Generál  

Vojenské postavení udělované hráčům s 500 000-749 999 vojenskými body.

Generál (pozice Velkého člověka)  

Pozice přístupná všem Velkým lidem, kteří dosáhli plnoletosti. Existují dva druhy generálů - Generálové v obraně a Generálové v útoku. Může být určen pouze jeden Generál v obraně pro jednotlivou provincii, kolonii nebo vojenskou stanici. Jeden Velký člověk může být zároveň guvernér a Generál v obraně pouze v jedné provincii, nebo kolonii, tozn., že nemůže být určen jako Guvernér a Generál v obraně v různých panstvích současně. Na druhou stranu, každý Guvernér může být vyslán vést bitvu v útoku z jakéhokoliv jiného panství.
Při výhře v bitvě proti hráči v dosahu x2 nebo proti nezávislým městům Generálové shromažďují body zkušenosti a mohou získat speciální generálské dovednosti.

Pro více informací o Generálech klikněte zde a zde.

Generál v obraně  

Jeden ze dvou druhů pozice Generál. Jestliže má panství určeného Generála v obraně, tento generál vede obranu armády a jeho bonusy za dovednosti mají efekt na obranu. Jestliže v panství není Generál v obraně, je bitva prováděna jako obyčejně bez generálských bonusů. Jestliže generál prohraje Obléhání pevnosti, polní bitvu nebo plenění, má 1% šanci, že bude zabit nepřítelem. Všichni Velcí lidé mohou zaujmout tuto pozici, včetně Císaře. Generálové v obraně mohou být kdykoliv sesazeni ze svého místa.

Velký člověk může být i Generálem v obraně i generálem v útoku. Když je však vyslán na misi v útoku a současně dojde k nepřátelské invazi v provincii/kolonii/vojenské stanici, kterou má bránit, nemůže se zúčastnit její obrany a to znamená, že armáda nezíská bonusy za jeho dovednosti.

Pro více informací o Generálech v obraně klikněte zde.

Generál v útoku  

Jeden ze dvou druhů pozice Generál. Generál v útoku je určen, když vysíláte svou armádu do útoku. Každý Velký člověk, který dosáhl plnoletosti, může zaujmout tuto pozici, včetně i Císaře. Generálové v útoku vedou armádu při ofenzívních misích proti dalším hráčům nebo proti nezávislým městům a mohou být vysíláni současně pouze na jednu misi. Jako velitelé armády, generálové v útoku dostávají speciální bonusy za své dovednosti v době bitvy.
Když generál v útoku prohraje obléhání pevnosti, polní bitvu nebo bitvu o vyplenění, existuje 5% šance, že bude zabit nepřítelem.

Pro více informací o Generálech v útoku klikněte zde.

Generální štáb  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Hlavní provincie, Přídavné zařízení
Potřebné podmínky: Palác 1
Maximální úroveň: 16

Přídavné zařízení Paláce. Umožňuje výcvik Generálských dovedností výměnou za suroviny. Každá úroveň po první úrovni Generálního štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň.

Velké Lidí můžete vycvičit v jejich Profilu v podmenu Výcvik - menu Generálové obránci Paláce.

Generálporučík  

Vojenské postavení udělované hráčům s 325 000-499 999 vojenskými body.

Generálské dovednosti  

Dovednosti přístupné všem generálům.

Úplný seznam generálských dovedností naleznete zde.

Generálské zkušenosti  

Souhrn bodů zkušenosti, které generál získal za vedení vítězných bitev. Zkušenost se hromadí za každou vyhranou bitvu proti hráči v dosahu x2 nebo proti nezávislým městům.
Generálové získávají 1 bod zkušenosti proti dalším uživatelů, jestliže armáda, které velí, zničí nepřátelské jednotky ,které mají hodnotu zlatého ekvivalentu (Nevynásobenou 2 za body, ale skutečnou), která se rovná čistým bodům účtu vítěze, před bitvou, děleno 100.
Při útoku na nezávislé město generálové získávají 1 bod zkušenosti, jestliže zlatý ekvivalent armády (Nevynásobený 2 za body, ale skutečný) je rovný čistým bodům uživatele před bitvou, vynásobeným x 1,5.

Pro více informací o zkušenostech generálů kliknětezde.

Globální mapa  

Země, ve kterých se nachází svět Velkých lidí. Mapa, která je stejná a zcela viditelná pro všechny hráče ve světě. Místo, kde se nacházejí všechny Říše, kolonie, alianční hrady alianční shromaždiště, místo, od kud se vykonávají všechny vojenské interakce mezi hráči a aliancemi, například útok a špionáž. Měrná čtvereční jednotka Globální mapy je 1 bod = 1 Imperiálních mil. Celá mapa má rozměry 2000 x 2000 bodů. Přístupná je pomocí ikony globu v levém svislém menu na hlavní obrazovce.

Globální účet  

Použití stejného uživatelského jména, registračního e-mailu a hesla ve všech světech Imperia Online, znamená, že po první registraci, uživatelské jméno a e-mail zůstanou uložené napořád. Pokud hráč již má účet a chtěl by se zaregistrovat do nového světa se stejnými vstupními daty, musí kliknout na odkaz 'Již máte registrovaný účet?' v registračním formuláři Účty ze starších verzí Imperia Online mohou být přidány do globálního účtu z menu Nastavení, po zadáni uživatelského jména a hesla. Pokud změníte heslo má to vliv na všechny Říše s globálním účtem.

Globální událost  

Hromadná událost ve světech Imperia Online, které vyžaduje určité sestavení armády ze strany hráčů za účelem vítězství v zadané výzvě a přináší odměny nejaktivnějším účastníkům události. Více informací ohledně globálních událostí se dozvíte zde.

Globální události  

Ve světech Imperia Online se skrývá mnoho starodávných tajemství. Mohou přinést mnoho cenných pokladů vladařům, kteří jsou dostatečně stateční, aby se vydali je hledat. Možnost k tomu nabízejí globální události, které se objevují v každém světě v určitou dobu po začátku sezony. Globální události mají podobu epických pevností, tmavých míst, věží, které přináší moudrost a mnoho dalších. Úkolem hráčů je plánovat a uskutečnit výpravu proti těmto objektům a získat tak drahocenné odměny.

Temná pevnost

Funkce

• Hráči posílají armády, které se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х10. Pevnost může být dobývána okamžitým útokem za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Temná pevnost má obrovské množství životních bodů, jejichž množství se počítá na základě rozvoje světa, přičemž základní faktor v tomto rozvoji je počet vycvičených vojáků všech hráčů za poslední jeden týden.
• Za každý útok získáte zlato, jehož množství je určeno v závislosti na způsobených škodách. Toto množství se progresivně snižuje po každém útoku. Jestliže jsou škody způsobené hráčem vyšší než 10% počáteční hodnoty životních bodů pevnosti, ziskem bude minimální množství zlata.
• Okamžitý útok na pevnost není k dispozici, jestliže způsobené škody jsou ve výši více než 20% počáteční hodnoty životních bodů pevnosti.
• Osobní odměny budou sníženy 2x, jestliže Temná pevnost zůstane neporažena. Nejmenší odměna může být truhlice s 1hodinovou produkcí.
• Hodnocení je založeno na celkem způsobených škodách.

Bitva

• V Temné pevnosti není armáda, pouze obrovská hradní zeď. Cílem bitvy je zničit tuto zeď.
• Bitva končí ve chvíli, kdy se útočící armáda vydá na útěk z důvodu nízké morálky.
• I když utečou z důvodu nízké morálky, jednotky nezemřou v bitvě a samotná bitva je vždy vítězná ve prospěch hráče.
• Aktivita Temné pevnosti může být ukončena předčasně, jestliže hráči uspějí ve zničení její zdi, před plánovaným koncem události.

Lebka hojnosti

Funkce

• Hráči posílají armády, které se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х10. Lebka může být dobývána okamžitým útokem za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Výdrž Lebky je závislá na rozvoji světa, přičemž základní faktor v tomto rozvoji je počet vycvičených vojáků všech hráčů za poslední jeden týden.
• Maximální počet perel, které může každý útok přinést je 404. Získáváte perly v závislosti na procentu z Vaší celkové armády, které bylo vysláno do útoku proti Lebce hojnosti.
• Můžete utrácet perly za 10ti minutové zkrácení všech budov v procesu výstavby. Cena je 100 perel ve světech s rychlostí x4 a 250 perel ve světech s rychlostí x10.
• Okamžitý útok na Lebku není k dispozici, jestliže jsou způsobené škody větší než 20% jejích počátečních životních bodů.
• Ztratíte všechny nevyužité perly na konci události.
• Hodnocení je založeno na celkem způsobených škodách.

Bitva

• V Lebce hojnosti není armáda. Způsobené škody se určují na základě nosnosti armády útočníka.
• Hráči neztrácejí vojenské jednotky a každá bitva je pro ně vyhraná.
• Aktivita Lebky hojnosti může být ukončena předčasně, jestliže hráči dokáží vynulovat její životní body před plánovaným koncem události.

Věž moudrosti

Funkce

• Hráči posílají špiony, kteří se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х10. Věž může být vystavena okamžité špionáži za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Výdrž věže je závislá na rozvoji světa, přičemž základní faktor v tomto rozvoji je počet vycvičených špionů všech hráčů za poslední jeden týden.
• Přispíváte Věži moudrosti špionážními body na základě počtu vyslaných špionů a úrovně Špionáže, Kontrašpionáže a Polní špionáže.
• Z každé mise vyslané na Věž moudrosti můžete získat maximálně 808 svitků. Počet získaných svitků je určen na základě procenta všech špionů, kteří byli na Věž vysláni.
• K Věži moudrosti můžete vyslat pouze špiony.
• Můžete využít svitky, ke zkrácení všech probíhajících výzkumů o 10 minut. Cena je 100 svitků ve světech s rychlostí x4 a 250 svitků ve světech s rychlostí x10.
• Okamžité ukončení mise k Věži není k dispozici, jestliže špionážní body, které jste přispěl/a, jsou více než 20% z jejích počátečních životních bodů.
• Ztratíte všechny nevyužité svitky na konci události.
• Hodnocení je založeno na celkem přispěných špionážních bodech.

Mise

• Ve Věži moudrosti není armáda. Hráč, ze svého pohledu vysílá špiony, aby pomohli se sběrem svitků do knihovny Věže. Tímto způsobem, místo aby se snižoval, se životní ukazatel Věže (škála životních bodů) zvyšuje.
• Hráči neztrácejí špiony a každá mise je považována za úspěšnou.
• Aktivita Věže moudrosti může být ukončena předčasně, jestliže hráči dokážou naplnit škálu jejích životních bodů před plánovaným koncem události.

Kamenné vězení

Funkce

• Hráči posílají armády, které se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х10. Vězení může být dobýváno okamžitým útokem za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Výdrž Vězení je závislá na rozvoji světa, přičemž základní faktor v tomto rozvoji je počet vycvičených vojáků všech hráčů za poslední jeden týden.
• Každý útok na Vězení přináší maximální počet totemů - 404. Získáváte totemy v závislosti na procentu z Vaší celkové armády, kterou vyšlete do útoku proti Kamennému vězení. Útoky na Kamenné vězení nepřináší zlato z Vojenských vozů.
• Všechny jednotky, které mají sílu plenění, jsou vhodné k útoku na Kamenné vězení.
• Můžete využít totemy pro zvýšení přírůstku obyvatelstva o 20% na 30 minut ve všech provinciích. Cena je 300 totemů ve světech s rychlostí x4 a 750 totemů ve světech s rychlostí x10.
• Bonus za přírůstek obyvatelstva je na maximálně 24 hodin.
• Okamžitý útok na vězení není k dispozici, jestliže způsobené škody jsou více než 20% počátečních životních bodů.
• Můžete se informovat o době trvání bonusu na obrazovkách Statky a Domy ve hře.
• Ztratíte všechny nevyužité totemy na konci události.
• Hodnocení je na základě celkem způsobených škod.

Bitva

• V Kamenném vězení není armáda. Hráč ze svého pohledu posílá armádu, která se utká s vězniteli a osvobozuje jejich zajatce.
• Body v bitvě lze získat na základě síly plenění armády.
• Hráči neztrácejí vojenské jednotky a každá bitva je pro ně vítězná.
• Aktivita Kamenného vězení může být ukončena předčasně, jestliže hráči dokáží zničit vězení před plánovaným koncem události.

Věčný hrad

Funkce

• Hráči posílají Velké lidi, kteří se pohybují přesně 15 minut jedním směrem (celkem 30 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х4 a 6 minut jedním směrem (celkem 12 minut ve směru tam i zpátky, kromě sněžného počasí) ve světech s rychlostí х10. Na Věčný hrad může být vyslána okamžitá delegace za cenu 2550 diamantů ve světě s rychlostí x4 a 1020 diamantů ve světě s rychlostí x10.
• Životní body Věčného hradu závisí na síle průměrného počtu Velkých lidí všech aktivních hráčů v posledních 24 hodinách.
• Snižujete počet bodů Hradu v závislosti na síle vyslaných Velkých lidí.
• Z každé delegace k Hradu můžete získat maximálně 606 řádů. Počet získaných řádů je závislý na procentu z celkové síly delegace Velkých lidí.
• K Věčnému hradu můžete posílat pouze Velké lidi.
• Můžete využít řády, abyste snížil/a údržbu armády o 10% na 10 minut. Cena je 300 řádů ve světech s rychlostí x4 a 750 řádů ve světech s rychlostí x10.
• Okamžité vyslání delegace k Hradu není k dispozici, jestliže jsou způsobené škody v hodnotě více než 20% z počátečních životních bodů Hradu.
• Ztratíte všechny nevyužité řády na konci události.
• Hodnocení je založeno na celkem způsobených škodách.

Mise

• Ve Věčném hradu není armáda. Hráč, ze svého pohledu, posílá delegaci, která vede vyjednávání.
• Hráči neztrácejí Velké lidi.
• Aktivita Věčného hradu může být ukončena předčasně, jestliže hráči dokážou vynulovat jeho životní body před plánovaným koncem události.

Hodnocení Globálních událostí

• Hráči mohou sledovat své hodnocení v podmenu Globální události, které je k dispozici po dobu trvání aktivní události.

Globální vliv  

Účinek pro celou Říši.

Guvernér  

Pozice, kterou může zaujmout každý z Velkých lidí, který dosáhl plnoletosti. Guvernér může být určen provincii, kolonii nebo obchodní stanici. Každý Velký člověk může být guvernérem současně pouze jednoho panství. Císař je automaticky guvernérem Hlavního města a nemůže vládnout jinde.
Dokud zaujímají svou pozici, guvernéři dostávají body zkušenosti a tímto způsobem mohou získat různé dovednosti, které přinášejí speciální bonusy.

Pro více informací o guvernérech klikněte zde.

Guvernérské dovednosti  

Dovednosti přístupné všem guvernérům.

Úplný seznam guvernérských dovedností naleznete zde.

Guvernérské zkušenosti  

Souhrn bodů zkušenosti, které guvernér získal setrváním na své pozici. Guvernéři získávají 2 body zkušenosti každých 1.2 minut. Nejvyšší úroveň zkušenosti, které mohou dosáhnout je 20. Císař má bonus nad tento limit - může dosáhnout až 30. úrovně zkušenosti.

Guvernéři mohou hromadit zkušenosti pouze dokud jsou na své pozici, tozn. že pokud je vyšlete na misi, nebo sesadíte z pozice, nebudou hromadit body zkušenosti za dobu své nepřítomnosti.

Pro více informací o zkušenostech guvernérů kliknětezde.

Guvernérský štáb  

[301]Ekonomická budova].
Typ: Hlavní provincie, Přídavné zařízení
Potřebné podmínky: Palác 1
Maximální úroveň: 16

Přídavné zařízení Paláce. Umožňuje výcvik Guvernérských dovedností výměnou za suroviny. Každá úroveň po první úrovni Guvernérského štábu zvyšuje o 5% zkušenosti získané výcvikem. Při každé 2 úrovni je možný paralelní výcvik ještě jednoho velkého člověka, přičemž na úrovni 16 můžete cvičit až 8 lidí zároveň

Velké Lidí můžete vycvičit v jejich profilu v podmenu Výcvik - menu Guvernéři Paláce.