestijd kan Keizerlijk transport onmiddellijk worden uitgevoerd, maar tijdens een aanval* duurt het 0.66666666666667 minuten tussen aangrenzende provincies en 0.66666666666667 minuten meer voor elke volgende provincie.

* Er is een uitzondering: onmiddellijk transport wordt tijdens een aanval geactiveerd als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Keizerlijk werker  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Verhoogt de Tevredenheidslimiet. Niveau 1: +2 Tevredenheidslimiet; Niveau 2: +4 Tevredenheidslimiet; Niveau 3: +6 Tevredenheidslimiet; Niveau 4: +8 Tevredenheidslimiet; Niveau 5: +12 Tevredenheidslimiet

Keizerlijke crypte  

De plaats in het Paleis waar alle Keizers die in dit seizoen over uw Rijk hebben geheerst worden herdacht.

Keizerlijke familie  

De belangrijkste figuren in het Paleis vormen de Keizerlijke familie. Ze omvat het keizerlijke paar (de Keizer en de Keizerin)en hun kinderen samen met de schoonzonen en -dochters en hun kleinkinderen en achterkleinkinderen - tot de derde generatie nakomelingen.

Klik op here voor meer informatie over de Keizerlijke familie.

Keizerlijke handelaar  

Een functie van de Marktplaats die u toelaat om onmiddellijk hout, ijzer en steen voor goud te verkopen tegen een commissie van 850 diamanten. De capaciteit van de Keizerlijke handelaar is wereldwijd, wat betekent dat als u 10 provincies met elk 1 miljoen Marktplaatscapaciteit heeft, u de mogelijkheid heeft om in één keer 10 miljoen vanuit één provincie te verkopen. De capaciteit van de Keizerlijke handelaar is ook afzonderlijk, wat betekent dat als uw Marktplaatscapaciteit 20 000 is en u momenteel een aanbieding op de Markt heeft voor 10 000 grondstoffen, u via Keizerlijke handelaar 20 000 zult kunnen verkopen in plaats van 10 000. De optie is niet beschikbaar wanneer het Rijk door een vijand wordt aangevallen*.

* Er is een uitzondering: Deze optie wordt geactiveerd bij een aanval als er een drastisch verschil is tussen het goudequivalent van het leger van de aanvaller en hetgoudequivalent van de nettowaardepunten van de verdediger.

Keizerlijke route  

Speciale infrastructuurfaciliteiten die alle geannexeerde provincies en onverwoestbare kolonies(deze hebben de functie van geannexeerde provincies)met elkaar verbinden. Elk niveau verhoogt het werkelijk gebruikte handelspotentieel tussen de twee aangrenzende provincies met 10%.

Keizerlijke spelen  

Dit toernooi heeft 3 edities - lente, zomer en winter. Allianties die deelnemen aan de Spelen wedijveren in verschillende disciplines met betrekking tot verschillende aspecten van het spel. De disciplines zijn niet van tevoren bekend en worden aangekondigd kort voordat ze beginnen. Als een lid de alliantie verlaat, wordt zijn score afgetrokken van de alliantiescore voor de huidige discipline. Als hij lid wordt van een andere alliantie, wordt zijn score toegevoegd aan de score van de nieuwe alliantie. Aan het einde van elke discipline krijgen de allianties in de top 10 punten. De winnaar van de Spelen is de alliantie met de meeste uit disciplines gewonnen punten. Winnaars in het toernooi krijgen als beloning diamanten en speciale medailles.

Klik op here voor meer informatie en om de volledige versie van de regels van Keizerlijke spelen te lezen.

Kerker  

Bij elke veldslag, fortbelegering en plundering bestaat de kans dat de generaal van de verliezende partij wordt gevangengenomen door zijn tegenstander. De exacte kans hangt af van meerdere factoren, waaronder de schaal van het gevecht, de ervaring van beide generaals en de verliezen. Hoe hoger de ervaring, hoe groter de kans dat een generaal gevangengenomen wordt.

Zodra een generaal gevangengenomen is, wordt hij voor een bepaalde tijd in gevangenschap gehouden, afhankelijk van zijn zeldzaamheid. Een gevangengenomen generaal wordt inactief en kan niet worden gebruikt door de speler - zijn plaats in de stamboom is vergrendeld en de plaatsen voor gouverneur/generaal worden niet meer door hem bezet. Als een keizer gevangengenomen wordt, worden zijn gouverneursbonussen geannuleerd maar blijft zijn plaats wel bezet. Gevangengenomen vijandelijke generaals zijn te zien op een nieuw tabblad "Kerker", in het Paleis.

U kunt uw gevangengenomen generaal bevrijden door een beloning in diamanten te betalen - dit bedrag is ook afhankelijk van de zeldzaamheid van de persoon. 30% van de som wordt betaald aan degene die hem gevangengenomen heeft en de generaal wordt onmiddellijk teruggestuurd naar zijn eigen heer. Een generaal die niet is teruggekocht binnen de tijdslimiet sterft automatisch. De verouderingsratio wijzigt niet tijdens de gevangenschap.

Dagelijkse tevredenheidsmodificatoren zijn ook van toepassing, afhankelijk van de uitkomst van een gevecht: -5 tevredenheid voor elke verloren generaal en +5 tevredenheid voor elke gevangengenomen vijandelijke generaal. Deze modificator is van toepassing op alle vestigingen.

Klassering  

Imperia Online is een extreem competitieve game die verschillende modules biedt die de spelers rangschikken, rekening houdend met meerdere criteria die de huidige kracht van elke Heerser vertegenwoordigen. De volgende klasseringen worden hier weergegeven: Gecombineerde klassering van spelers, Nettopunten en Alliantieklasseringen.

Gecombineerde klassering van spelers

Dit is de klassering van alle spelers in een speelwereld, volgens specifieke criteria, verdeeld in zes categorieën:

Economie, Militaire zaken, Technologieën, Gebouwen, Invloedssfeer van het rijk en Groten der Aarde. De klassering wordt elke 2 uur geactualiseerd en toont:
Gebruikersnaam,Spelersaccountniveau,Medailles (indien van toepassing), Alliantie en categoriespecifieke informatie. Er is ook een tandwielpictogram dat verschillende acties mogelijk maakt, zoals het sturen van een persoonlijk bericht en het controleren van een speler en zijn alliantie op de Wereldkaart.

De speelwereldklassering kan niet worden gebruikt voor militaire interacties zoals aanval en spionage - deze worden enkel via de Wereldkaart en het Operatieve Centrum uitgevoerd.

Hoe krijgt u punten in de speelwereldklassering?

Economie - welvaartspunten worden behaald door het inkomen, de bevolking, de bevolkingsgroei en de tevredenheid van uw rijk te doen toenemen.
Militaire zaken - gevechtsrating wordt verkregen door het winnen van aanvallen tegen spelers, onafhankelijke steden en barbarenkampen. U verliest gevechtsrating door aanvallen tegen hen te verliezen. Het is een Elo-ratingsysteem waarbij u meer punten krijgt als u sterkere tegenstanders verslaat. Als een zwakkere tegenstander u echter verslaat, verliest u meer punten naarmate hoe zwakker hij is. Alle spelers starten met een gevechtsrating van 1000.
Technologieën - technologiepunten worden behaald door civiele of militaire technologieën te voltooien.
Gebouwen - bouwpunten worden behaald door het voltooien van civiele of militaire gebouwen.
Keizerlijk bereik - u wordt gerangschikt op basis van uw keizerlijke bereik en het aantal provincies, kolonies, vazallen, handelsposten en militaire posten dat u bezit.
Groten der Aarde - u wordt gerangschikt op basis van de leeftijd van uw oudste Grote der Aarde.


In elke categorie strijden spelers in 6 liga's. Er zijn vaste aantallen slots in elke Liga, behalve in de Houten Liga, dus enkel de beste van de beste heersers kunnen daarin worden opgenomen. De liga's zijn:


Houten - geen spelersbeperking
Ijzeren - 500 spelers
Bronzen - 300 spelers
Zilveren - 200 spelers
Gouden - 100 spelers
Platina - 50 spelers


De positie van de spelers in de liga's wordt elke 24 uur geactualiseerd.

Hoe ga ik naar een hogere liga?

Om naar een hogere liga te gaan moet de speler voldoen aan een specifiek criterium. Meestal dient hij een voldoende aantal van een bepaald type punten te hebben. Het voor elke liga vereiste type en aantal punten wordt vermeld in de tooltip van het ligapictogram.

Eregalerij

Het meest prestigieuze klasseringssysteem in Imperia Online. Het is individueel en klasseert de beste 100 spelers in Imperia Online wereldwijd gedurende de laatste 365 dagen, te rekenen vanaf de huidige datum. Het bevat ook een archief van de klasseringen van alle voltooide seizoenen van alle Speelwerelden in de geschiedenis van Imperia Online. De beste 100 spelers in de Eregalerij worden geklasseerd volgens de punten die ze hebben gewonnen voor het winnen van seizoenen en het deelnemen aan elitetoernooien van Imperia Online. De Eregalerij is toegankelijk via de hoofdwebpagina van het spel.

Klassering "Mijn vrienden"  

Een klassering die de vooruitgang van uw Facebookvrienden weergeeft. U kunt ook uw vrienden uitnodigen om mee te doen en beloningen te ontvangen.

Klein festival  

Een tevredenheidsmodificator met een eenmalig of geleidelijk positief lokaal of globaal effect op de huidige lokale Tevredenheidswaarde. Het wordt gehouden op het Stadsplein en betaald in goud, dat 20% van de bevolking van de provincie kost, maar als u massale kleine festivals start in alle provincies, betaalt u maar de helft van de prijs. Het basiseffect van een klein festival is +1 Tevredenheid, dat wordt versterkt met 1 per Stadspleinniveau. U kunt maar één klein festival per 24 uur organiseren.

KM  

Keizerlijke mijl - afstandseenheid in Imperia Online

Kolonel  

Militaire rang voor een speler met 100 000-149 999 militaire punten.

Koloniaal bureau  

Een gebouw dat exclusief is voorbehouden voor kolonies. Elk niveau doet het verlies van tevredenheid vanwege de afstand van de kolonie tot het Rijk met 4 punten afnemen.

Koloniale bureaucratie  

Een technologie die de efficiëntie van kolonies verhoogt. Elk niveau verhoogt de efficiëntie van alle kolonies met 5%, waarbij het percentage niet hoger kan zijn dan 100%.

Klik op here voor meer informatie over Koloniale bureaucratie.

Koloniale logistiek  

Een technologie die de mogelijke afstand vergroot van uw Imperium tot de plaats waar een koloniekan worden gesticht. Het 1ste level geeft u een afstand van 20 Keizerlijke mijlen van de Hoofdstad. Elk volgende level verhoogt het effect van het vorige level met 8% en voegt 5 Mijlen toe aan de straal.

Kolonialisme  

Een onderzoek dat de soeverein de know-how geeft om het Rijk uit te breiden door nieuwe gebieden te koloniseren. Elk niveau maakt de stichting van één kolonie mogelijk.

Kolonie  

Een van de manieren om het grondgebied van uw Rijk op de Wereldkaart uit te breiden.
In "De Groten der Aarde" hebben kolonies dezelfde kenmerken als geannexeerde provincies. Ze hebben een bevolking die groeit. Het merendeel van de economische en militaire gebouwen, een fort en verdedigingsfaciliteiten zijn aanwezig. U kunt een leger rekruteren en opstellen, en grondstoffen produceren en vervoeren. In kolonies speelt de factor tevredenheid ook een rol.

- De grootste modificator met een negatief effect op de tevredenheid van de kolonie is de grote afstand tot het Rijk - hoe verder ze zich bevindt, hoe groter de dagelijkse verliezen vantevredenheid zijn.
- Het belangrijkste voordeel van een kolonie zijn de terreinen met speciale grondstoffen die het hele Rijk verschillende extra bonussen bezorgen.

Klik op here voor meer informatie over kolonies.

Kolonieterrein  

De aard van een bepaalde plaats op de Wereldkaart waar een kolonie is gesticht. Kolonieterreinen kunnen vrije plaatsen op de kaart zijn met van het type terrein afhankelijke modificatoren of terreinen met speciale grondstoffen die een globale bonus geven.

Kolonisatie  

Stichting van een kolonie op de Wereldkaart.

Klik op here voor meer informatie over het kolonisatieproces.

Kolonist  

Een van de vaardigheden die Gouverneurs kunnen verwerven wanneer ze een hoger niveau bereiken. Vermindert de tijd die het duurt om een Kolonie Onverwoestbaar te maken. Niveau 1: -4% tijd; Niveau 2: -6% tijd; Niveau 3: -10% tijd; Niveau 4: -14% tijd; Niveau 5: -20% tijd

Kolonisten  

De dorpelingen die vanuit een geannexeerde provincie of een andere kolonie naar een gekozen plaats op de Wereldkaart worden gestuurd en de nodige grondstoffen meenemen voor de stichting. Zij bouwen er de eerste gebouwen en vormen de eerste bevolking.

Korporaal  

Militaire rang voor een speler met 250-499 militaire punten.

Kosten  

Wat het Rijk besteedt - legeronderhoud, alliantiebelasting, afbetalingen van leningen, bouwwerkzaamheden, Technologieën, rekrutering, festivals, kolonies instellingen, alliantiedonaties, herstel vanforten.

Krijger van de dag  

Een dagelijkse beloning die wordt toegekend voor uitzonderlijke militaire prestaties. Elke speler wordt geëvalueerd op zijn gevechten tegen andere actieve spelers. Gewonnen militaire punten, geplunderde bevolking, puntenverschil tussen deelnemende partijen en hoeveelheid verliezen worden allemaal in aanmerking genomen. Deze beloning vereist een bepaald minimum aan unieke gevechten in de speelwereld, anders wordt ze niet gegeven. De speler met de meeste beloningen voor Krijger van de dag tijdens het seizoen krijgt op het einde een medaille.