Výcvik armády

Nezaměstnaní vesničané se trénují v kasárnách pokud je k dispozici množství surovin, potřebné pro výcvik příslušné jednotky.

Kasárna mají počáteční kapacitu 50 vojáků a každá úroveň zvyšuje tento počet o 50.

Aktivace Premium zvýší kapacity kasáren o 20%.

Najaté jednotky stejného typu ukončí výcvik současně.

Pokud již nejsou v kasárnách volná místa, ale ještě máte volné skupiny, kterým Vojenská úroveň povoluje výcvik, můžete dále rekrutovat skupiny do fronty. Skupiny ve frontě budou vyškoleny jedna po druhé. Pokud máte k dispozici dostatek surovin a obyvatelstva, můžete najednou rekrutovat všechny své zbývající volné skupiny, ale nezapomeňte, že budou seřazeny do fronty.

Vylepšení jednotek – změna jednotek nižší třídy na jednotky vyšší třídy stejného typu je možná pokud máte potřebné úrovně výzkumu. Můžete vylepšit lehké a/nebo těžké jednotky na elitní jednotky stejného typu. Změnu můžete provést ve čtvrtém podmenu každých kasáren. Pro tento účel nepotřebujete žádné volné obyvatelstvo. Cena zlepšení je rozdíl mezi celkovými náklady vyšší jednotky a celkovou cenou nižší třídy jednotky. Čas výcviku bude jako u vyšší jednotky. Obléhací stoje nemohou být zlepšovány.

Když doba na vycvičení armády vyprší, jednotky zůstávají nezmobilizovány 3 hodiny. Během této doby je hráč může mobilizovat kdykoliv chce. Po vypršení 3 hodin, se jednotky mobilizuji automaticky.

Nemobilizování vojáci se neúčastní bitev, ani nemůžou být zničeni. Zůstávájí také neviditelní pro nepřátelské špiony.

Globální Morálka

Bojový duch armády, který záleží na celkovém chování hráče.

Základní hodnota morálky v útoku a obraně v anektovaných provinciích nebo koloniích je 100 a 110 v hlavním městě. Pokud hráč zaútočí na jiného hráče mimo povolený rozsah x2 čistých bodů, Morálka se snižuje, protože hráč nebojuje s rovnými. Za každý rozdíl 0,1 (buď nad nebo pod rozsahem x2) Morálka se postupně snižuje o 1,67 bodů.

Po skončení bitvy armáda obnovuje svou základní hodnotu Morálky.

Základní hodnota Morálky může být zvýšena výzkumem Vojenský výcvik, který dává 1 bod Morálky za každou úroveň. Pokud je hráč v Alianci na pozici velícího důstojníka, obdrží základní bonus 10 bodů Morálky, ale skutečný rozsah tohoto bonusu záleží na Statutu Loajality hráče v Alianci.

Obě armády začnou bojovat se základní globální morálkou 100 proti 100.

Morálka se snižuje v každém kole v důsledku únavy (o 4 + / -3 body), poškození (1 až 3 body). Když armáda způsobí více škody než soupeř, vaše morálka se zvyšuje a nepřátelská se snižuje, podle následujícího vzorce:

 • 20-50% rozdíl v zlatém ekvivalentu ztracené armády = 1 změny morálky
 • 51-150% rozdíl = 2 změny morálky
 • Rozdíl více než 150% – 3 změny morálky

Rozdíly ve snižování Morálky mohou dosáhnout 1-7 bodů v každém kole, což zabraňuje ztrátu bitvy na náhodném principu.

Po překročení hranice 50 bodů Morálky, existuje postupně se zvyšující o 2% s každým bodem Morálky pod 50 šance že, Vaše armáda uprchne z polní bitvy.

Posádka pevnosti nemá morálku - protože prostě nemá kam uprchnout.

Pokud armáda uprchne z bojiště, automaticky ztrácí 20% svých zbývajících jednotek. Zbytek armády se vrací do provincie, ze které byla poslána na misi.

Pokud armáda uprchne z bitvy ve fázi Obléhání pevnosti, automaticky ztrácí 10% svých zbývajících jednotek.

Pokud armáda zaútočí na vnitřní provincii (obklopenou všemi provinciemi, se kterými má společnou hranici), ztrácí 20 bodů Morálky. Provincie nemůže mít dvě řady hranice.

Struktura bitvy


Bitva začíná. K útoku na jiného hráče budete potřebovat minimálně 100 vojáků.

Ústup

Možnost platí pro všechny typy útoků, ale pouze ve strážnici.

Terén bitky

Různé typy terénů dávají různé bonusy armádě během bitvy. Prosím, podívejte se na sekci Globální mapa >> Typy terény.

Poznámka! Odděleně od bonusů z terénů, v útoku nebo v obraně (pokud existují), můžete zlepšit svou armádní sílu v útoku a / nebo v obraně, aktivaci Premium.

Obléhání pevnosti

Provádí se po, pro útočníka, úspěšné Polní bitvě. Pokud není žádná obranná polní armáda rozmístěna před hradbami pevnosti, přechází se přímo k Obléhání pevnosti, ve které musí útočící vojáci překonat nepřátelské Hradby.

Úspěšné obléhání pevnosti, drancuje takové množství surovin jakou nosnost mají jednotky a zásobovací vozy odeslané do mise. Přičemž se nakládá stejné procento všech surovin napadené provincie (podle příkladu hlavního města), což znamená, že jestliže majetek obránce sestává z: 100 dřeva, 100 železa, 100 kamene a 100 zlata a nosnost útočníka je 200, odveze si 50 z každého zdroje.

Pokud je provincie, která je napadena hlavní město a jeho zlato je záporné, útočník si jej neodnes , tzn. jeho armáda se nevrací do říše se zlatem v záporné hodnotě.

Dokud nebyly zničeny hradby, nemůže dojít k drancování.

Každé úspěšné Obléhání pevnosti přináší 2 body Cti, samozřejmě, jsou-li splněny podmínky pro získání Ctí.

Polní bitva

Tento útok pošle vojáky do boje jen se soupeřovou polní armádou, bez obléhání pevnosti nebo plenění civilního obyvatelstva.

Polní bitva armády nedrancuje zdroje, ani nezabijí vesničany. Jediným ziskem pro útočníka jsou vojenské body za to, že porazil nepřátelské jednotky a čest v případě, že ztratil minimálně 10% z vlastních vojsk.

Každá úspěšná polní bitva přináší 1 bod Cti, samozřejmě, jsou-li splněny podmínky pro získání Cti.

Obranné polní armády mají 20% bonusu k životním bodúm, pokud jsou rozmístěny v hlavním městě.

Plenění

Způsobuje škody celé civilní populaci.

Pracující populace drancované provincie není hromadně propuštěna z dolů v okamžiku střetu. Drancovaná populace je rozdělena na 3 stejné procentní části a každá z nich je odečtena od: Pily, Kamenolomu a Železného dolu, zatímco obyvatelstvo nezasažené drancováním, pokračuje v produkci surovin.

Příjem zlata se vypočítá podle následujícího vzorce: 1 zabitý vesničan = 5 zlata.

Trestá se snížením Cti, protože je to považováno za zločin proti lidskosti. Každé úspěšné plenění snižuje Čest agresora o 4 body.

Drancování zničí až 20% populace provincie. Poté nemůže být provincie drancována dalších 17 hodin.

Každý hráč má právo poslat až 4 drancování každých 24 hodin. Odvoláná drancování se také počítají.

Aby mohla být úspěšná, síla drancování všech útočících vojsk by měla být rovna nejméně 10% ohrožené populace provincie. Více informací o individuálním koeficientu drancování všech jednotek, najdete v menu Vojenských Jednotek.

Aby bylo možné provést nejškodlivější drancování, armáda musí být rovna minimálně 20% populace napadené provincie.

V případě, že napadená provincie má obrannou armádu, musí být tato armáda nejprve poražena a až potom je možné drancovat.

Bránicí polní armáda může ustoupit, pokud dostane takový příkaz a pokud se nachází ve strážnici a ne v jiném panství.

Budova, která ochraňuje civilní populaci před drancováním se nazývá Úkryty. Je umístěna v Pevnosti a její nejvyšší úroveň je 30. Úroveň 1 chrání 180 lidí. Každá další úroveň je o 112% účinnější. Pokud je pevnost zničena, Úkryty chrání 1/3 základní počtu populace.

Mechanika Bitvy

Pohyb armády

Armáda se vždy pohybuje rychlostí nejpomalejší jednotky, například obléhacích stojů - 40 IM / hod. Když je na misi vyžaduje 1,2 krát větší údržbu, než když je v říši.

Doba cestování různých misí:

 • Vojenská mise do říše aktivního hráče - minimální doba: 2.5 minut. V případě, že cíle by mohlo být dosaženo za méně než 2.5 minuty, armáda bude cestovat přesně 2.5 minut. Doba trvání v obou směrech je stejná. Pokud doba trvání cesty je kratší než 60 minut, útok bude viditelný pro obránce hned po odeslání. Pokud trvá cesta déle než hodinu (ať už je to 1 hodinu a 5 min. nebo 5 hodin), bude viditelný 60 minut před střetem.
 • Vojenská mise pro rabování surovin v nezávislém městě - 5 minut a je dostupná možnost okamžitého příjezdu za cenu 170 diamantů pouze pokud se objekt nachází v exkluzivní zóně.
 • Vojenská mise na podřízení nezávislého města do vazalství - 2.5 minut a je dostupná možnost okamžitého příjezdu za cenu 170 diamantů pouze pokud se objekt nachází v exkluzivní zóně nebo sdílí hranice s provincií.
 • Vojenská mise anektování nezávislého města - 2.5 minut a je dostupná možnost okamžitého příjezdu za cenu 170 diamantů pouze pokud se objekt nachází v exkluzivní zóně nebo sdílí hranice s provincií.
 • Vojenská mise na anektování vazala - 2.5 minut a je dostupná možnost okamžitého příjezdu za cenu 170 diamantů pouze pokud se objekt nachází v exkluzivní zóně nebo sdílí hranice s provincií.
 • Vojenská mise k anektování terénu - 2.5 minut, a je dostupná možnost okamžitého příjezdu za cenu 170 diamantů, nezávisle na tom v jaké místě na globální mapě se nachází terén.
 • Mise pro založení vzdáleného panství (kolonie, obchodní stanice nebo strážnice) - minimální doba 2.5 minut, přičemž je dostupná možnost okamžitého příjezdu za cenu 510 diamantů na hodinu. Cena za každou další hodinu se přidává ihned po jejím začátku - pokud je mise 1 hodina a 10 min. zkrácení bude stát 1020 diamantů.
 • Vojenská mise na rabování Tábora barbarů - nemá pevnou dobu cestování a možnost okamžitého cestování není dostupná.
 • Přemístění armády mezi provinciemi - 0.66666666666667 minut, dostupná je možnost bezplatně okamžitě cestovat.
 • Přemístění armády mezi vzdálenými panstvími (kolonie, obchodní stanice nebo strážnice) - 0.66666666666667 minut, není dostupná možnost bezplatně okamžitě cestovat.
 • Dopravní mise mezi všemi panstvími - 0.66666666666667 minut, když je dostupná možnost bezplatně okamžitě cestovat.
 • Vojenské mise do opuštěné říše - 2.5 minut, když není dostupná možnost okamžitě cestovat.
 • Vojenská mise do říše aktivního hráče - minimální doba 2.5 minuty. V případě, že cíl lze dosáhnou za méně než 2.5 minuty, armáda bude cestovat přesně 2.5 minut. Doba trvání v obou směrech je stejná. Pokud doba cesty je kratší než 60 minut, útok bude viditelný pro obránce hned po té co byl odeslán. Pokud cesta trvá déle než hodinu (ať už je to 1 hodinu a 5 min. nebo 5 hodin), bude viditelný 60 minut před střetem. Možnost okamžitého cestování není dostupná.
 • Darování alianční armády - trvá minimálně 0.66666666666667 minut. Pokud lze cíle dosáhnout za méně než 0.66666666666667 minut, armáda bude cestovat 0.66666666666667 minut. Není dostupná možnost okamžitě cestovat.
 • Vojenská alianční mise – trvá minimálně 2.5 minut. Jestliže by bylo možné dosáhnout cíle za méně než 2.5 minut, bude armáda cestovat přesně 2.5 minut. Útok je viditelný pro obránce hned, po odeslání. Není dostupná možnost okamžité cestování.

Poznámka: Pokud se stránka neobnovuje v pravidelných intervalech, zbývající čas mise, který je zobrazen nemusí odpovídat správnému serverovému času, kterým se řídí všechny akce a události ve hře. Tudíž, pokud považujte správný čas za rozhodující pro dokonalý úspěch vaší mise, doporučujeme pravidelně aktualizovat stránku, obzvlášt pokud je na cestě více než jedna armáda (buď přemístující se, v útoku nebo obojí) a když zbývají do střetu méně než 2 minuty. Přesto však nezapomínejte, že není vyloučena odchylka 1-2 sekundy od vypočítaného času, zejména když je zapojena i bitevní kalkulačka. Tudíž úspěch při chycení nepřátelské armády v krátkém intervalu 1-2 sekundy nemůže být garantován.

Kartografie může snížit dobou mise, ale žádná mise nemůže trvat méně než 0.66666666666667 minut. Doba cestování na Globální mapě se vypočítá podle následujícího vzorce: ( vzdálenost / rychlost ) / (1 + ((Úroveň Kartografie + Alianční Úroveň Kartografie) / 10))) x 60 = doba z A do B v minutách pro pomalý svět s rychlostí х1 (pro svět х2 je výsledek se dělí 2, pro х4 - /4, pro х10 - /10), kde speed je rychlost nejpomalejší jednotky.

Obránce nemůže přesunout armádu do a z provincie pod útokem, pokud zbývá méně než 5 vteřin do střetu.

Útočník nemůže odvolat armádu, když zbývá méně než 5 vteřin do střetu.

Polní Bitva

Rozmístění armády na bitevním poli – dělí se do tří základních částí: Levé křídlo, Centr, Pravé křídlo, rozmístěných do hloubky v přední a zadní linii, mezi nimiž je nejméně další jedna linie.

 • První linie – má 3 části: Levé křídlo, Centr a Pravé křídlo. Na tomto místě jsou nasazeny všechny jednotky vřavy.
 • Druhá linie – Rezerva – skládá se pouze z jedné části, kde jsou opět nasazeny jednotky vřavy, společné pro všechny přední části. Rezerva slouží k vyplnění části v přední linii v případě, že jsou zničeny jednotky na křídlech nebo v centru. Pokud jsou prolomeny dvě části ve stejnou dobu, je jedna z nich náhodně nahrazena.
 • Třetí linie – Lukostřelci – má 3 oblasti: Levé křídlo, Centr, Pravé křídlo, kde jsou nasazeni pouze Lukostřelci. Střílejí jenom na nepřátelské přední linie, a to zrcadlově. Pokud jsou Lukostřelci v centru, střílejí na nepřátelský střed, ale pokud jsou na levém křídle střílejí na nepřátelské pravé křídlo. Pokud před Lukostřelci není žádná armáda, náhodně změní své zóny. Pokud nejsou jednotky vřavy ponechány v přední části, bojují Lukostřelci s 1/4 jejich normálního útoku. Lukostřelci mají omezený počet šípů (18 výstřelů). Poté přestanou útočit a znovu se zapojí pouze v případě, že bitva postoupí až k nim a oni se zapojí do bitevní vřavy.
 • Čtvrtá linie – Obléhací stroje – pouze jedna zóna, kde jsou nasazeny obléhací stroje. Střílejí současně na všechny nepřátelské jednotky a škody, které působí se dělí rovným dílem mezi každou linii a její příslušné zóny.

Průběh polní bitvy

Hlavním cílem je zničení nepřátelské armády alespoň v jedné zóně, aby vaše armáda mohla bojovat s křídlovým bonusem 20% proti ostatním nepřátelským jednotkám. Pokud armáda v přední linii zničí nepřátelskou armádu, nepřátelské Rezervy změní místo a kladou odpor postupujícím jednotkám. Pokud armáda porazí i rezervy, pokračuje směrem k třetí linii lukostřelců. Pokud překoná i je, začne útočit bonusovým útokem 20% v ostatních dvou oblastech. Po zničení celého nepřátelského vojska jsou vítězní vojáci nasměřováni do čtvrté linie obléhacích strojů, zde pak již neplatí pravidla morálky, tj. - vítězná armáda nemůže utéct, zatímco bojuje pouze proti obléhacích strojům.

Obléhání pevnosti

Nasazení útočné armády

 • První linie – se skládá z 1 zóny, kde jsou nasazeny všechny jednotky vřavy a beranidla.
 • Druhá linie – 1 zóna – jen Lukostřelci.
 • Třetí linie – 1 zóna – Všechny obléhací stroje bez Beranidel.

Průběh útoku

Jednotky jsou rozděleny do 3 skupin: ti, kteří způsobují škody na hradbách, ti kteří střílí na obsazené jednotky, a nakonec jednotky, které se neúčastní bojů před zničením hradeb.

Všechny obléhací stroje střílí na zdi a nezpůsobují škody jednotkám uvnitř.

Beranidla postupují a útočí společně s přední linií pěchoty.

Kavalerie nemůže útočit na hradby. Připojí se po jejich zničení.

Šermíři a Kopiníci jsou jediné jednotky, kromě obléhací strojů, které způsobují poškození hradeb. Počet jednotek, který může současně útočit při obléhání pevnosti, je 3 krát (5 krát proti aliančním panstvím) posádka pevnosti ( jde o základní počet, Vojenská Architektura se nezohledňuje) vždy jsou vybráni nejprve Šermíři a pak Kopiníci a vždy v sestupném pořadí od nejtěžších jednotek k nejlehčím. Ostatní vojáci z první linie čekají v rezervě, aby zaplnili místa padlých v útočící skupině.

Beranidla jsou omezena stejným principem, ale jejich kvóta se počítá zvlášť, tj. nezabírají místa pěchoty, ale mají vlastní povolený počet. Počet beranidel útočící na hradby se rovná množství pěchoty děleného počtem lidí nutných pro stavbu beranidla.

Před každým kolem se vytvoří skupiny, které útočí na hradby (beranidla, šermíři a kopiníci)a ty se pak přesunou do přední řady. Před tím než dorazí k hradbám, jsou ostřelovány Lučištníky v obraně a ti, kteří přežijí pak působí škody hradbám.

V dalším kole jsou místa padlých jednotek zaplněna a opět vystavena palbě Lukostřelců, do doby než prorazí hradby, což znamená, že v případě, že se lukostřelcům podaří zabít celou skupinu, nezpůsobí žádné škody na hradbách, bez ohledu na to, že za nimi jsou rezervy, které čekají, až se připojí k bitvě.

Beranidla trpí stejné škody jako Pěchota. Škody se mezi nimi rozdělí rovnoměrně. V úvahu se opět bere počet lidí potřebných pro stavbu jednoho beranidla.

Počet obléhacích stojů (bez Beranidel), které střílejí na zdi, závisí na úrovni pevnosti. Pokud pošlete více obléhacích stojů, bude útočit pouze dovolený počet dle úrovně pevnosti. Každá následující úroveň pevnosti dovolí většímu počtu obléhacích strojů na ni střílet. Maximální počet obléhacích strojů, které mohou útočit na pevnost úrovně 1 je 4. Obléhací stroje můžou být složeny z jednoho nebo více typů. Pokud pošlete větší počet obléhacích strojů než povoluje úroveň pevnosti, obléhání pevnosti začne s těmi, které mají největší sílu útoku. Trebuchety mají největší sílu útoku - 6000, následují Katapulty - 3000 a nejslabší jsou Balisty - 2500. Takže, jejich pořadí v obléhání pevnosti bude takovéto: 1. Trebuchety, 2. Katapulty, 3. Balisty. Limit počtu obléhacích strojů se nevztahuje na Beranidla.

Příklad: Pokud pošlete 200 vojáků, 5 Trebuchetů, 1 Katapult a 1 Balistu útočit na pevnost úrovně 1, nejdříve začnou bojovat 4 stroje s největší silou útoku – 4 Trebuchety. Pokud jeden z nich bude zničen, 5. Trebuchet okamžitě zastoupí jeho místo, a bojovat budou znovu 4 Trebuchety. Pokud ztratíte další Trebuchet, jeho místo zastupuje Katapult, protože má větší sílu než Balista. Pokud pak jeden z obléhacích strojů – trebuchet nebo katapult utrpí poškození, jeho místo zastupuje Balista.

Úroveň pevnost Obléhací stroje v útoku
1 4
2 8
3 15
4 30
5 60
6 125
7 250
8 500
9 1 000
<
Úroveň alianční pevnosti Obléhací stroje v útoku
1 80
2 160
3 300
4 600
5 1 200
6 2 500
7 5 000
8 10 000
9 20 000
10 40 000

Útočící lukostřelci střílí do přední obranné linie, ale jejich síla útoku se dělí pěti. Začínají střelbou do první linie a po jejím zničení pálí do druhé linie (obléhací stroje).

Když padnou hradby, všechny jednotky první linie se připojí k bitvě a útočí na posádku, bez limitu početnosti. Kavalerie také bojuje, ale se sníženými parametry, protože nevyužívá své obvyklé bonusy, jako např. bonus v prvním kole útoku v polní bitvě.

Nasazení bránící armády

Příkop - sníží životní body útočící armády (pěchota a obléhací stroje) o 2% za úroveň. Po dokončení 4. úrovně Pevnosti, může být postaveno 10 úrovní příkopu. Při dokončení stavby následující úrovně Pevnosti, existující úrovně příkopu zmizí a hráč bude mít možnost postavit dalších 10 úrovní. Po začátku stavby další úrovně Pevnosti, hráč obdrží zpět 50% surovin vložených do stavby příkopu a ztratí čisté body získané za suroviny vložené do výstavby.

Hradby – jejich pevnost se rovná počtu životních bodů příslušné úrovně pevnosti, plus bonusy za terén a výzkum. Dokud jsou neporušeny, posádka je zcela chráněna a neutrpí žádné škody.

Dodatečná zeď - zvýší životní body Pevností o 5% za úroveň. Po 4. úrovni pevnosti, může hráč stavět 10 úrovní Dodatečné zdi. Jako u příkopu, při dokončení stavby následující úrovně Pevnosti, existující úrovně Dodatečné zdi zmizí a hráč bude mít možnost postavit dalších 10 úrovní. Když začne stavět další úroveň Pevnosti, hráč obdrží zpět 50% surovin vložených do Dodatečné zdi. Cena Dodatečné zdi se rovná 5% ze základní ceny současné úrovně Pevnosti. Při zničení pevnosti, Dodatečná zeď zůstává nedotčena.

Věže - účastní se obrany jako statické balisty. Síla útoku jedné věže se rovná síle jedné balisty - 3000. Věže nemají životní body. Při zachování pevnosti zůstanou všechny věže. Pokud bude pevnost zničena, obránce ztratí všechny věže, ty ale mohou být opraveny spolu s pevností. Jejich primárním cílem je první linie útočníka, který postupuje směrem ke zdem pevnosti. Pokud je tato linie zničena, zaměří věže svůj útok na třetí linii útočníka, ve které jsou jeho obléhací stroje. V případě, že i tato linie je zničena, zaměří se věže na poslední cíl - druhou linii útočící armády, ve které jsou rozmístěni lukostřelci.

První linie – 1 zóna, kde jsou nasazené všechny jednotky, kromě obléhacích strojů, ale jen Lučištníci působí škody útočníkovi před zničením hradeb. Když jsou hradby rozbité, všechny jednotky se připojí do bitvy.

Druhá linie – 1 zóna, kde jsou všechny obléhací stroje. Katapulty a Trebuchety působí škody útočící armádě přesně tak, jako to dělají v polní bitvě. Samy o sobě nemohou být zasaženy, protože útočníkovy obléhacích stroje (jediná kontra-jednotka ostatních obléhacích strojů) jsou nasazeny v palbě na hradby.

Proces obrany

Střelci v posádce bojují útokem x4, zaměření jsou zcela na útočící nepřátelské jednotky (všechny jednotky s výjimkou beranidel, na které pálí normální silou a Šermířů, na které pálí útokem x2) s cílem předejít zničení hradeb. Pokud útočící armáda nemá Šermíře a Kopiníky, Střelci pálí na nepřátelské Lučištníky a Kavalérii. Vzniklé škody jsou rozděleny proporcionálně podle počtu nepřátelských jednotek.

Balisty pálí pouze po obléháních strojích útočníka v třetí linii (katapulty, trebuchety a balisty), pokud zde nejsou, nebo byly zničeny, dělí se škody rovnoměrně mezi jednotky ve všech nepřátelských liniích.

Kavalerie obránce nemá žádné bonusy.

Bojové formace

Bojové formace ukážou rozmístění armády na bitevním poli, tj. procentní rozmístění podle bitevních zón: Centr, Levé křídlo, Pravé křídlo a Rezervy. Formace v obraně se nastavuje v podmenu Rozmístění, v Pevnosti, pod jednotkami provincie. Formace v útoku se nastavuje zvlášť pro každý útok v podmenu Útočení,v Pevnosti, pod jednotkami. Hráči mají 6 typů Formací, kterými mohou řídit a kontrolovat vojenské úspěchy svých vojáků a své vlastní velící schopnosti.

Vyvážená formace

 • První linie – 15% Frontové linie armády v každém křídle, 60% v Centru a 10% Rezervy.
 • Třetí linie – Lukostřelci – 20% Lukostřelců v každém křídle a o 60% v Centru.

Silný střed

 • První linie – 10% Frontové linie armády v každém křídle, 70% v Centru a 10% Rezervy.
 • Třetí linie – Lukostřelci – 10% Lukostřelců v každém křídle a 80% v Centru.

Silná křídla

 • První linie – 20% Frontové linie armády v každém křídle, 50% v Centru a 10% Rezervy.
 • Třetí linie – Lukostřelci – 25% Lukostřelců v každém křídle a 50% v Centru.

Silný Centr s lučistníky na křídlech

 • První linie – 10% Frontové linie armády v každém křídle, 70% v Centru a 10% Rezervy.
 • Třetí linie – Lukostřelci – 40% Lukostřelců v každém křídle a 20% v Centru.

Silný Centr s Vyváženými Lukostřelci

 • První linie – 10% Frontové linie armády na každém křídle, 70% v Centru a 10% Rezervy.
 • Třetí linie – Lukostřelci – 30% Lukostřelců na každém křídle a 40% v Centru.

Silné Křídla s Lukostřelci na křídlech

 • První linie – 20% Frontové linie armády na každém křídle, 50% v Centru a 10% Rezervy.
 • Třetí linie – Lučištníci – 40% Lučištníků na každé křídle a 20% v Centru.

Poznámka: Bez dokončené úrovně Taktiky, probíhají všechny boje ve vyvážené formaci. Po dokončení 1. úrovně, každá další úroveň otevře přístup k jedné bojové formaci.

Pevnost

Třídy Pevností

 • Lehká Třída – 1., 2. a 3. úroveň pevnosti – brání provincii před vojenskými jednotkami Lehké Třídy.
 • Těžká Třída – 4., 5. a 6. úroveň pevnosti – brání provincii před vojenskými jednotkami Těžké Třídy.
 • Elitní Třída – 7., 8. a 9. úroveň pevnosti – brání provincii před vojenskými jednotkami Elitní Třídy.

Oprava Pevnosti

Po úspěšném obléhání je Pevnost považována za zničenou. Oprava je okamžitá a cena se rovná ceně předchozí úrovně, vyčíslené v surovině kámen. Cena opravy první úrovně pevnosti se rovná 25% z ceny její stavby v kamení. Příklad: Cena druhé úrovně pevnosti stojí hráče 600 dřeva a 4000 kamenů. Když je 2. úroveň zničena, zaplatí hráč za její opravu 1150 kamene, protože základní úroveň pevnosti stojí 1000 kamene a 150 dřeva. Dokud je pevnost zničená, panství čerpá menší bonus těžby, z předchozí úrovně.

Charakteristiky Pevnosti

Úroveň Cena (ZE) Kámen Dřevo Životní body Posádka Max. počet obléhacích strojů Kapacita surovin Věže Hradní příkop (1x1) Chráněné obyvatelstvo Chráněné suroviny (od každého druhu) Dodatečná zeď (1х1) Štěstí Zvýšení produkce
1 1 150 1 000 150 34 320 55 4 10 000 - 10 1000 350 1 1 4
2 4 600 4 000 600 68 640 110 8 25 000 - 10 1200 1000 1 2 6
3 18 400 16 000 2 400 137 280 220 15 100 000 1 10 1500 3500 1 3 10
4 73 600 64 000 9 600 411 840 440 30 400 000 2 10 2500 12000 1 4 4
5 294 400 256 000 38 400 823 680 880 60 1 200 000 4 10 5000 35000 1 5 6
6 1 177 600 1 024 000 153 600 1 647 360 1 760 125 4 800 000 6 10 9000 135000 1 6 10
7 4 710 400 4 096 000 614 400 6 589 440 3 520 250 19 200 000 12 10 16000 550000 1 7 4
8 18 841 600 16 384 000 2 457 600 13 178 880 7 040 500 38 400 000 18 10 27000 1100000 1 8 6
9 75 366 400 65 536 000 9 830 400 26 357 760 14 080 1 000 76 800 000 24 10 45000 2000000 2 10 10
10 364 773 376 317 194 240 47 579 136 52 715 520 28 160 2 000 153 640 000 24 10 90 000 3 000 000 2 11 4

Obranná zařízení pevnosti

Chráněné suroviny - automaticky uchovává a chrání určité množství surovin, které povoluje úroveň pevnosti, ve chvíli kdy je provincie pod nepřátelským útokem. Uchovává stejné množství od každého druhu surovin.

Věže - účastní se obrany jako statická balista. Síla útoku jedné věže se rovná síle jedné balisty - 3000. Věže nemají životní body. Při zachování pevnosti zůstanou i všechny věže. Pokud je pevnost zničena, obhájce ztratí všechny věže, ale ty mohou být opraveny spolu s pevností.

Příkop – snižuje životní body útočící armády o 2% za úroveň.

Dodatečná zeď - zvýší životní body Pevnosti s 5% na úrovni.

Úkryty - Ochraňují civilní populaci před vypleněním. Každá následující úroveň zvýší počet chráněné populace o 112% ve srovnání s předchozí, začíná od základu 180 vesničanů. Pokud hráč postaví 2. úroveň Úkrytů, populace zachráněna před drancováním bude 382 osob.

Obnovení po bitvě

Jednotky osobní armády ztracené v každé bitvě jsou po bitvě odesílány do menu Lazaret v Operačním centru. Tam se, po bitvě, mohou jednotky zotavit za 84 nebo 34 hodin v závislosti na rychlosti x4 nebo x10. V opačném případě jsou ztraceny.

• Bezplatné zotavení je omezeno do 65% ztracených v bitvě jednotek - 15% je základní procento útočníka/15% je základní procento obránce, přičemž každá úroveň výzkumu Vojenská medicína zvyšuje tyto hodnoty o 0,5% pro útočníka/1% pro obránce;

• Můžete také obnovit 35% jednotek ztracených v bitvě proti platbě diamanty a to bez ohledu na dosaženou úroveň Vojenské medicíny.

• Zotavení jednotek se uskutečňuje v Hlavním městě a není možné, když k hráči směřuje blokující útok. Když byla armáda v útoku, její obnova bude možná po návratu do počátečního bodu.

• Jednotky se seskupí podle svého typu a třídy.

• K dispozici je časomíra ukazující zbývající čas, kdy je možno zotavit jednotky. Po jeho vypršení jednotky zmizí.

• Alianční armáda se v Lazaretu neobnovuje - obnovuje se automaticky po každé bitvě, podle procent a logiky útočník/obránce. Maximální procento zotavené alianční armády je 50%.

Žalář

Po každé polní bitvě, obléhání pevnosti a drancování existuje šance, že generál poražené strany bude zajat svým protivníkem. Přesná šance záleží na faktorech jako rozsah bitvy a množství generálských zkušeností, nahromaděných na obou stranách bitvy. Čím větší je součet zkušeností, tím větší je šance na zajetí.

• Poté co je generál zajat, upadá do zajetí na určitou dobu, v závislosti na své vzácnosti. Zajatý generál se stane neaktivním a nemůže být hráčem využit - na profilu generála se zobrazí mříže a místo generála/guvernéra, které zaujímal se uvolní. Jestliže je zajat císař, jeho guvernérské bonusy se vynulují, ale jeho místo zůstane obsazeno. Zajatí nepřátelští generálové se nacházejí na novém místě v paláci - "Žalář".

• Zajatý generál může být osvobozen zaplacením výkupného v diamantech - výše výkupného záleží na vzácnosti generála. 30% výkupného dostane únosce a generál je okamžitě vrácen původnímu majiteli. Generál, který není vykoupen v určeném čase, automaticky umírá. Generál v zajetí stárne.

Bitva a Údržba

Posádka pevnosti nevyžaduje údržbu.

Pokud zlato nestačí a vaše vojsko je na výpravě, pokračuje v misi, ale vytváří negativní zůstatek zlata v Pokladnici.

Armáda nemůže začít misi, pokud má zlato v pokladnici zápornou hodnotu.

Vojenské body - v mírových dobách mohou být získány dvěma způsoby:

 • Ničení nepřátelských Pevností:
  Úroveň pevnost Vojenské body
  1 1
  2 2
  3 3
  4 4
  5 5
  6 16
  7 32
  8 64
  9 128

Zničení nepřátelských jednotek – zničená armáda v hodnotě 5000 zlatého ekvivalentu přináší 1 vojenský bod. Útočení na zničené pevnosti a nezávislá města nepřináší útočníkovi žádné vojenské body.

Vojenské hodnosti - množství vojenských bodů, které hráč má určuje jeho vojenskou hodnost, která je vidět v oficiálním žebříčku, a to takto:

 • Od 0 do 149 - Bažant
 • Od 150 do 249 – Řadoví vojíni
 • Od 250 do 499 - Desátník
 • Od 500 do 749 - Druhý seržant
 • Od 750 do 1499 - Seržant
 • Od 1500 do 2999 - Starší seržant
 • Od 3000 do 7499 - Kandidát důstojník
 • Od 7500 do 14999 - Druhý nadporučík
 • Od 15000 do 22499 – Nadporučík
 • Od 22500 do 34999 – Starší nadporučík
 • Od 35000 do 49999 - Kapitán
 • Od 50000 do 74999 - Major
 • Od 75000 do 99999 - Podplukovník
 • Od 100000 do 149999 - Plukovník
 • Od 150000 do 224999 - Brigádní generál
 • Od 225000 do 324999 - Major Generál
 • Od 325000 do 499999 - Generálporučík
 • Od 500000 do 749999 - Generál
 • Od 750000 do + ∞ - Maršál

Medaile - Vojenská medaile je určena pro vítěze ve dvou nejkrvavějších bitvách, jedna v obraně a jedna v útoku, na celém světě za konkrétní den. Nejkrvavější bitvy jsou ty, které mají nejvyšší hodnotu ztracených vojenských jednotek ve zlatém ekvivalentu. Medaile se nedávají za bitvy v útoku, které jsou mimo rozsah x2.
Poznámka: Alianční bitvy nepřinášejí medaile.

Špionáž a Polní špionáž

Špionáž

Když se zobrazí obrazovky Špionáže, všechny provincie hráče jsou ukázány. Červeně zbarvené jsou uzavřené provincie (na všechny strany hraničí s jinými provinciemi) a proto útočící armáda bojuje s postihem -20 Morálky.

Rychlost špiónů je 3600 IM/h.

Možnost provedení úspěšné mise závisí na úrovni Špionáže a počtu odeslaných špionů.

Údržba špionů na misi se rovná běžné údržbě x 1.2.

V obrazovce Špionáž můžete infiltrovat špiony nebo si prohlédnout poslední své, nebo spojenecké špionážní zprávy. Poskytují informace o stavu provincie / kolonie od okamžiku, kdy byla špehována, tudíž poslední špionážní zpráva neposkytuje aktuální informace.

Kontrašpionáž

Slouží k vyhledávání a ničení nepřátelských špionů.

Zachycení špionů na hranicích je automatické.

Každý infiltrovaný špion může být zachycen, dokud není odvolán zpět.

Kliknutím na tlačítko Kontrašpionáže můžete vidět všechny infiltrované špiony.

V menu Kontrašpionáž uvidíte svou šanci na zajmutí protivníkových špiónů. Tato šance je založena na vzorci pro špionáž, ve kterém se zohledňuje počet špiónů obou hráčů, a také úrovně špionáže hráče provádějícího špionáž a úroveň Kontrašpionáže hráče, který je špionáži vystaven.

Je možné, že zjistíte přítomnost protivníkových špiónů ve svém panství pouze za podmínky, že jste tam umístil/a své špiony i Vy.

Nezjistíte jméno hráče, který Vás špehuje, jestliže šance na zajmutí jeho špióna je nižší než 5%.

Jestliže je Vaše panství infiltrováno špióny, existuje šance, že obdržíte zprávu, která Vás bude o přítomnosti špiónů informovat. Tato šance je založena na vzorci pro špionáž, ve kterém se zohledňuje počet špiónů obou hráčů, a také úrovně špionáže hráče provádějícího špionáž a úroveň Kontrašpionáže hráče, který je špionáži vystaven.

Okamžité použití Kontrašpionáže zvyšuje uměle a jednorázově obráncův výzkum Kontrašpionáž o 3 úrovně.

Faktory ovlivňující úspěch Špionáže a Kontrašpionáže:

Šance na úspěšnou infiltraci je určena porovnáním úrovně Špionáže a Kontrašpionáže a počtem odeslaných a obranných špionů špehovaného a špehujícího hráče.

Špionáž funguje podle vzorce, který poskytuje stejné šance na úspěch při shodné úrovni výzkumů a shodném počtu špionů.

S každým vyslaným špionem se šance na úspěch zvyšuje, přičemž počet špiónů špehujícího se srovnává s počtem vycvičených a mobilizovaných špehů špehovaného. Stejně tak se srovnávají i jejich úrovně Špionáže a Kontrašpionáže, což znamená že, úspěšná špionáž přímo závisí na početní převaze.

Pokud se špehujícímu hráči podaří infiltrovat, dostává špionážní zprávu obsahující: počet a typ nepřátelské armády (v poli a posádka), množství shromážděných zdrojů v provincii, pokladnici (v případě, že špehoval území hlavního města) a úrovně pevnosti.

Pokud po kliknutí na tlačítko Infiltrace bude špehující hráč zachycen, ztrácí 20% vyslaných špionů, neobdrží špionážní zprávu a špehovaný vidí, kdo se pokusil o infiltraci.

Pokud se špehujícímu hráči podaří proniknout, ale špehovaný aktivuje svou Kontrašpionáž po kliknutí na tlačítko Kontrašpionáže bude provedeno opětovné srovnání špionážních úrovní a počtu vyslaných a mobilizovaných špiónů. Jestliže špehující má potřebnou početní a špionážní převahu, špehovaný ztrácí 20% mobilizovaných špionů, nezjistí, kdo jej špehuje a špehující získá úspěšně špionážní zprávu. V případě, že početní a špionážní převaha je na straně špehovaného, jsou nepřátelští špióni vyhnáni z provincie bez ztrát na špionech na žádné straně.

Simulátor špionáže

Dovolí vyplnit své vlastní a nepřátelské úrovně Špionáže / Kontrašpionáže a počet špionů, abyste vypočítali šance pro úspěšnou špionáž /kontrašpionáž a/nebo počet případně ztracených špionů.

Vzhledem k tomu, že špionáž/kontrašpionáž funguje podle vzorce, který dává rovné šance na úspěch při rovných úrovních výzkůmů a rovnému počtu špionů, počítejte s tím, že výsledek, který dostanete ze simulátoru špionáže, se nemusí shodovat s výsledkem špionážní mise.

Polní špionáž

Výzkum, který dává hráči možnost špionáže na území kolem hlavního města a hledání terénů se speciálním zdrojem, nepřátelských kolonií, strážnic, obchodních stanic a shromáždišť. Špionážní mise jsou prováděny špiony v menu Špionáž >> Polní špionáž. Každá úroveň zvýší rádius špehování o 5 bodů a nejvyšší úroveň je 20. Jeden špion provádí špehovací misi v rozsahu 3,14 bodů za jednu hodinu. Doba potřebná pro N počet špionů k provedení polní špionáže v rozsahu X bodů se rovná (X^2 / N).

Příklad 1: Hráč má druhou úroveň výzkumu Polní špionáž, to znamená, že můžete provádět špehovací mise v rozsahu 10 bodů. Hráč pošle 20 špionů na misi polní špehování. Doba splnění mise se počítá pomocí následujícího vzorce : (X^2 / N): 10^2 / 20) = 100 / 20 = 5 hodin. To znamená, že doba potřebná na splnění polní špionáže a na přípravu špiónské zprávy je 5 hodin. Je-li výsledek tohoto vzorce menší než 1, rovná se čas špionážní mise 1 hodině.
Příklad 2: Hráč má druhou úroveň výzkumu Polní špionáž, to znamená, že můžete provádět špionážní mise v rozsahu 10 bodů. Hráč pošle 200 špionů na polní misi. Doba splnění mise se počítá následující vzorcem : (X^2 / N): 10^2 / 200) = 100 / 200 = 0,5 hodin. To znamená, že doba potřebná na splnění polní špionáže a na přípravu špiónské zprávy je 1 hodina.

Poznámka: Doba a rychlost polní špionáže není ovlivněna rychlostí světa.

Špionáž, Kontrašpionáž a Útok

Pokud Špionáž útočníka a Kontrašpionáž obránce jsou na stejné úrovni, obránce vidí složení příchozí armády 1.5 minut před útokem. Pro každou úroveň rozdílu jednotlivě se přidává nebo odpočítává 0.5 minut. Bonus dovednosti Tajný agent se nezohledňuje.

Špionáž a Aliance

Pokud je hráč součástí Aliance dostává další možnosti využití špionážní zprávy. Nejaktuálnější zprávy hráče a jeho spojenců se zobrazují ve vlastním seznamu hráče. Tyto zprávy neposkytují aktuální informaci, nýbrž informaci, která byla platná v době špionáže.

Čest

Jde o statistiku, která ukazuje vojenské chování každého hráče v závislosti na tom, zda provádí rovné bitvy, bojuje civilizovaným způsobem a pod.

Chování vedoucí k vytvoření negativní Cti:

 • Útok na nepřítele, který je mimo rozsah povolených čistých bodů x2 – způsobí ztrátu Cti o 2 body za každých 0,1 koeficientu.
 • Za odvolání armády po 15. minutě od vyslání na misi - 1 bod Cti.
 • Za drancování nepřátelské provincie - 3 body Cti.
 • Za vyhlášení války bez předchozích změn Aliančních vztahů z Neutrality na Nepřátelství - ztráta 4 bodů Cti za každého člena Agresora. (Jen pro členy aliance)

Poznámka: Odnětí Cti kvůli drancování se uskuteční až po vykonané bitvě a proto je uvedeno ve vojenské zprávě. Odňatá Čest kvůli útoku mimo rozsah, se ale objeví ihned po spuštění útoku a proto se neuvádí ve vojenské zprávě a Čest se odnímá vždy, i když je útok odvolán.

Chování vedoucí k vytvoření pozitivní Cti:

 • Všichni hráči dostávají každodenně +2 body Cti a Důstojníci diplomati - dodatečně +1 bod Cti každý den v druhém a třetím statutu loajality.
 • Výhra Polní bitvy - 1 bod Cti, nicméně pouze v případě, že vítězná armáda ztratila nejméně 10% svých jednotek.
 • Výhra v bitvě Obléhání pevnosti, bez ohledu na to, na které straně (obránce nebo útočník) - 2 body Cti, pouze v případě, že vítězná armáda ztratila alespoň 10% svých jednotek.
 • Čest, kterou vítěz získá za zničenou nepřátelskou armádu závisí na ceně zabitých jednotek ve zlatém ekvivalentu a ta se počítá podle následujících vzorce: (zlatý ekvivalent zabitých vojáků / (čisté body vítěze x1000)) x100 x 10 = Čest. V případě, že výsledek není celé číslo, je vždy zaokrouhlen dolů.

  Poznámka: Útok musí být v rámci povoleného rozsahu x2 a musí odpovídat požadavkům na Čest, zejména - ztráta minimum 10% zlatého ekvivalentu vlastních jednotek.

  Příklad: Hráč má 100 000 čistých bodů. Zaútočí na jiného hráče a zabije 1000 jeho těžkoděnců. Po bitvě musíme spočítat cenu 1000 těžkoděnců ve zlatém ekvivalentu. Hodnota jednoho těžkoděnce je 544 ve zlatém ekvivalentu. V tomto případě cena 1000 těžkooděnců ve zlatém ekvivalentu se rovná 1000 * 544 = 544 000 zlatého ekvivalentu. Poté nahradíme získaný zlatý ekvivalent ve vzorci výpočtu Cti:
  (544 000 / (100 000 x 1000)) x 100 x 10 = 0,00544 x 100 x 10 = 5,44
  Hráč získává 5 bodů Cti.

  Útok mimo povolený rozsah čistých bodů x2 způsobuje ztrátu Cti, Morálky a Útoku za každý rozdíl 0,1 koeficientu, následujícím způsobem:

  2 body Cti
  1,67 bodů Morálky
  3% parametru ’útok’ jednotek útočícího, platí pouze, když útočník má vyšší účet.

  * Důležité: Úspěšná bitva v útoku mimo povolený rozsah x2 nepřináší vojenské body, čest nebo medaile útočníkovi s větším množstvím čistých bodů. Pokud útočník má méně čistých bodů než obránce a vyhraje bitvu mimo rozsah x2, získá vojenské body, čest nebo medaili. Během války pravidlo zůstává v platnosti, ale vojenské body získané útočícím hráčem s vyšším počtem čistých bodů, se počítají pro válku. Útoky na říše mimo povolený rozsah x2 nezpůsobí snížení síly útoku, jestliže má útočník má méně čistých bodů než obránce, ale bude aplikován postih na morálku a čest.

 • Největší počet bodů Cti, kterého může hráč dosáhnout je 500, minimum je minus 500. Body po překročení těchto limitů se nezapočítávají.
 • Agresoři - hráči, kteří útočili na uživatele nebo na více hráčů, se kterými mají uzavřeno dynastické manželství. Při prvním útoku na agresora není postih na Cti. Pamatujte si, že vždy platí trest 4 body Cti za útok Plenění.

Čest, Morálka a Štěstí

Pozitivní Čest:
Poskytuje hráči bonus k jeho základní morálce. Za každých 25 bodů Cti dostanete 1 bod Morálky. Největší bonus Morálky, který hráč může dostat z pozitivní Cti je 20.
Za každých 100 bodů Cti, hráč získá +1 bod Štěstí. Maximální Štěstí ze Cti je +5.

Záporná Čest:
Když se Čest sníží pod -100, 5 bodů Štěstí je odebráno denně jako trest.
Za každých -10 Cti ztratíte 1 bod Morálky. Maximální trest u Morálky ze záporné Cti je -50.

Kapitulace

Umožňuje jedné Říši bránit se před útoky jiné Říše na dobu 16.8 hodin, během kterých ani kapitulovaná říše, ani útočící nemůžou na sebe navzájem útočit. Hráč "X" může kapitulovat před hráčem "Y", pouze jestliže za posledních 4.8 hodin před kapitulací "Y" zaútočil alespoň jednou na "X" a "X" nezaútočil na "Y". Seznam všech hráčů, před kterými v současné době můžete kapitulovat se nachází v podmenu Další v Operačním středisku v pevnosti. Můžete kapitulovat maximálně 10x po dobu 16.8h za dodržení výše uvedených podmínek. Pokud kapitulujete před hráčem, který na vás poslal útok před kapitulací, útok se ještě uskuteční. První kapitulace je zdarma, ale každá následující kapitulace stojí o 1700 diamantů více než předchozí. Nezapomínejte, že jedna kapitulace ubírá 10% z vašich vojenských bodů. Ve válce jsou kapitulace mezi členy nepřátelských aliancí nemožné.