Veličastni ljudlje

Veličastni ljudje so izbranci, elita in vladajoči razred vašega kraljestva. Vsako kraljestvo ima svoje Veličastne - cesar, plemiče, člane cesarskega dvora, ki zasedajo različne vodstvene položaje. Veličastni se rojevajo in umirajo, za njimi pa prihajajo novi. V palači lahko vidite vse svoje plemiče. Lahko jih imenujete na določene položaje in na ta način pridobite bonuse, ki vplivajo na vojaški in gospodarski razvoj kraljestva. Veličastni se lahko poročijo/ločijo in s tem se uveljavljajo dinastijske mirovne pogodbe z drugimi igralci.
Možnost smrti zaradi naravnih vzrokov se pojavi pri 50 letih in se s starostjo povečuje. Raziskava Medicina podaljša življensko dobo vaših Veličastnih.

Cesarjeva družina

Vsak igralec začenja novo sezono s samodejno dodeljeno družino, ki vključuje cesarja, cesarico, njunega prvorojenega naslednika in dojenčka. Cesarjeva družina vsakega igralca ima družinsko drevo, ki prikaže 4 generacije in vključuje neposredne naslednike cesarskega para - otroke, vnuke in pravnuke. Člani cesarjevega drevesa se lahko poročajo s članimi cesarjeve družine ali s plemiči cesarskega dvorja drugega kraljestva, torej možna je poroka med Veličastnimi dveh kraljestev.

Cesar

 • Cesar je najmogočnejši izmed Veličastnih in je vladar kraljestva. Razen vladarske vloge, je cesar lahko tudi na drugih položajih. On je guverner prestolnice od začetka do konca sezone in zaradi tega dobiva točke izkušenj od samega začetka. Ni ga potrebno imenovati na ta položaj, prav tako ga ni možno odstaviti s položaja. Cesar lahko prevzame tudi položaj generala v napadu ali obrambi. Na položaju generala vojske v obrambi, lahko ščiti vsako provinco, kolonijo ali vojaško bazo. Če je imenovan za generala vojske v napadu, ga lahko pošljete na napadalno misijo proti drugim igralcem. Ko je postavljen na enega izmed teh dveh položajev, dobi bonuse, katerih ne more dobiti nihče v kraljestvu.
 • Cesar ima nekaj guvernerskih veščin, ki pripadajo samo njemu in jih nima nihče od ostalih guvernerjev. Cesarju lahko pripade tudi značilnost: Nečasten. To lastnost lahko pridobi večkrat in se učinek sešteva. Lastnost ni dedna. Pridobi se v primeru, ko so prekršeni pogoji zakona med dvema kraljestvoma in je s tem kršena mirovna pogodba.
 • Cesar ne živi večno. Prej ali slej ga nasledi naslednik. Naslednica lahko postane tudi cesarica. Izbor naslednika/naslednice je lahko samodejen, lahko pa ga/jo izberete vi.
 • Na cesarja je lahko izvršen atentat in cesar je lahko ubit. V tem primeru se na mesto mrtvega cesarja lahko imenuje nov cesar. To pomeni, da se je igralec odločil ubiti svojega lastnega cesarja s namenom predčasne predaje prestola njegovemu nasledniku.

Prestolonasledstvo

Po smrti cesarja, postane prvorojeni otrok cesarskega para samodejno naslednik mrtvega cesarja. Vendar pa se lahko odločite imenovati za naslednika bodisi cesarico, enega izmed njegovih vnukov, enega izmed plemičev ali oddaljenega sorodnika. Tudi sistem lahko samodejno določi naslednika, ki bo zasedel prestol. V primeru, da se odločite okronati plemiča ali oddaljenega sorodnika namesto člana cesarjeve družine, se bo oblika družinskega drevesa spremenila. Naslednik pridobi posebno dedno lastnost, ki pripada samo njemu in jo nihče od ostalih ne more pridobiti.

Samodejno nasledstvo

 • Če cesar živi, a nima živih otrok, ampak samo vnuke in pravnuke, sistem samodejno in naključno izbere njegovega naslednika med vsemi vnuki.
 • Če cesar umre in če je imel otroke, je njegov prvorojenec ali prvorojenka kronan/а za cesarja/cesarico in postaja poglavar/ka družinskega drevesa (skupaj s svojim/svojo soprogo/soprogom).
 • Če cesar umre, a nima otrok, njegov starejši brat ali sestra samodejno postane naslednik/naslednica in se povzpne na vrh družinskega drevesa skupaj s svojo/svojim soprogo/soprogom.
 • Če cesar umre, a nima otrok, bratov ali sester, je nejgov naslednik/naslednica samodejno izbran/a iz seznama "Drugi sorodniki cesarjeve družine".
 • Če cesar in njegov naslednik umreta, njun edini sorodnik pa je pred njuno smrtjo poslan v tuje kraljestvo zaradi poroke med dinastijama, sistem samodejno ustvari novo družino. Za poslanega sorodnika obstajajo naslednje možnosti:
  • Če je ženitna ponudba zavrnjena, poslan sorodnik izgine in se nikoli več ne vrne v kraljestvo.
  • V primeru, da Veličastni nima živečih sorodnikov v svoji domovini, vendar je ženitna ponudba kljub temu sprejeta, je mirovna pogodba med dinastijama uspešno sklenjena.
 • Če po smrti cesarja, ki nima nikakršnih naslednikov, sistem naključno imenuje za naslednika Veličastnega, ki tudi nima naslednikov (otroci, vnuki, pravnuki, bratje ali sestre), potem za njegovega naslednika sistem bo imenoval nekoga iz seznama "Drugi sorodniki cesarske družine".

Navodilo za nasledstvo

 • Če cesar umre, igralec pa je za naslednika imenoval njegovo ženo, bo okronana cesarica in obratno - če cesarica umre, igralec pa je za njenega naslednika imenoval njenega soproga - cesarja, se vdovec/vdova ne more poročiti ponovno. On/ona žaluje za njo/njim do konca svojega življenja.
 • Če cesar umre, igralec pa je za naslednika imenoval plemiča/plemkinjo, ki je že poročen/a z enim izmed cesarjevih otrok, se ime vladarske rodbine spremeni in plemič/plemkinja prevzame naziv novega/nove cesarja/cesarice.

Drugi sorodniki cesarjeve družine

S kronanjem novega cesarja, se spremeni tudi ureditev v družbi Veličastnih ljudi. Vsi sorodniki mrtvega ali odstavljenega cesarja se premaknejo v posebni meni v palači, z nazivom "Drugi sorodniki cesarjeve družine".

 • Če sta bila poročena in je soprog/soproga umrl/a, se vdova/vdovec ne more poročiti ponovno. Vsi ostali, ki so samski, se lahko poročijo.
 • Ne moreta imeti otrok.
 • Lahko jih imenujete za naslednika/naslednico cesarja.
 • Lahko jih imenujete za generale ali guvernerje.

Dinastijske poroke

Po prekoračanja 16 leta se lahko vsak Veličanstni poroči in zakonca lahko imata do 4 otrok. Poroke med članimi družinskega drevesa (tj. med sorodniki) niso dovoljene. Isto velja za plemiče iz seznama "Druge sorodnike cesarjeve družine". Enkrat sklenjene, zakone so nepreklicne, kar pomeni, da po poroki zakon ne more biti razdrt. Če soprog/soproga umre, živi partner postane vdovec/vdova in nima pravice poročati se ponovno. Veličastni, kateri so dosegli določeni vek za poroko, sijajo v rumeni svetlobi. Modra svetloba sija iz portretov teh , ki so že pripravljeni na poroko. Barva je vidna s klikanjem na njihove portrete. Takoj po sklenitvi zakonske veze med dvema kraljestvoma, igralca sta sklenjila mir in nimajo pravice napasti ali vohuniti drug drugega.

Vsak igralec lahko pošilja svoje Veličastne v tuje kraljestvo, da bi se poročili. Sklenitev zakonske veze pomeni sklenitev mirovne pogodbe med dvema kraljestvoma in izboljša njihove odnose. Neporočene Veličastne je možno poslati v tuje kraljestvo, če: so dosegli polnoletnost; nimajo prejšnih zakonskih vez; niso poslane na vojaško misijo; niso poslane na urjenje ali pa v procesu nadgradnje. Pomembno je tudi, da vsi Veličastni morajo biti člani cesarskega dvora ali plemiči iz seznama "Druge sorodnike cesarske družine". Cesarju in cesarjevemu nasledniku ni dovoljeno poročiti se zunaj cesarstva.

Vsak igralec lahko pošilja N število Veličastnih v tuja kraljestva samo v primeru, če so v zavihku "Ženitne ponudbe" na voljo prosta mesta. V zavihku "Ženitne ponudbe" so na razpolagi 3 mesta. Če je ponudba zavrnjena, naslednja ponudba med tema dvema kraljestvoma je prepovedana za 5 časa. Igralec lahko tudi ignorira ženitno ponudbo. To se zgodi na pasivni način, tj. ni prisiljen izvršiti posebno dejstvo. Ženitna ponudba se šteje za prezreta 5 ur po zahtevi ne glede na to, ali je bila zavrnjena ali sprejeta prejemnika. Posledica neopažene ponudbe je prepoved dinastijskih zakonov med kraljestvoma v naslednjih 5 ur.

Mir med dinastijama se zaključi miroljubno kot Veličastni umrejo na poti k tujemu kraljestvu in v primeru smrti njihovih naslednikov. Smrt vseh sorodnikov potujočega Veličastnega se mora obvezno zgoditi, da bo končan dinastijski mir. Ko se na ta način konča mirovna pogodba, točke časti se ne odštevajo in cesar ne dobi lastnost Nečasten.

Prekršitev dinastičnega zakona/mira

V primeru vohunjenja ali napadov med dvema kraljestvoma, mirovna pogodba se upošteva za prekršena. Kraljestvo, ki je pogodbo prekršilo zaradi napada ali vohunjenja trpi sledeče posledice:

 • Igralec, ki je prekinil dinastijski mir, je kaznjen z -10 točk časti.
 • Cesar kraljestva, ki je prekršil mirovne pogodbe, pridobi posebno lastnost: Nečasten. Ta lastnost traja do konca njegovega življenja.

Če imata igralec "A" in igralec "B" sklenjeno mirovno pogodbo med dinastijama in igralcu"A" ne uspe infiltrirati svoje vohune k igralcu "B", igralec B dobi pravico prostovoljno prekršiti mirovno pogodbo in ne bo za to kaznjen, ker ni naredil prvi korak. Kadar igralec B prekrši mirovno pogodbo, igralec A trpi naslednje negativne posledice: izgublja 10 točk časti in njegov cesar pridobi značilnost Nečasten.Če imata igralec "A" in igralec "B" veljaven zakon med dinastijama in igralec "A" uspešno infiltrira svoje vohune k igralcu "B", igralec "B" pa jih opazi in z uspešno protivohunsko obrambo ubije, s tem igralec "A" prekrši mirovno pogodbo in zato nosi negativne posledice.

Igralci se lahko upirajo svojim napadalcem iz seznamu v zavihku "Napadalci". Prva bitka proti njimi ne povzroča negativni učinek, niti se odštejo točke časti. Ne pozabljajte, da kazen zaradi ropanja še vedno velja - izgubili boste 4 točke časti.

Plemiči

Plemiči so Veličastni ljudje iz cesarskega dvora, ki so zasloveli v bitki ali v družbi. Lahko nastopijo v cesarskem dvoru samo z odobritvijo igralca. V palači obstajajo 8 prostorov za plemiče. Če je stopnja razvoja Palače nizka, obstaja omejitev količine plemičev, ki jih lahko vabite. Z vsakim povišanjem stopnje se odpira prostor za enega dodatnega plemiča. Lahko jih tudi osvobajate, da bi odstopili prostor za nove. Lahko vržete člane ven od cesarskega dvora (tj. vse sprejete plemiče) ne glede na stopnjo Palače. Če ne sprejemete predloženega plemiča do 10 ur, on/ona bo izginil/а iz menija družinskega drevesa.

Plemiči se lahko poročijo s člani cesarjeve družine. Po poroki, plemič postane član cesarjeve družine in ga lahko imenujete za naslednika prestola. Plemiči iz seznama cesarskega dvora ne morejo naslediti cesarja.

Povprečni državljani kraljestva imajo priložnost postati plemiče. Sistem ponuja naključni moži in žene, ki se lahko pridružijo cesarkem dvorom. Po vsaki zmagovalni bitki proti igralcu s območjem ekonomskih točk manj kot x2, obstaja 25 % možnost generiranja plemiča. Po vsaki zmagovalni bitki proti igralcu s območjem ekonomskih točk višje kot x2, obstaja 3 % možnost generiranja plemiča. Po vsaki zmagovalni bitki proti neodvisnemu mestu, obstaja 3 % možnost generiranja plemiča. Vsako 12 uro povzroča 12% možnost generiranja plemiča ali plemkinje.

Soba s plemiči

Mesto, iz katerega lahko dobite plemiči. Nahaja se na vrhu zaslona (kot tudi v Gostilni). Deluje na ta način:
• Lahko kupite skrinje, ki zagotavljajo pridobivanje Veličastnih;
• Starost in prirojeni nadarjenosti prejetih plemičev so naključno določeni;
• Čim redkejša skrinja je, tem večja je možnost dobiti plemiča iste redkosti.
• Obstaja možnost dobiti Veličastnega s šesto prirojeno nadarjenostjo.
• Veličastne iz Plemičeve Sobe lahko postavite v oddelek Palače, ki ponuja le omejeno število mest;
• Veličastni iz Plemičeve Sobe, ki so kandidati za poroko, so na razpolago v oddelku “Plemiči” pod družinskim drevesom;Imena Veličastnih ljudi

Imena Veličastnih vključujejo samodejno generiranih rojstno ime in priimek. Po poroki, žena prevzame priimek svojega moža. (Izjema se nanaša na arabske svetove, kjer ženske zadržajo svoj priimek). Po svojem rojenju otroci prevzemajo ime svojega očeta. Novorojen Veličastni dobi kombinacijo slučajno izbranih imen. Če nekateri iz cesarjevih sinov ali pa plemič je imenovan za cesarjev naslednik, njihove otroke bo vedno nosili njihov priimek. Če se igralec odloči izbrati dedinjo (cesarjevo hčer ali dvorno damo) in se ona po kronanju poroči s plemičem ali članom cesarske družine, njeni otroci bodo prevzeli njen priimek. Če cesarjeva hči ali plamičeva hči je bila poročena s plemičem ali s članom cesarjeve družine preden je bila imenovana za dedinja, njeni otroci prevzamejo očetov priimek.

Palača

Palača je mesto, kjer živijo vsi Veličastni. Lahko jo zgradite samo v prestolnici. V palači lahko najdete podatke vsakega Veličastnega iz kraljestva, tudi arhiv predhodnih cesarjev. Posebne bonuse, ki jih ponuja cesarjeva družina, so tudi na razpolago v cesarjevem domu. Iz palače lahko določate guvernerji in generali, lahko nadgrajate njihove stopnje veščine, lahko urejate poroke in imenujete naslednike. Osnovna cena zgradbe je 250 lesa, 250 železa in 500 kamna. Najvišja možna stopnja je 30. Vsaka naslednja stopnja poveča najvišjo možno število članov cesarskega dvora - plemiči. Iz palače igralci imajo možnost ustvarjati svojo lastno cesarjevo družino in določati različnih položajev plemičev. Lahko nadogradite dve dodatni krili k obstoječimi palačami: Guvernerski sedež in sedež.

Guvernerski sedež

Guvernerski sedež poveča za dodatno stopnjo omejitev guvernerske veščine in znižuje za 5% osnovni čas urjenja. Vsaka druga stopnja omogoča istočasno urjenje dodatnega Veličastnega. Najvišja možna stopnja je 16. Stopnja 16 Guvernerskega sedeža zagotavlja vzporedno vadbo vsaj 8 Veličastnih. Vsak guverner začenja svoj razvoj od stopnje 1 veščine. Začetniška stopnja guvernerskega sedeža je 0. Lahko povišate stopnjo guvernerske veščine kot zberete točke, seštete medtem ko guverner izpolnjuje svojo nalogo ali kot plačate za njegovo urjenje. Da bi poslali guverner na urjenje, potrebno je imeti že zgrajen Guvernerski sedež. Sistem omogoča igralcu izbrati obdobje urjenja (med 1 in 48 ur) in na temelju tega obdobja, Veličastni bo dobil določeno količino izkušnje.
Guverner

Guverner je Veličastni, ki je namenjen vladarjenju province, kolonije ali trgovske postojanke. Vsak Veličastni lahko upravlja le eno provinco, eno kolonijo ali eno trgovsko postojanko in samo po dosegu polnoletnosti. Cesar, ki je po začetni vrednosti guverner prestolnice, lahko tudi prevzame položaj guvernerja province, kolonije ali trgovske postojanke. Guverner lahko postane general v obrambi ali general v napadu. Eni in isti Veličastni je lahko istočasno Guverner in General določene province/kolonije. Na drugi strani, lahko je guverner enega območja ali general drugega. Toda nikoli ne more biti guverner dveh območij. Guverner začne seštevati svojo veščino od samega začetka svoje službe. Guvernerji zaslužijo eno točko veščine za 0.6 minut vladanja. Najvišjo možno stopnjo veščine, ki jo guverner lahko zasluži, je 20. Cesar dobi bonus na te omejitve - lahko zasluži do 30 točk veščine.

Opomba: Guverner pridobi točke za veščino samo ko je Veličastni v službi. Če ni bil imenovan za guvernerja od igralca ali če je začel bitke, ne zasluži točke veščine.

Generalski sedež

Vsaka naslednja po začetni stopnji Guvernerskega sedeža poveča za 5% pridobljene izkušnje iz urjenja. Vsaka druga stopnja omogoča istočasno urjenje dodatnega Veličastnega. Najvišja možna stopnja je 16. Stopnja 16 Guvernerskega sedeža zagotavlja vzporedno vadbo vsaj 8 Veličastnih. Prva stopnja zgradbe zahteva Palačo stopnje 1.

Vsak general začenja svoj razvoj od stopnje 1 veščine. Začetna stopnja generalskega sedeža je 0. Lahko povišate stopnjo generalske veščine kot zberete točke, seštete medtem ko general vodi bitke ali kot plačate za njegovo urjenje. Da bi poslali general na urjenje, potrebno je zgraditi Generalski sedež. Sistem omogoča igralcu izbrati obdobje urjenja (med 1 in 48 ur) in na temelju tega obdobja, Veličastni bo dobil določeno količino izkušnje.

General

Da bi postavili Veličastni na položaju generala, ta mora biti polnoleten. Obstajata dve vrsti generalov:

 • Napadalski general - vodja vojske, ki napada nasprotnikove province, kolonije ali vojaške baze. Vsak Veličastni je lahko Napadalski general samo ene posesti. Če general izgubi bitko za trdnjavo, bitko na polju ali bitko z namenom ropanja, obstaja 5% možnosti, da bo v tej bitki izgubil življenje. Vladar ni izjema in je lahko tudi on imenovan za napadalskega generala. Če vladar v vlogi Napadalskega generala izgubi bitko za Trdnjavo, bitko na polju ali bitko z namenom ropanja, obstaja 1% možnosti, da bo v tej bitki izgubil življenje. Igralec lahko imenuje Veličastnega na mesto napadalskega generala pred bitko. Ti generali bodo sodelovali v bitkah proti drugim igralcem. Imenovani general bo sodeloval v bitki z vsemi bonusi, ki vplivajo na vojsko. Po končani bitki lahko igralec za naslednjo bitko izbere novega generala. Služba generala ni trajna in velja samo za trenutni napad. V primeru, da napadalski general umre pred napadom, ta ne bo sodeloval v bitki. Igralec lahko pošlje samo enega generala v bitko. Vsak Veličastni je lahko postavljen za napadalskega generala v samo eni bitki naenkrat. Veličastni je lahko imenovan za guvernerja in hkrati je lahko poslan v bitko kot napadalski general iz iste province, kolonije ali vojaške baze. Lahko je guverner ene province/kolonije/vojaške baze, v bitko pa je poslan kot general iz druge province/kolonije/vojaške baze. Ne more sodelovati v dveh napadih hkrati.
 • Obrambni general - vodja vojske, ki brani prestolnico, provinco, kolonijo ali vojaško bazo. Veličastni je lahko imenovan na mesto obrambnega generala v samo eni provinci/koloniji/vojaški bazi. Če general izgubi bitko za trdnjavo, obstaja 1% možnosti, da bo v tej bitki izgubil življenje. V izgubljeni bitki na polju ali ropanju je ta možnost 30%. Igralec lahko imenuje Veličastnga na mesto obrambnega generala in ga postavi v obrambo izbrane province/kolonije/ vojaške baze. Vsak Veličastni je lahko postavljen za obrambnega generala, ko dopolni 16 let. To velja tudi za vladarja. Če vladar v vlogi Obrambnega generala izgubi bitko za Trdnjavo, bitko na polju ali bitko z namenom ropanja, obstaja 0% možnosti, da bo v tej bitki izgubil življenje. Ti generali vedno sodeljejo v bitkah, ki se odvijajo na mestih, kjer so stacionirani. V kolikor igralec ne želi, da obrambni general sodeluje v bitki, ga mora razrešiti. Če v bitki obrambni general ne sodeluje, se bitka odvija običajno - brez bonusov, ki jih prinaša general.

Provinca, kolonija ali vojaška baza ima lahko samo enega obrambnega generala. Veličastni je lahko imenovan za guvernerja in obrambnega generala v isti provinci/koloniji/vojaški bazi. Lahko je imenovan za guvernerja in obrambnega generala v dveh različnih provincah, ne more pa biti postavljen za obrambnega generala v več kot eni provinci/koloniji/vojaški bazi.

Ko je Veličastni imenovan za guvernerja v eni provinci, za obrambnega generala pa v isti ali drugi provinci, prejema provinca, s katero upravlja kot guverner, guvernerske bonuse, provinca v kateri je general, pa prejema bonuse generala.

Veličastni je lahko oboje - obrambni general kot tudi napadalski general. Vendar, ko je poslan na misijo, v tem času pa je provinca/kolonija/vojaška baza, ki jo ščiti, napadena, ne bo sodeloval v obrambi, tako da tudi vojska, ki bo branila provinco/kolonijo/vojaško bazo, ne bo prejemala bonusov obrambnega generala.

Veličastni je lahko imenonovan na mesto guvernerja in obrambnega generala v eni in isti posesti, tudi je lahko general v obrambi v dveh različnih posestih hkrati.V tem primeru, provinca, s katero upravlja kot guverner, ne bo prejemala guvernerskih bonusov, medtem, ko je poslan na misijo z namenom napada. Tudi vojska, v provinci iz katere je poslan na misijo, ne bo prejemala bonusov obrambnega generala, medtem ko je general poslan na misijo. Ta čas bo odgovarjajoče bonuse prejemala le vojska, ki je poslana na misijo z generalom. Po končanem napadu, ko se Veličastni vrne v provinco, le-ta začne spet prejemati vse guvernerske in bonuse generala.

Ko igralec pošlje napad in pri tem ne izbere generala, bo samodejno izbran general z največ izkušnjami in z največ veščinami, tako da bo v bitko krenil najmočnejši general.

Veščina generalov

General prodobi izkušnje z vsako uspešno bitko proti igralcu v območju ekonomskih točk x2, proti neodvisnem mestu ali proti Barbarskem taboru.

Generali pridobijo 1 točko izušnje v bitki proti drugemu igralcu, če vojska, ki jo vodijo, uniči nasprotnikovo vojsko v protivrednosti zlata (ne pomnoženo z 2, ampak dejansko), ki je enaka vrednosti ekonomskih točk tega igralca pred bitko deljeno s 100. То pomeni, da je veščina generala izračunana, kot pomnožite protivrednost v zlatu ubitega dela vojske s 100 in razdelite rezultat s ekonomske točke, ki jih je imel igralec preden se je začela bitka.

Generali pridobijo 1 točko izkušnje v bitki, ko napadejo neodvisno mesto ali Barbarski tabor in je vojska v protivrednosti zlata (ne pomnožena z 2, ampak dejanska) enaka vrednosti ekonomskih točk pred bitko pomnoženih z 1,5. To pomeni, da se izkušnje generala izračunajo glede na vrednost vojske v protivrednosti zlata v neodvisnem mestu ali Barbarskem taboru, ki se deli z ekonomskimi točkami igralca pomnoženimi z 1,5.

General bo dobil točke izkušenj za uspešen napad na neodvisno mesto samo enkrat. To pomeni, da, če bo ta isti general vodil naslednji napad ali bo vodil zaporedne napade na isto neodvisno mesto, ne bo dobil točk. Če bo na isto neodvisno mesto vodil napad drug general, bo ta general dobil točke, saj bo to zanj prvi napad na to neodvisno mesto. Za vsak naslednji napad pa ne bo dobil točk. General lahko vodi napade na več neodvisnih mest in si tako pridobi točke, vendar samo za prvi napad.

Veličastni na položaju guvernerja ali generala v palači pridobi izkušnje. Izušnje se na obeh položajih merijo s točkami. Več točk zberete, višja ja stopnja izkušenosti. Vsak položaj ima 20 stopenj in za vsako stopnjo je potrebno določeno število točk. Izjema je vladar - vladar lahko doseže 30 stopenj na obeh položajih.

Na začetku je vsak Veličastni na prvi stopnji generala in na prvi stopnji guvernerja. To pomeni, da na tem položaju nima veščin. Dvig stopnje je mogoč, ko je Veličastni imenovan na ta položaj. Vsaka naslednja stopnja omogoča možnost dodajanja veščin. Dvig stopnje genarala omogoča dodajanje ene veščine generala, dvig stopnje guvernerja pa omogoča dodajanje ene veščine guvernerja.

Veličastni mora doseči 200 točk izkušenj na položaju guvernerja/generala, da lahko napreduje na drugo stopnjo. Točke, ki so potrebne za nadgradnjo stopenj, so prikazane v tabeli pod tem odstavkom. Veličastni, na mestu guvernerja, prejme 1 točko izkušnje vsakih 0.6 minut.

Izkušnje Generala / Guvernera
Stopnja Veličastni ljudje Cesar
1 0 0
2 200 200
3 465 422
4 795 666
5 1 190 932
6 1 650 1 220
7 2 175 1 530
8 2 765 1 862
9 3 420 2 216
10 4 140 2 592
11 4 925 2 990
12 5 775 3 410
13 6 690 3 852
14 7 670 4 316
15 8 715 4 802
16 9 825 5 310
17 11 000 5 840
18 12 240 6 392
19 13 545 6 966
20 14 915 7 562
21 - 8 180
22 - 8 820
23 - 9 482
24 - 10 166
25 - 10 872
26 - 11 600
27 - 12 350
28 - 13 122
29 - 13 916
30 - 14 732

Plačana nadgradnja izkušnje

Igralci lahko plačajo za višjo stopnjo svojih generalov in guvernerjev. Plačano usposabljanje se izvaja v Palači.
Sistem omogoča igralcu izbrati obdobje urjenja (med 1 in 48 ur) in na temelju tega obdobja, Veličastni bo dobil določeno količino izkušnje (nižje navedene v tabeli). Vsaka naslednja po začetni stopnji Guvernerskega sedeža poveča za 5% pridobljene izkušnje iz urjenja. Vsaka druga stopnja omogoča istočasno urjenje dodatnega Veličastnega. Stopnja 16 Guvernerskega sedeža zagotavlja vzporedno vadbo vsaj 8 Veličastnih.


Ure|ХР

1 |25
2 |35
4 |55
8 |80
12|90
24|135
48|200

(To so osnovni vrednosti za hitrost x1 in morajo biti pomnoženi s hitrostjo vašega sveta.)
Veličastni se lahko izurijo za guvernerja ali generala, tudi če niso postavljeni na ta položaj. V teh primerih je izpopolnjevanje možno samo z plačilom. Ko Veličastni niso na položajih guvernerja ali generala, ne pridobivajo točk izkušenj. Izpopolnjevanje ne vpliva na ostale dolžnosti guvernerja ali generala. Med izpopolnjevanjem, general ostaja na svojem položaju, provinca, ki jo poveljuje, pa prejema bonuse. V primeru napada na provinco med izpopolnjevanjem obrambnega generala, le-ta še vedno opravlja svoje dolžnosti in sodeluje v obrambi. Generala je možno poslati tudi v napad med izpopolnjevanjem. Vadba se med tem ne prekine in ni motena. Med izpopolnjevanjem pa ni možno guvernerja ali generala poslati v drugo kraljestvo zaradi poroke. Izpopolnjevanje se lahko skrajša z diamanti. Za ceno 850 diamantov je možno skrajšati čas usposabljanja na manj koj 1 uro.

Nadarjenost

Vsak Veličastni ima dve različni lastnosti, ki jih imenujemo talenti. Veličasni jih nasledi od staršev, eno od očeta in drugo od mame. Talenti se nasledijo naključno. Veličastni talent pridobi ob rojstvu in jih ima do smrti. Talentov ni možno zamenjati. Naslednik prestola ima tri talente. Vladar ima prav tako tri talente, lahko pa ima še eno lastnost - nečastnost. Te lastnosti ne prenaša na naslednike, pridobi pa jo če prekrši mir med dinastijama.

Vsak talent, ki ga Veličastni pridobi ob rojstvu, ima odgovarjajočo veščino. Če ima Veličastni prirojen talent in odgovarjajočo veščino, se bonusi seštevajo. V tem primeru prejemajo Veličastni, ki imajo prirojen talent in odgovarjajočo veščino, višji bonus, kot Veličastni, ki imajo samo prirojen talent ali samo veščino.

Primer: Veličasni poseduje določen talent in odgovarjajočo veščino. Stopnja njegove veščine je 3 in zatradi tega prejema 10% bonusa. Talent za isto veščino mu zagotavlja 5% bonusa. Zato prejema skupaj 15% bonusa.

Obstajajo posebni talenti, ki jih lahko pridobijo samo Veličastni. Te specifične lastnosti niso pogojene s kakršnimi koli veščinami. Dajejo posebni bonus lastnikom. Ti posebni talenti so:

 • Naslednik - ta lastnost je izključno v lasti naslednika prestola. Bonusi, ki jih naslednik prejema so +5 točk morale v vsaki bitki in +5 zadovoljstva dnevno v provinci s katero upravlja.
 • Vladar - ta lastnost je izključno v lasti vladarja. Bonusi, ki jih vladar prejema so +5 točk morale v vsaki bitki in +5 zadovoljstva v glavni provinci (Vladar je vedno guverner glavne province).
 • Nečasten - cesar pridobi to značilnost v primeru, če razdre mir med dinastijama. Lahko jo pridobi večkrat, učinek le-te pa se kopiči. Če jo vladar pridobi, se ta značilnost ne prenaša na naslednike. Kazen je -5 točk morale v bitki.

Veščine Veličastnih ljudi

Veščine so lastnosti Veličastnih, ki jih pridobivajo celo življenje. Veličastni dosežejo veščine z nadgradnjo izkušenj kot guvernerji in generali. Na začetku igre nimajo nikakršnih veščin. Šele ko pridobijo določene izkušnje za višjo stopnjo, se ponudi možnost nove veščine. Novo veščino izbere igralec in le-ta zagotavlja specifične bonuse.

Obstajata dve vrsti veščin: guvernerske veščine in veščine generalov. Vsak Veličastni lahko osvoji veščine obeh vrst. Vsaka veščina ima tri stopnje in vsaka stopnja se pridobi posamično. Ko Veličastni doseže novo stopnjo veščine za generala ali guvernerja, dobi igralec možnost izbire med dvemi različnimi veščinami. Ko Veličastni na mestu guvernerja doseže novo stopnjo veščine, dobi igralec na izbiro dve guvernerski veščini, prav tako Veličastni na mestu generala, po nadgradnji veščine, dobi na izbiro tri veščine generalov.

Med ponujenimi tremi veščinami so veščine, ki jih je možno nadgraditi, kot tudi nove veščine. Igralec lahko izbere samo eno od dveh veščin. Prva od dveh ponujenih veščin nudi možnost nadgradnje že obstoječe veščine. Druga veščina je lahko veščina, ki jo Veličastni že poseduje ali pa nova. Če general ali guverner nimata veščin, bodo ponujene naključno izbrane dve novi veščini.

Če ima Veličastini vse veščine na stopnji 5, bo sistem generiral 2 nove veščine, med katerimi boste lahko izbirali. Če ima Veličastni samo eno veščino (in ta ni razvita do stopnje 5), bo sistem ponudil nadgradnjo te veščine in dve novi veščini, med katerima boste lahko izbirali.. Če ima Veličastni razvite vse veščine (ne do najvišje stopnje), razen ene, bo sistem ponudil nadgradnjo dveh naključnih veščin in dodal eno novo. Če ima Veličastni 1 in 4 stopnjo vseh možnih veščin, bo sistem ponudil 2 naključne veščine za nadgradnjo.
Če igralec s ponujenimi veščinami ni zadovoljen, obstaja možnost novih za ceno 10 diamantov. Ponujene veščine lahko igralec spremeni trikrat. Cena prve menjave je 10 diamantov, cena druge menjave 20 diamantov, cena tretje menjave pa 40 diamantov. Igralec lahko kadarkoli izbriše vse pridobljene veščine Veličastnega. Izničiti je možno tudi veščine guvernerja in generala. Postopka se izvedeta posamično. Cena za ponastavitev veščin je 20 diamantov. Opcijo je možno aktivirati na profilu Veličastnega v izborniku guvernerja ali generala.

Izbor veščin lahko uredite v profilu Veličastnega.

Izničenje veščine ne izniči njegovih izkušenj. Izkušnje ne morejo biti odvzete na nikakršen način.

Da bi uporabil bonus veščine, mora biti Veličastini vsaj 2 na svojem položaju.

Vrste veščin

Veščine generalov

 • Poveljnik lokostrelcev: bonus na moč napada lokostrelcev. Stopnja 1: +2% moči napada; Stopnja 2: +4% moči napada; Stopnja 3: +6% moči napada; Stopnja 4: +10% moči napada; Stopnja 5: +15% moči napada
 • Poveljnik pehote: bonus na moč napada mečevalcev in kopjanikov. Stopnja 1: +2% moči napada; Stopnja 2: +4% moči napada; Stopnja 3: +6% moči napada; Stopnja 4: +10% moči napada; Stopnja 5: +15% moči napada
 • Poveljnik konjenice: bonus na moč napada konjenice. Stopnja 1: +2% moči napada; Stopnja 2: +4% moči napada; Stopnja 3: +6% moči napada; Stopnja 4: +10% moči napada; Stopnja 5: +15% moči napada
 • Specialist obleganja: povečuje število naprav za obleganje, ki napadajo trdnjavo istočasno. Stopnja 1: +2% do največje možne mere; Stopnja 2: +4% do največje možne mere; Stopnja 3: +6% do največje možne mere; Stopnja 4: +10% do največje možne mere; Stopnja 5: +15% do največje možne mere
 • Napadalec: bonus na moralo vojske v napadu. Stopnja 1: +2 morale; Stopnja 2: +4 morale; Stopnja 3: +6 morale; Stopnja 4: +8 morale; Stopnja 5: +12 morale
 • Branilec: bonus na moralo vojski v obrambi. Stopnja 1: +2 morale; Stopnja 2: +4 morale; Stopnja 3: +6 morale; Stopnja 4: +8 morale; Stopnja 5: +12 morale
 • Varuh trdnjave: bonus na vzdržljivostjo trdnjave. Stopnja 1: +4%; Stopnja 2: +6%; Stopnja 3: +10%; Stopnja 4: +14%; stopnja 5: +20%
 • Razparač generalov: poveča možnost uničenja sovražnikovega generala, v primeru, če on izgubi bitko. Stopnja 1: +5% možnosti; Stopnja 2: +10% možnosti; Stopnja 3: +20% možnosti; Stopnja 4: +30% možnosti; Stopnja 5: +50% možnosti
 • Ubežnik: zmanjša možnost, da je general ujet ali ubit v izgubljeni bitki. Stopnja1: 5% možnosti; Stopnja 2: 10% možnosti; Stopnja 3: 15% možnosti; Stopnja 4: 20% možnosti; stopnja 5: 25% možnosti
 • Ropar: bonus na moč ropanja vojske. Stopnja 1: 4% bonus: Stopnja 2: 6% bonus; Stopnja 3: 10% bonus; Stopnja 4: 14% bonus; stopnja 5: 20% bonus
 • Ropar: bonus na nosilnost vojske. Stopnja 1: 4% bonus; Stopnja 2: 6% bonus; Stopnja 3: 10% bonus; Stopnja 4: 14% bonus; stopnja 5: 20% bonus
 • Vodja poti: bonus na hitrost potovanja vojske. Stopnja 1: 4% bonus; Stopnja 2: 6% bonus; Stopnja 3: 10% bonus; Stopnja 4: 14% bonus; stopnja 5: 20% bonus
 • Strateg garnizije: poveča kapaciteto garnizije, ki jo brani general. Stopnja 1: 4%; Stopnja 2: 6%; Stopnja 3: 10%; Stopnja 4: 14%; Stopnja 5: 20%
 • Strateg bojnega polja: poveča vzdržljivost vojske na polju. Stopnja 1: 1% bonus; Stopnja 2: 2% bonus; Stopnja 3: 4% bonus; Stopnja 4: 6% bonus; Stopnja 5: 10% bonus
 • Taktik obrambe: poveča moč napadalne vojske. Stopnja 1: +1%bonus; Stopnja 2: +2%bonus; Stopnja 3: +4%bonus, Stopnja 4: 6% bonus, Stopnja 5: 10% bonus
 • Branilec civilnega prebivalstva: poveča kapaciteto zatočišč med potekom sovražnikovega ropanja odvisno od stopnje Trdnjave. Stopnja 1: + 10% meščanov; Stopnja 2: + 20% meščanov; Stopnja 3: +30% meščanov; Stopnja 4: +40% meščanov; Stopnja 5: + 60% meščanov
 • Branilec surovin: poveča kapaciteto sefa trdnjave med potekom sovražnikovega plenenja odvisno od stopnje Trdnjave. Stopnja 1: 1+0% surovin; Stopnja 2: +20% surovin; Stopnja 3: +30% surovin; Stopnja 4: +40% surovin; Stopnja 5: +80% surovin
 • Upravnik vojaške baze: povečuje najvišje možno število vojakov v vojaški bazi. Stopnja 1: 2%; Stopnja 2: 4%; Stopnja 3: 6%; Stopnja 4: 10%; Stopnja 5: 15%
 • Taktik obrambe - poveča moč napada vojske v obrambi: Stopnja 1: 1% bonus, Stopnja 2: 2% bonus, Stopnja 3: 4% bonus, Stopnja 4: 6% bonus, Stopnja 5: 10% bonus

Veščine guvernerjev:

 • Vaditelj lokostrelstva: skrajša čas urjenja lokostrelcev, nanaša se samo na lokostrelce. Stopnja 1: 5% skrajšanje časa; Stopnja 2: 10% skrajšanje časa; Stopnja 3: 15% skrajšanje časa; Stopnja 4: 20% skrajšanje časa; Stopnja 5: 30% skrajšanje časa

  Če želi dobiti bonus zaradi veščine, mora biti guverner/general na svojem položaju najmanj 6 ur v svetu s hitrostjo x4/2 v svetu s hitrostjo x10.

 • Izdelovalec naprav za obleganje: skrajša čas gradnje naprav za obleganje. Stopnja 1: 5% skrajšanja; Stopnja 2: 10% skrajšanja; Stopnja 3: 15% skrajšanja; Stopnja 4: 20% skrajšanja; Stopnja 5: 30% skrajšanja

  Če želi dobiti bonus zaradi veščine, mora biti guverner/general najmanj 6 ur na svojem položaju v svetu s hitrostjo x4/2 ur v svetu s hitrostjo x10.

 • Vaditelj pehote: skrajša čas urjenja mečevalcev in kopjanikov s sledečim odstotkom: Stopnja 1 - 5%; Stopnja 2 - 10%; Stopnja 3 - 15%; Stopnja 4 - 20%; Stopnja 5 - 30%

  Če želi dobiti bonus zaradi veščine, mora biti guverner najmanj 6 ur na svojem položaju v svetu s hitrostjo x4/2 ur v svetu s hitrostjo x10.

 • Vaditelj konjenice: skrajša čas urjenja konjenice. Stopnja 1: 5%; Stopnja 2: 10%; Stopnja 3: 15%; Stopnja 4: 20%; Stopnja 5: 30%

  Če želi dobiti bonus zaradi veščine, Guverner mora biti najmanj 6 ur na svojem položaju v svetu s hitrostjo x4/2 ur v svetu s hitrostjo x10.

 • Lesar: bonus na proizvodnjo lesa. Stopnja 1: 2% bonus; Stopnja 2: 4% bonus; Stopnja 3: 6% bonus; Stopnja 4: 8% bonus; stopnja 5: 12% bonus
 • Rudar: bonus na proizvodnjo železa. Stopnja 1: 2%; Stopnja 2: 4%; Stopnja 3: 6%; Stopnja 4: 8%; Stopnja 5: 12%
 • Kamnosek: bonus na proizvodnjo kamna. Stopnja 1: 2%; Stopnja 2: 4%; Stopnja 3: 6%; Stopnja 4: 8%; Stopnja 5: 12%
 • Davčni inšpektor: bonus na davke iz prihodka zlata. Stopnja 1: 2% bonus; Stopnja 2: 4% bonus; Stopnja 3: 6% bonus; Stopnja 4: 8% bonus; Stopnja 5: 12% bonus
 • Duhovni vodja: vsakdanji bonus na zadovoljstvo. Stopnja 1: +2 točke zadovoljstva; Stopnja 2: 4 točke zadovoljstva; Stopnja 3: +6 točk zadovoljstva; Stopnja 4: +8 točk zadovoljstva; Stopnja 5: +12 točk zadovoljstva
 • Glavni kmetovalec: bonus na kapaciteto kmetij. Stopnja 1: 2% bonusa; Stopnja 2: 4% bonusa; Stopnja 3: 6% bonusa; Stopnja 4: 8% bonusa; Stopnja 5: 12% bonusa
 • Arhitekt: bonus na kapaciteto hiš. Stopnja 1: 4%; Stopnja 2: 6%; Stopnja 3: 10%; Stopnja 4: 14%; Stopnja 5: 20%
 • Birokrat: povečuje uspešnost proizvodnje surovin novo naseljenih posesti. Ne more preseči 100%. Stopnja 1: +4% uspešnost; Stopnja 2: +6% uspešnost; Stopnja 3: +10% uspešnost; Stopnja 4: +14% uspešnost; Stopnja 5: +20% uspešnost
 • Priljubljen med prebivalstvom: zniža možnosti za nemir ali upor. Stopnja 1: 5%; Stopnja 2: 10%; Stopnja 3: 20%; Stopnja 4: 30%; Stopnja 5: 50%;
 • Kolonizator: skrajša čas za spremembo kolonije v provinco. Stopnja 1: 4% skrajšanje časa; Level 2: 6% skrajšanje časa; Stopnja 3: 10% skrajšanje časa; Stopnja 4: 14% skrajšanje časa; Stopnja 5: 20% skrajšanje časa
 • Logistik: zniža zmanjševanje zadovoljstva zaradi oddaljenosti od kraljestva. Stopnja 1: 4% Stopnja 2: 6%; Stopnja 3: 10%; Stopnja 4: 14%; Stopnja 5: 20%
 • Glavni trgovec: poveča trgovinske vire province. Stopnja 1: 4%; Stopnja 2: 6% Stopnja 3: 10%; Stopnja 4: 14%; Stopnja 5: 20%
 • Trgovec surovin: bonus na omejitev tržnice. Stopnja 1: bonus 10%; Stopnja 2: bonus 20%; Stopnja 3: bonus 30%; Stopnja 4: 40% bonus; Stopnja 5: 60% bonus
 • Tajni agent: bonus na stopnjo protivohunske obrambe. Stopnja 1: +1 dodatna stopnja; Stopnja 2: +2 dodatne stopnje; Stopnja 3: +3 dodatnih stopenj; Stopnja 4 +4 dodatne stopnje; Stopnja 5: +5 dodatnih stopenj
 • Delavec v cesarstvu: bonus na limit zadovoljstva. Stopnja 1: +2 limita zadovoljstva; Stopnja 2: +4 limita zadovoljstva; Stopnja 3: +6 limita zadovoljstva; Stopnja 4: +8 limita zadovoljstva; Stopnja 5: +12 limita zadovoljstva
 • Specialist kmetovanja - zagotavlja bonus na osnovno zmogljivost kmetij: Stopnja 1: 1 000, Stopnja 2: 2 000, Stopnja 3: 4 000, Stopnja 4: 6 000, Stopnja 5: 10 000

Veščine cesarja

Ta guvernerska veščina je dostopna samo cesarju.

 • Vrhovni poveljnik: vsi poveljniki v kraljestvu dobijo več izkušenj kot običajno. Stopnja 1: 2%; Stopnja 2: 4%; Stopnja 3: 6%; Stopnja 4: 10%; Stopnja 5: 15%
 • Vodja guvernerjev: vsi guvernerji v kraljestvu dobijo več izkušenj kot običajno. Stopnja 1: 2%; Stopnja 2: 4%; Stopnja 3: 6%; Stopnja 4: 10%; Stopnja 5: 15%
 • Ljubljenec Bogov: bonus na vsebino daril v templju. Stopnja 1: 1%; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%
 • Civilni znanstvenik: skrajša čas gospodarskih raziskav. Stopnja 1: 1%; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%
 • Vojaški znanstvenik: skrajša čas vojaških raziskav. Stopnja 1: 1%; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%
 • Vojaški ekonomist: nižji stroški vzdrževanja celotne vojske. Stopnja 1: 1% nižji; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%
 • Bančnik: bonus na obrestno mero banke. Stopnja 1: 1%; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%
 • Prevoznik: bonus na kapaciteto transportnih postaj. Stopnja 1: 5%; Stopnja 2: 10%; Stopnja 3: 15%; Stopnja 4: 20%; Stopnja 5: 30%
 • Gradbenik civilnih objektov: skrajša čas za izgradnjo civilnih zgradb. Stopnja 1: 1%; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%

  Če želi dobiti bonus zaradi veščine, mora biti guverner/general najmanj en dan na svojem položaju,

 • Gradbenik vojaških objektov: skrajša čas izgradnjo vojaških zgradb. Stopnja 1: 1%; Stopnja 2: 2%; Stopnja 3: 4%; Stopnja 4: 6%; Stopnja 5: 10%

  Če želi dobiti bonus zaradi veščine, mora biti guverner/general najmanj en dan na svojem položaju,

 • Obveščevalni agent - razširja polmer terenske izvidnice: Stopnja 1: 4 točke, Stopnja 2: 6 točk, Stopnja 3: 10 točk, Stopnja 4: 15 točk, Stopnja 5: 25 točk
 • Mojster vohunstva - zagotavlja dodatne stopnje raziskave "Vohunstvo": Stopnja 1: +1 stopnjo, Stopnja 2: +2 stopnji, Stopnja 3: +3 stopnje, Stopnja 4: + 4stopnje, Stopnja 5: + 5 stopenj